Байка І.А. Крилов. Квартет, Бабка й Муравель, Вовк і ягня. Моральні проблеми в байках І. Крилова. Яскравість алегоричних образів

Байка І.А. Крилов. Квартет, Бабка й Муравель, Вовк і ягня. Моральні проблеми в байках І. Крилова. Яскравість алегоричних образів

Зарубіжна література 6 клас І семестр розробки уроків

Мета: поглибити уявлення про байку, її будову, основні ознаки, повчальний зміст; ознайомити учнів із творчістю І. Крилова; розкрити художні особливості творів російського байкаря; порівняти байки Езопа й І. Крилова, визначити спільні і відмінні риси; розвивати навички виразного читання, образного мислення; виховувати бажання вчитися, робити будь-яку справу майстерно, досконало.

Обладнання: ілюстрації до байок І. Крилова.

Дідусь Крилов і досі цілковито панує над світом байок.

І. Іллінський

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Інтелектуальне змагання «Хто швидше?»

- Кого називають зачинателем жанру байки в світовій літературі? (Езопа.)

- Як називається перенесення якостей людини або явища на образи тварин чи предметів? (Алегорія.)

- Назвіть ім’‎я найвідомішого українського байкаря ХІХ ст.? (Леонід Глібов.)

- Хто першим почав писати віршовані байки на сюжети Езопа? (Федр.)

- Хто переклав французькою мовою «Байки» Езопа та Федра, надавши їм сучасного звучання? (Жан де Лафонтен.)

- Дайте визначення байки.

- У чому полягає особливість побудови байки? (Наявність основної частини й моралі.)

- Де розміщувалася мораль у байках Езопа? (У кінці.)

- У якій формі складав свої байки Езоп? (Він складав їх в усній формі прозою.)

- Назвіть персонаж байок, що уособлює собою хитрість, лицемірство, обман? (Лисиця.)

- У якого героя байки Езопа Лисиця видурила шматок м’‎яса? (У Крука.)

- Який плід Лисиця не змогла дістати й тому сказала, що він кислий? (Виноград.)

- Як називається повчальний висновок байки? (Мораль.)

- Звідки Ягня п’‎є воду? (У Езопа - з річки, у інших байкарів - зі струмка.)

- Чому героями байок виступають здебільшого звірі? (Вони є алегоричними уособленнями людських рис та вад.)

- Доберіть епітети до слова «байка». (Проста, мудра, зрозуміла, дієва, лаконічна, повчальна, актуальна.)

- Кому з відомих байкарів належать слова: «В Езопа вчіться, добрі люди» (Федру.)

- Назвіть слова, що втілюють у собі мораль байки І. А. Крилова «Вовк і Ягня» («Усильного всегда бессильный виноват».)

III. Оголошення теми й завдань уроку

а) робота з епіграфом уроку, створення проблемної ситуації

Визначається головне завдання уроку: зрозуміти, чому й досі «дідусь Крилов» цілковито панує над світом байки?

б) фронтальна бесіда на закріплення

- До якої національної літератури належить творчість Івана Андрійовича Крилова? (До російської.)

- У якому літературному жанрі прославився Крилов? (У байці.)

- Де народився Іван Андрійович Крилов? (У Москві.)

- Що Микола Г оголь назвав «книгою мудрості самого народу»? (Байки Крилова.)

- Скільки байок написав Крилов? (209.)

- У яких містах України побував Іван Андрійович Крилов? (у Києві, Чигирині.)

в) виразне читання байок І. А. Крилова за ролями.

IV. Узагальнення в просторі теми уроку

Самостійна робота по рядах

І ряд: учні дають стислу письмову відповідь на запитання «Які моральні проблеми порушує Іван Андрійович Крилов у своїх байках?» (відповідь до восьми речень).

ІІ ряд: учні дають стислу письмову відповідь на запитання « У чому полягає яскравість створених Криловим у байках образів?» (відповідь до восьми речень).

V. Аргументація й виставлення оцінок за урок

VІ. Домашнє завдання:

Повторити вивчений матеріал, підготуватися до контрольної роботи.