ІДУТЬ ДО НАС СКАЗАННЯ ДАВНИНИ - З міфології Месопотамії та Індії

Уроки зарубіжної літератури 6 клас

Покоління відходить, й покоління приходить, а земля віковічно стоїть!

Старий Завіт (Екл. 1.4)

Мета: закріпити знання учнів про міф; презентувати незвичайний світ і культуру Месопотамії та Давньої Індії; розкрити зміст міфів про створення світу; розвивати навички виразного читання та усного мовлення; удосконалювати вміння складати опорно-логічні схеми за змістом прочитаного; формувати образне мислення; виховувати повагу до історичного минулого.

Обладнання та матеріали: карта стародавнього світу, ілюстрації, репродукції, фотоматеріали (Вавилон, ювелірні вироби, ар хеологічні розкопки, календарі, пейзажі Індії, джунглі, тварини тощо), індійська музика.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.


Хід уроку

1. Актуалізація опорних знань.

• Що таке міф?

• Розкрийте поняття «міфологія».

• Чим відрізняються обряд і ритуал?

• Чи можна вважати міф свідомою вигадкою, а отже, жанром фольклору? Як ставилися до міфів давні люди? Відповідь обґрунтуйте.

• Що таке «пантеон»?

• Які різновиди міфів за змістом ви знаєте? Коротко охарактеризуйте кожен із них.

• Як іще називають міфи про створення світу?


2. Оголошення теми уроку.


3. Робота з епіграфом.


4. Слово вчителя.

«Майже в кожного народу зберігаються перекази, в яких дійсне, історичне переплітається з недійсним, вигаданим, трапляються дива, де діють не лише люди, а й казкові істоти, витвори народної фантазії: безсмертні боги, напівбоги, фантастичні тварини», — писав Білецький. А Олександр Пушкін немов продовжив його слова: «... кожен освічений європеєць повинен мати достатнє поняття про безсмертні твори величної давнини». Сьогодні ми доторкнемося до «величної давнини» Месопотамії та Давньої Індії...


5. Робота у групах.

На попередньому уроці учні об'єднались у групи. Кожна група отримала інформацію для опрацювання і завдання «Про що ви дізнались з тексту. Сформулюйте основні думки тексту. Дайте йому заголовок». На уроці відбувається ротація груп таким чином, щоб у новоствореній групі було по одному представнику із попередніх груп. Кожен із учнів доповідає про роботу домашньої групи. Таким чином, відбувається обмін інформацією.


Група № 1

Звернення до карти. У Передній Азії особливо зручною для землеробства була природно-історична область між Тигром і Євфратом, яку стародавні греки називали Месопотамією (Межиріччям). Саме тут зародилася характерна для Стародавнього Сходу сільськогосподарська цивілізація й створилися ранні форми державності. Шумери, племена невідомого походження, в кін. IV тисячоліття до н.е. заселили долину Тигра і Євфрата існували перші в Межиріччі міста — держави. Шумерський період історії Межиріччя охоплює близько півтори тисячі років, він завершується в кін. III — на поч. II тисячоліття до н.е. Із сивої дав нині аккадці, які обіймали північну частину Нижнього Межиріччя, були сусідами шумерів і знаходились під їх впливом. У 2-й половині III тисячоліття до н.е. аккадці стверджуються і на півдні Межиріччя, цьому сприяло об'єднання Межиріччя правителем міста Аккад Саргоном Давнім у «царство Шумера і Аккада» (пізніше ця територія стала називатися Вавилонією). Злиття шумерського і аккадського народів відбувалося поступово, витіснення шумерської мови аккадською (вавилоно-ассирійською) не означало повного знищення шумерської культури і заміни її новою. Міфологію народів, які населяли в давнину долини рік Тигр і Євфрат (Месопотамію чи Межиріччя), — шумерів і аккадів (вавилонян і ассирійців, мовою яких була аккадська) — називають шумеро-аккадською (або вавилоно-ассирійською).


Група № 2

Завдяки землеробському таланту шумерів Месопотамія перетворилася на квітучий край. Густа мережа зрошувальних каналів і ретельна обробка землі давали змогу одержувати багаті врожаї, були розвинуті ремесла, торгівля, будівництво, зводилися величні палаци, храми й гробниці. Існувало досконале ювелірне мистецтво, виготовлялися золоті речі, дорогоцінні прикраси, вперше у світі було одержано кольорове скло. Завдяки створенню першої в світі регулярної армії правителю Кішу Саргону І наприкінці XXIV століття до н. е. вдалося об'єднати інші міста — держави Месопотамії у єдине царство. Шумери досягли багатьох культурних звершень, що стали важливим надбанням світової цивілізації. Вони удосконалили піктографічну писемність й створили більш зручний клинопис, склали перші астрономічні календарі та правові кодекси, започаткували в літературі епос міфологічного змісту. Тут було винайдено арифметику і зародилася геометрія, для обчислення використовувалися таблиці множення, дроби, квадратні й кубічні корені. Освіту майбутні жерці — чиновники здобували в школах при храмах, де вивчали математику, астрономію, астрологію, оволодівали писемністю, спеціальними знаннями з богослов'я, права, медицини та музики. Знання в галузі астрономії дали змогу їм створити перший у світі календар, схожий на сучасний, точно передбачати сонячні та місячні затемнення.


