Тематичне оцінювання (Ж. Верн)

Уроки зарубіжної літератури 6 клас

Мета: з'ясувати рівень засвоєння знань з вивченої теми; визначити рівень сформованості вмінь та навичок застосовувати набуті знання на практиці; удосконалювати навички самостійної роботи учнів; розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу.

Обладнання: розмножені примірники тестових завдань.

Тип уроку: перевірка й облік здобутих знань, умінь і навичок.


Хід уроку


1. Повідомлення мети перевірки та способів проведення тематичної роботи.


2. Проведення тематичного тестування.


3. Написання творчої роботи.


4. Відповіді вчителя на запитання учнів.


5. Підбиття підсумків уроку.


6. Домашнє завдання.

1. За різноманітними джерелами підготувати відомості про Джека Лондона, сформулювати запитання до тексту статті підручника.

2. Прочитати оповідання «Жага до життя», орієнтуватися на запитання, подані в хрестоматії, занотовувати враження, цікаві знахідки та спостереження у «Щоденник читацьких спостережень».

3. Прочитати с. 147-149 підручника, відповісти на запитання 1-3 нас. 149.

4. Прочитати оповідання на с. 150-161. Звернути увагу на запитання на с. 152.