Література Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів. Відображення єдності людини й природи в міфах різних народів. Грецькі міфи. Міф про Прометея

Література Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів. Відображення єдності людини й природи в міфах різних народів. Грецькі міфи. Міф про Прометея

Зарубіжна література 6 клас І семестр розробки уроків

Мета: дати поняття про міф як донаукове художньо-образне уявлення давньої людини про навколишній світ і саму себе; розкрити сутність поняття міфологія; ознайомити учнів з найвідомішими міфологічними системами народів світу; розвивати вміння тлумачити міфи, розкрити вселюдський сенс міфу про Прометея та сутність образу Прометея як вічного образу світової літератури; усвідомлювати роль міфологічної спадщини для сучасної людини; сприяти вихованню в учнів гуманістичних цінностей, стійкості духу.

Обладнання: слайд-презентація «Боги Олімпу», «Міф про Прометея», ілюстрації до міфу.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

III. Оголошення теми уроку, її запис у зошити

Витоки всесвітнього літературного процесу беруть початок у фольклорі та міфах.

Міф (від гр. mythos - слово, переказ) - це

1) розповідь про богів, духів, героїв, надприродні сили, що брали участь у створенні світу;

2) невеликий твір розповідного характеру, в якому віддзеркалилися уявлення колективної (переважно первісної) свідомості про навколишній світ, його походження та систему взаємозв'язків значущих елементів світобудови.

Міф - це донаукове художньо-образне уявлення давньої людини про довколишній світ та саму себе.

У міф давня людина вірила, сприймала його як реальність. Казка ж розцінювалася як вигадка, втілена мрія про краще життя, про кращі стосунки між людьми. Міф вміщував у собі все те, що пізніше розвинулося в релігію, філософію, науку, мистецтво.

Міфологія — 1) сукупність міфів певного народу;

2) наука, що вивчає міфи.

Групи міфів:

1) міфи про творення світу;

2) міфи про походження тварин та рослин;

3) міфи про походження богів та людей;

4) міфи про подвиги напівбогів та героїв;

5) міфи про виникнення ремесел, землеробства, обрядів.

Близько чотирьох тисяч років відділяють нас від першопочатків дитинної людської цивілізації — Стародавньої Греції, або Еллади. Маленький, за сучасними мірками, народ Еллади створив мистецьку культуру, що стала золотим фондом світової, із якої людство й дотепер черпає натхненні образи та моральні засади. Саме цей народ створив багатство літературних форм і жанрів, що під грецькими назвами стали взірцем усієї європейської літератури (епос, лірика, драма, трагедія, комедія), а також заклав основу для більшості наукових дисциплін (філософії, філології, математики, природознавства, музики, медицини).

Особливості світогляду міфопоетичного світу та античності: людина в центрі буття як невід’‎ємна частка природи.

У світогляді відбивається усвідомлення самоцінності людини від уславлення сили та краси її тіла до гармонії розуму та внутрішнього світу.

Мотиви античної та християнської міфології знайшли своє відображення в творчості поетів Середньовіччя й Відродження («Божественна комедія» Данте, «Фієзоланські німфи» Дж. Боккаччо, «Тріумф Вакха та Аріадни» Л. Медичі, п'єси В. Шекспіра тощо).

Використовували ці сюжети й представники класицизму (П. Корнель у «Медеї» та «Едіпі», Ж. Расін в «Андромасі», «Іфігенії в Авліді» та ін.).

Міфічними мотивами пронизана творчість романтиків, зокрема Й. Гете, О. Пушкіна, Дж. Байрона, П. Шеллі, Т. Шевченка тощо.

Значний сплеск інтересу до давніх міфів припадає також на початок XX століття й не згасає до наших днів (романи-«міфи» Дж. Джойса, Т. Манна, «Петербург» А. Белого, твори Дж. Апдайка, Ф. Кафки, Д. Лоуренса).

До міфологічних образів та мотивів зверталися в своїй творчості Г. Сковорода, І. Котляревський, Леся Українка, Іван Франко, Федір Достоєвський, Д. Мережковський, М. Булгаков, Ю. Домбровський, Ч. Айтматов та багато інших митців художнього слова.