Група № З


Словникова робота.


Епос (героїчний епос) — оповідна поезія, зароджена у глибокій минувшині як форма зображення героїчних учинків певного персонажа, важливих подій тощо (Літературознавчий словник — довідник / Р.Т. Гром'як, Ю.І. Ковалів та ін. — К.: ВЦ «Академія», 1997. — С. 247).

Один із найперших героїчних епосів у світі — шумеро-аккадський «Епос про Гільгамеша». Гільгамеш — реальна історична постать, сильний і гордий правитель міста Урука. Епічний Гільгамеш кидає виклик богам, адже розуміє, що навіть заможний і всевладний правитель — смертний. Він вирушає на пошуки безсмертя, долає багато випробувань, як і грецький герой Геракл, спускається в потойбічний світ, але знайшовши квітку безсмертя, втрачає її. Вона дістається змії, яка за допомогою квітки омолоджується, змінює шкіру. Втративши безсмертя, Гільгамеш здобуває інше — мудрість. Подорожуючи у пошуках квітки, Гільгамеш набуває досвіду, загартовує характер, змінюється внутрішньо і всі свої зусилля зосереджує на тому, щоб стати кращим правителем, допомогти жителям міста.


Група № 4

Уся ця культурна спадщина Шумеру, а згодом і Вавилона значною мірою була сприйнята на Близькому Сході і продовжена іншими цивілізаціями Передньої Азії — халдейською, ассирійською, урартською, сирійською, хетською, фінікійською, іудейською. З середини II тисячоліття до н. е. клинопис став міжнародним дипломатичним письмом багатьох країн Близького Сходу, сприяючи взаємовпливу їхніх культур. Наприкінці II тисячоліття до н. е. принципи архітектури та особливості будівельного мистецтва шумерів були використані ассирійцями. Досягнення духовного життя та художньої творчості Вавилона були також запозичені його завойовниками - персами. Образи та сюжети вавилонської міфології, у яких відбилась культура Месопотамії, через біблійну літературу й живопис увійшли до скарбниці християнської духовності, надихаючи багатьох славетних мислителів, митців.


6. Слово вчителя.

Яскраве відображення у міфологічній шумеро-вавилонській літературі знайшли спроби пояснити існуючу світобудову. Так, зокрема, виник міф про створення світу з водної стихії та міф про божественне творення людини з глини, для того щоб вона вела доброчинне життя, виконуючи волю богів і прислуговуючи їм. У шумеро-вавилонській культурі, що розглядала Всесвіт як єдину «космічну державу», під доброчинним життям, насамперед, розуміли послух старшим у сім'ї, продовжуючи покірністю державній владі й завершуючи служінням богам. Саме за допомогою послуху, як вважали, можна набути божественної милості та досягти земного щастя, почесного становища у суспільстві.


7. Читання міфу про створення світу (с. 13 підручника).

8.

9. Складання опорної схеми за змістом.10. Слово учителя (під музичний супровід).

«І якщо є на землі країна, де знайшли місце усі мрії людства з того дня, коли перша людина почала сновидіння життя — це Індія», — так колись висловився Ромен Ролан про одну з найзагадковіших і найпрекрасніших країн світу. Коли ми вимовляємо слово «Індія», то навряд чи уявляємо Індію сучасну, скоріше, Індію давню. У ті давні часи існувала Індія Верхня, Нижня та Західна, остання з них тепер зветься Іран.

• Пригадайте літературний твір, який вивчали у 5-му класі, події якого відбуваються в Індії. Який письменник дуже любив цю країну?


11. Робота в малих групах.

Принцип роботи залишається той самий. Тільки тепер підготовчий етап відбувається на уроці. Учні отримують завдання: сформулювати інформацію у вигляді тез або опорних слів. Працюють у групах. Записують результати роботи на дошці та в зошитах.


Інформація для І групи

Звернення до карти. Індія розташована на півдні Азії. На півдні Індію омиває Індійський океан, а на півночі її оточують найвищі гори у світі — Гімалаї. По території країни протікають багатоводні ріки Інд та Ганг.

