«Я ДАР» ВАМ СЛОВО І РОЗУМ ... - З міфології давніх слов'ян

Уроки зарубіжної літератури 6 клас

... якщо не знати минулого, неможливо зрозуміти істинний сенс сучасного й мету майбутнього.

Максим Горький

Мета: закріпити знання учнів про міф, презентувати світ і культуру давніх слов'ян, розкрити зміст міфів про створення світу, прослідкувати відмінності міфу від казки, розвивати навички виразного читання та усного мовлення, удосконалювати вміння складати опорні схеми за змістом прочитаного, формувати образне мислення, виховувати повагу до історичного минулого свого народу.

Обладнання та матеріали: карта стародавнього світу, виставка книг, ілюстрацій до міфів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.


Хід уроку

1. Перевірка домашнього завдання. Оприлюднення учнями результатів роботи груп.

2. Вступне слово вчителя.

Матеріал для слова вчителя

Про слов'янські перекази небагато хто пам'ятає. Далися взнаки два тисячоліття християнства. Коли жили давні вірування, на Русі не було писемності й міфологічні уявлення наших пращурів не були зафіксовані, а усна традиція, якою б надійною вона не була, не може цілком зберегти достовірні відомості. Майже двісті років тому вчені та поціновувачі стародавності виявили зацікавленість народними переказами у вигляді сказань, прислів'їв, приказок, загадок, народних пісень, билин про Іллю Муромця, Добриню Микитича, Альошу Поповича, Микулу Селяниновича, Святогора та інших.

Билина — жанр фольклору, героїко — патріотична пісня — сказання про богатирів, їхні подвиги та історичні події Давньої Русі (ІХ — ХІІ століть).

Із джерел того часу стало відомим, що слов'яни дотримувались типового для племен землеробів календаря із святами, що вина дали на сонцестояння, посів та збір врожаю тощо, вірили у лісових духів, поклонялися особливим силам, що відповідали за певні сфери життя, продовження роду — Перуну, Роду, Волосу, Дажбогу тощо.

До нас докотився лише відгомін тієї стрункої системи у вигляді лісовиків, домовиків, русалок, мавок та іще Масленої з її млинцями, Івана Купала з його багаттям...


3. Оголошення теми уроку.


4. Робота з епіграфами.


5. Виразне читання міфу про створення світу (підручник, с. 15-17).


6. Складання опорної схеми за змістом.7. Читання міфу про створення світу.

Створення світу

На початку часів світ перебував у темряві. Але Всевишній явив Золоте Яйце, в якому був ув'язнений Рід — Прародитель усього сущого.

Рід народив Любов — Ладу-матінку і силою любові зруйнував свою в'язницю, створив Всесвіт - безліч зоряних світів, а також нашу земну кулю.


Сонце вийшло тоді з лиця Його.

Місяць світлий — із грудей Його.

Зірки часті — з очей Його.

Зорі ясні — з брів Його

Ночі темні — та з дум Його.

Вітри буйні — з дихання...


Так Рід породив усе, що ми бачимо навкруги, — все, що при Роді, все, що ми називаємо Природою. Рід відділив світ видимий, явний, тобто Яв, від світу невидимого, духовного — від Нові. Рід відділив Правду від Кривди.

У колісниці вогненній Рід ствердив Грім гримучий. Бог Сонця Рa, що вийшов з лиця Рода, був стверджений у човнику золотому, а Місяць у срібному.

З духу божого народилася птаха — Матір Сва та Сварог Небесний Отець. Сварог завершив творення світу.

... Рід став Небесним Джерелом і породив Великий Океан, з піни якого народилася Світова Качечка, а від неї народилися боги.

... Рід народив Корову і Козу. їхнє молоко розлилося і утворився Чумацький Шлях. Створивши камінь Алатир, Рід почав збивати це молоко — і з цього масла було створено Матір Сиру Землю.8. Евристична бесіда компаративного характеру.

• Розглянувши схеми, визначте, що спільного у слов'янських міфах про творення світу.

• Чим відрізняються ці міфи?

• Яка роль у сказаннях відводиться Соколу та Роду?

• Що символізує Прадуб, Вирій?

• Як у міфах розповідається про Добро і Зло, Правду і Кривду?

Часто у міфах можна побачити елементи казкового. Але казка — фантазія, вигадка, створена автором, щоб розважити і навчити читача або слухача. Завдання міфу — пояснити певне явище. Давні люди не ставились до міфів як до вигадки, міфи, як вважалось, не створювались, як, наприклад, вірші. У Стародавній Індії вважали, що священні тексти — «веди», — в яких міститься багато міфологічних уявлень, існували завжди, були створені за допомогою подиху Бога. У міфах відобразилося розуміння світу, події або явища, міф був основним способом пояснення навколишнього світу.

Отже, спробуємо віднайти спільне та відмінне у міфі та казці.


10. Робота з таблицею «Відмінності між міфом і казкою» (підручник, с. 17-18).

Дати відповідь на запитання 6 та виконати завдання 9 підручника на с. 19.


11. Підведення підсумків уроку.


12. Домашнє завдання.

1. Прочитати за хрестоматією розділи «Поетичні обробки міфів та легенд. Генрі Водсворт Лонгфелло» та «Індіанці очима перших гостей з Європи».

2. Індивідуальні повідомлення про відкриття Америки Христофором Колумбом.