КОЛИ ТИ МУЖ, — БУДЬ МУЖНІМ - Шандор Петефі (1823-1849). «Коли ти муж, — будь мужнім...» Уславлення людської гідності, самоповаги та мужності, засудження приниження й внутрішнього рабства у поезіях Шандора Петефі

Уроки зарубіжної літератури 6 клас

Мета: розкрити уславлення людської гідності, самоповаги та мужності, засудження приниження й внутрішнього рабства у віршах Ш. Петефі на прикладі вивчення поезії «Коли ти муж, — будь мужнім»; розкрити взаємозв'язок мотивів лірики і почуттів автора, розвивати елементи аналізу поетичного твору, підготувати учнів до виразного читання напам'ять; вчити проникненню у суть творчого процесу, усвідомленню природи художньої творчості, здійснити спроби моделювання елементів художнього стилю поета; створити ситуацію співавторства на уроці, здійснити перші спроби інтерпретації художнього ліричного тексту.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.


Хід уроку


1. Художнє читання вчителем вірша Шандора Петефі «Коли ти муле, — будь мужнім».


2. Аналіз поетичного твору.

Методичний коментар. Через систему запитань і практичних вправ з перетворенням і аналізом елементів ліричного тексту розкриваємо ідейно-тематичний зміст вірша з наступним порівнянням з деталями біографії письменника.


2.1. Бесіда на усвідомлення.

• Як ви розумієте назву вірша?


Словникова робота. З'ясування значення слова «муж».

Муж — доберемо синоніми — чоловік, мужчина. Доберіть одно — кореневі слова до слова «муж» — мужній, мужність, мужніти.

• Які риси вдачі передаються за допомогою цих слів?

• Перечитайте вірш і дайте відповідь на запитання, використовуючи цитати з поезії: «Що повинен робити (або не робити) муж, щоб бути мужнім?»

Після обговорення учні виписують словосполучення: «Будь мужнім» — «Знайди життєву путь» — «Лялькою на шворках... не будь» —

Словникова робота. З'ясування значення фразеологізму «лялька на шворках» - маріонетка, лялька, яку примушують рухатись, смикаючи за ниточки, які прикріплені до всіх її частин. Без ляльковода ця лялька не має ніякого вигляду, це ніби окремі шматки ляльки. У переносному значенні так говорять про людину, яка діє з волі іншої, не маючи власної думки, власних переконань.

«Твори у вирі битви» —

«Довершивши твір, замовкни» —

«Вмій правду боронить» —

«Зумій заради правди зламать життя своє» —

«Борися і страждай» —

«Волі нікому не віддай» —

«Голодний, але вільний! — впиши в девіз» —

«Будь дубом» —

• Ви помітили, що у виписаних нами словосполученнях багато слів, які передають дію. Підкресліть їх. (Будь, знайди, не будь, твори, замовкни, вмій, зумій, борися, страждай, не віддай, впиши).

• Яка частина мови висловлює дію? Яке значення цих слів. (Дієслова наказового способу висловлюють заклик, спонукають до дії).


2.2. Визначення позиції ліричного героя.

• Хто розповідає нам вірш? (Заслуховування варіантів відповідей).

• Для відповіді на це запитання нам потрібно з'ясувати від якої особи ведеться оповідь у вірші? Як це визначити і для чого?


2.3. Уведення поняття «Ліричний герой».

Ліричний герой — це образ того героя у ліричному творі, почуття, думки, переживання якого відображено у творі. Він не завжди тотожний образу автора, хоча відображає його особисті переживання, пов'язані з тими чи іншими подіями його життя; ставлення до природи, суспільного життя, людей; своєрідність світовідчуття, світосприйняття поета, його інтереси. Особливості характеру знаходять відповідне вираження у формі, стилі його творів. Тобто зміст і форма ліричного твору — це завжди свідчення світобачення автора.

У вірші Шандора Петефі ми чуємо постійний заклик. Реалізується така форма слова через дієслово наказового способу.

Методичний коментар. Наказовий спосіб дієслів має на увазі наявність двох осіб: кому наказують і хто наказує. Всі ці дієслова стоять у формі другої особи однини — «ТИ». Опозицією такій формі є (тобто, той, хто наказує) «Я». Оповідач закликає від власного імені читача.

Висновок: ліричний герой і автор — оповідач збігаються.

• Отже, до чого закликає Шандор Петефі читача?


2.4. Мотивація обрання ліричного жанру.

• Чому автор звертається до поетичного жанру?

За своєю природою лірика — рід літератури, що розкриває емоційний світ людини. Це особливий спосіб художнього мислення і усвідомлення життя. При створенні віршів або при читанні їх людиною володіє ліричне почуття, особисте, притаманне тільки цій людині переживання.

Поетичне слово народилося з ритмів людського серця, що шукали матеріального виявлення, втілення у відчутну форму ще на зорі людської цивілізації. Людина у схвильованому стані відчула, як б'ється її серце від почуттів, що його переповняють і, намагаючись полегшити свій стан, висловила їх у мелодії першого вірша. Ритм — основа лірики, «мелодія серця», «почуття».

Але, звичайно, не кожне слово поета про його почуття — вже лірика. Відтворення всього, що відчув і усвідомив, повинно бути художньо оформлене, повинно отримати естетичне вираження у ритмі, лексиці, віршовому розмірі, змістових повторах; паузах, будові речень (синтаксисі).

Висновок: Шандор Петефі, як будь-який поет, розкриває через поетичні рядки те, що найбільше хвилює його. Отже, поет закликає читача до того, за що сам бореться, до чого дотичне життя, що його хвилює.


2.5. Що ж хвилює поета?

Зрозуміти це нам допоможуть оті дієслова, які і виявили нам позицію оповідача, але вже у складі словосполучень.

• Що означають слова: «Коли ти муж»? Тобто, відповідь на яке запитання читач знайде у вірші?

• Які якості притаманні тому, хто справжній чоловік?

Повернемося до попереднього етапу (п. 2.1) і знайдемо пояснення закликам автора. Учні вписують напроти кожної цитати з закликом власне тлумачення. Пізніше бажаючі зачитують свої варіанти. Учитель пропонує декільком учням прочитати домашнє завдання (придумати власне закінчення до оповідання). Вчитель узагальнює і проводить паралель з «кодексом життя» Джека Лондона, що його випрацювали у класі на попередніх уроках з творчості Д. Лондона.


3. Підбиття підсумків.

• Що спільного у світоглядах Шандора Петефі і Джека Лондона?


4. Домашнє завдання.

1. Скласти декілька словосполучень з дієсловами наказового способу, що виражають погляди учня на головні життєві питання: чесність, працьовитість, щирість, доброта, наполегливість...

2. Прочитати матеріали підручника про письменника.

3. Спробувати з'ясувати, які риси вдачі Шандора Петефі та факти біографії відбилися у віршованих рядках поезії «Коли ти муж, — будь мужнім...».

4. Вивчити 2 стовпчики вірша Шандора Петефі напам'ять.