Долину Гангу вкривають важкодоступні, густі ліси — джунглі, багаті на квіти й плоди, але небезпечні через те, що в цих лісах багато хижаків, отруйних зміїв та комах.


Інформація для 2 групи

Створюючи умови для життя індійці почали випалювати й вирубати ліси, винайшовши для цієї мети залізні сокири, лопати. У Давній Індії були гарно розвинені землеробство, скотарство, ремесла — її мешканці виготовляли глиняний посуд, обробляли тканини, метали, створювали ювелірні прикраси та зброю. Це була складна, високорозвинена культура, що заснована на землеробстві, з розвиненою бронзовою металургією та іншими ремеслами, з великими кам'яними міськими побудовами, із зародками писемності.

Інформація для З групи Від народження кожен індієць належав до однієї з чотирьох варн — групи людей, які мають певні права й обов'язки. Належність до певної варни передавалась у спадок, і люди мали змиритися зі своєю долею, якщо вони землероби або слуги. Змішування варн було неприпустимим (приміром, чоловік однієї варни не міг взяти шлюб із дівчиною іншої варни). Для кожної варни навіть існував певний колір одягу. Тепер варни називають кастами.


Інформація для 4 групи

Індійці, як і багато інших давніх народів, були язичниками, їхні вірування тісно пов'язувалися із природою. Індійці вірили у переселення душ. Кожна людина, тварина, птах, комаха, як вважали індійці, мають душу. Після смерті істоти її душа не зникає без сліду, а просто переселяється в іншу, новонароджену істоту. І ким вона стане, залежить від поведінки душі у попередньому житті. Людина може стати твариною (пияк — хробаком, крадій — крокодилом), а тварина — людиною. І тільки праведна людина могла переродитися на людину або бога. Тому індійці дотримувались певних правил і норм життя, прагнули вдосконалення.


Інформація для 5 групи

У всіх індійських міфів є деякі спільні риси. Мудреці зазвичай проводять життя у лісі в ашрамі (оселі відлюдника), прагнучи удосконалитись за допомогою суворих покаянь та зосереджених роздумів (тапас). Царі, зазвичай, ведуть активне життя. Вони воюють, прагнучи розширити свої володіння. Цар керує підданими, строго дотримуючись правил, які викладені в шастрах (давніх священних книгах). Інколи він відступає від них і тому потрапляє в біду. А інколи цар їде на полювання і, розгубивши всій почет, потрапляє в таке становище, що змушений змінити усе своє життя.


Інформація для 6 групи

Часто зустрічаються у міфах епізоди, пов'язані зі сваямварою. Це урочиста церемонія, під час якої принцеса обирає чоловіка. У всі сторони розсилають вісників, які оголошують про намір принцеси одружитись. Найдостойніші принци з усіх кінців країни з'їжджаються до столиці й посідають місце в залі зібрань. У призначений час посеред зали з'являється принцеса; тримає в руках гірлянду квітів, вона оглядає присутніх і віддає гірлянду тому, кого обрала.


Інформація для 7 групи

Оскільки повчання завжди сприймалось в Індії позитивно, кожен міф обов'язково містить яке-небудь повчання, подібно до досконалої квітки, що наділена не тільки красивою формою, але й приємним запахом.


Інформація для 8 групи

Серед культурних досягнень Давньої Індії — винайдення цифр (потім їх запозичили араби), гри у шахи. Індійці розробили календар, винайшли зодіак, відкрили головні закони планетних рухів, спостерігали та передрікали затемнення; вони знали цілющі властивості трав; створили унікальну мову — санскрит та багато іншого.


12. Слово вчителя.

Індія — прадавня країна, мешканці якої охоче вірять в чудеса. Народи Індії створили прекрасні міфи, у яких, як у дзеркалі, відбилися їхні уявлення про світ. Міфологія Давньої Індії — частина її багатої та самобутньої культури. Пам'ятки давньої літератури та мистецтва Індії неможливо зрозуміти, не знаючи міфології.


13. Читання міфу про створення світу (с. 13-14 підручника).


14. Складання опорної схеми за змістом.15. Підведення підсумків уроку.


16. Домашнє завдання.

1. За хрестоматією прочитати розділ «Міфи про створення світу».

2. Дати відповідь на запитання 6 с. 11 підручника та за допомогою опорних схем відповісти на запитання 1, 2 с. 19 підручника.

3. Завдання для груп: об'єднатися в групи. Прочитати текст. Виділити основні думки. Скласти план. Дати заголовок. Підготувати повідомлення про культуру Єгипту, використовуючи фото - та ілюстративні матеріали.