Жуль Верн. П’‎ятнадцятилітній капітан. Дік Сенд і його друзі

Жуль Верн. П’‎ятнадцятилітній капітан. Дік Сенд і його друзі

Зарубіжна література 6 клас І семестр розробки уроків

Мета: здійснити текстуальний аналіз роману від XIV розділу до кінця першої частини твору; з'ясувати принципи побудови системи образів у романі Жуля Верна «П'ятнадцятирічний капітан»; визначити місце Діка Сенда в системі образів та сенс розподілу персонажів на позитивних та негативних; проаналізувати особливості взаємин між персонажами; розвивати навички пообразного аналізу тексту; збагачувати учнів науковою інформацією, наявною в творі. Сприяти розвитку кращих людських якостей та формуванню міжособистісних стосунків на основі поваги й любові до людини.

Обладнання: ілюстрації до роману Жуля Верна «П'ятнадцятирічний капітан», опорна схема «Система образів роману Жуля Верна «П'ятнадцятирічний капітан».

Світ - корабель, розум - вітрила, думка - кермо.

Турецьке прислів'я

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

— Поміркуйте, яка головна проблема постала перед героями твору, коли вони опинилися на суходолі?

III. Оголошення теми й завдань уроку.

Бесіда

— Доведіть, що одним із головних прийомів творення системи образів роману «П'ятнадцятирічний капітан» є розподіл персонажів на позитивних і негативних. Яких, по-вашому, в творі більше — позитивних чи негативних?

Головний герой роману Жуля Верна «П'ятнадцятирічний капітан» Дік Сенд. Навколо головного героя формується вся система образів твору

Позитивні персонажі

Негативні персонажі

Капітан Халл, місіс Уелдон, кузен Бенедікт, нянька Нбн, малий Джек, негри, порятовані з «Вальдека» (Том, Бет, Остін, Актеон, Геркулес)

Негору, Гарріс, Муані-Лунга, работорговці та наглядачі з Казонде (работорговець Алваш, начальник каравану Ібн-Хаміс та інші)

— Поміркуйте, що об'єднує позитивних героїв, а що негативних. Визначте життєві пріоритети цих груп людей.

— Яких персонажів у романі Жуля Берна більше — позитивних чи негативних? Як ви думаєте, чому?

— Чи всі персонажі роману сприймають Діка з позитивних позицій? Хто й чому ставиться до нього негативно?

— Визначте життєві орієнтири Діка Сенда на основі цитатного матеріалу:

«Був готовий до життєвої боротьби...»

«...у 15 років хлопець уже міг приймати рішення і доводити до кінця свої задуми...»

«Праця - це закон життя».

«Дав собі обіцянку «стати людиною».

— Який із них, на ваш погляд, найголовніший?

— Як ви розумієте вислів - народитися з двома правими руками й двома лівими ногами? Як і чому цей вислів пов'язаний із Діком Сендом? («Стати людиною» — головне прагнення юнака. Важливе воно й для автора роману. Адже, щоб плисти в життєвому вирі, потрібно, перш за все, стати справжньою людиною, мати свої вітрила, компас і кермо.)

— Робота з епіграфом уроку. Яким чином це турецьке прислів'я стосується персонажів роману Жуля Верна?

— Кого можна вважати справжніми друзями Діка Сенда? Чому ви так вважаєте? Наведіть приклади з тексту роману. Доведіть, що позитивні герої завжди діють командно, а негативні живуть самітно.

— З якою метою Жуль Верн вводить у сюжетну лінію роману так багато несподіванок та випробувань? Які з пригод на суходолі ви вважаєте найнебезпечнішими? (Автор вирішує питання, хто має право називатися справжньою людиною. Адже в екстремальній ситуації проявляється сутність КОЖНОГО, з'ясовується, ким він є насправді. Крім того, жанр зобов'язує письменника до цього - роман науково-пригодницький.)

— Які риси пригодницького роману ви помітили в творі? Наведіть приклади.

— Поміркуйте, чому перша зустріч на суходолі відбулася з Гаррісом? Чому саме його автор виводить назустріч потерпілим? Як це пов'язано з подальшим розвитком подій?

— Визначте головну проблему та сутність основного конфлікту в пригодах героїв на суходолі? (Головна проблема - це проблема работоргівлі. Основний конфлікт розгортається між работорговцями та героями твору, які прагнуть не тільки зберегти життя, а й власну гідність та свободу.)

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

Літературний диктант

(за змістом XIV—XVIII розділів)

1. Скільки часу тривала морська подорож героїв роману? (Сімдесят чотири дні.)

2. Що сталося з «Пілігримом»? (Розбився об рифи.)

3. Де саме, на думку Діка Сенда, вони знаходилися, опинившись на твердій землі? (У Південній Америці, вірогідно, в Перу.)

4. Де насправді опинилися мандрівника? (У Анголі. Екваторіальна Африка.)

5. Яку південноамериканську країну назвав Гарріс на запитання мандрівників про місце їхнього перебування? (Болівію.)

6. Що відразу почав робити на землі кузен Бенедікт? (Шукати комах)

7. Ким насправді був Гарріс? (Работорговцем.)

8. Про яке дерево тубільці говорять: «Хто посадить... дерево, той помре!»? (Про мангове дерево.)

9. Якого дерева мандрівники так і не побачили? (Каучукового.) Чому? (Тому що воно не росте в Африці.)

10. Яких пташок не зміг побачити малий Джек? (Колібрі.) Як він їх називав? (Пташки-мухи.)

11. Яка муха, знайдена кузеном Бенедіктом, підсилила сумніви Діка Сенда щодо їхнього місця перебування? (Цеце.)

12. Які тварини стали доказом перебування мандрівників у Африці? (Жирафи, гіпопотами, слони, леви.)

V. Домашнє завдання.

Переглянути ключові епізоди II частини роману «П'ятнадцятирічний капітан», розділи І—VIII. Письмово скласти перелік випробувань, через які пройшли герої на суходолі, за вказаними розділами.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.