Міф і казка. Спільні та відмінні риси

Спільні риси

Створені народом в дописемний період, є результатом колективного творчого процесу

Тривалий час існували лише в усній формі

Розповідають про незвичайні події та фантастичних героїв

Відмінні риси

Міф

Казка

Створений раніше за казку

З'явилася пізніше за міф

Герої — боги, богині, герої, титани

Звірі, люди, фантастичні істоти

У міф вірили, міфічні події вважалися такими, що відбувалися Насправді. Міф переживався як істинне знання

Казка заснована на вигадці, на фантазії, й давні люди це усвідомлювали, сприймали її як вимисел

Міф відобразив донаукове художньо- образне уявлення давньої людини про довколишній світ та саму себе. У міфі містяться зачатки релігійних та донаукових уявлень

Казка втілила мрію наших предків про краще життя, мораль, стосунки між людьми. Навчає розрізняти добро й зло

Міфи пояснюють виникнення явищ і предметів. Протиставлення мають глобальний характер (космос, основи буття, природа й людина тощо)

У казці цей мотив майже відсутній. Казкові конфлікти здебільшого мають соціальний або моральний характер

Міф не має варіантів

Казка варіативна

Події міфу мають значення для всього світу

Події казки змінюють лише долю її героїв

Погляньте на карту, вона незвична тим, що відображає не реалії сьогодення, а переносить нас на багато століть назад. Понад 3,5 тисячоліття на Балканському півострові та островах Егейського й Іонічного морів утворилася одна із найрозвиненіших давніх цивілізацій людства, яка подарувала світу неперевершену культуру, заклала основи практично усіх сучасних наук, надала взірці філософського осмислення основ світобудови. Це Стародавня Греція, або Еллада, як її називали люди, що тут жили. Отже, сьогодні ми розпочинаємо нашу мандрівку до чарівного світу давньогрецької міфології, щоб усвідомити, з чого починався цивілізаційний розвиток усього сучасного західноєвропейського світу, де саме криється джерело духовності й натхнення, що допомагає сучасній людині вижити в умовах потужного розвитку науки і техніки, гонитви за грішми, що, власне, допомагає людині вберегти в собі Людину.

Перегляд слайд-презентації «Боги Олімпу»

IV. Основна частина уроку. Опрацювання «Міфу про Прометея». (Слайд-презентація)

1. Походження героя.

Прометей - це титан-провидець, син богині справедливості і правосуддя Феміди і титана Іапета, якого Зевс скинув у Тартар. У перекладі з грецької його ім’‎я означає «провидець».

2. Чому Прометей навчив людей?

- будувати житла;

- плавати на човнах;

- напинати вітрила;

Полювати;

- знаходити шлях за зорями;

- добувати метал;

- приборкувати вогонь;

- думати.

3. Вчинки героя.

- Прометей допоміг Зевсу стати до влади;

- опікувався людьми;

- допоміг людям укласти угоду з богами;

- викрав вогонь;

- гордо зносить покарання.

4. Ставлення до інших героїв.

До Океана - переживає за його долю.

До Іо - співчуває, пророкує майбутнє.

До Гермеса - зневажає

До Феміди - любов’‎ю.

Завдання. Скласти порівняльну характеристику Зевса і Прометея.

Зевс

Прометей

Титан

богоборець

Жорстокий

добрий

Мстивий

благородний

Всевладний

безкорисливий

Лихопомний

нескорений

Висновок.

Завдання. Скласти діаманту.

1. Іменник.

2. Два прикметника.

3. Три дієслова.

4.Фраза, що єднає двох героїв.

5. Три дієслова.

6. Два прикметника.

7. Іменник.

Прометей

Справедливий, добрий

Вчить допомагає терпить

Титан, що протистоїть владі Зевса і дарує людям вогонь.

Зневажає, владарює, карає

Жорстокий, невблаганний

Зевс

- У чому причина популярності образу Прометея?

Образ Прометея у живописі, поезії (перегляд слайдів).

— Образ Прометея в світовій культурі прийнято вважати «вічним образом». Як ви думаєте, що містить у собі це поняття? Порівняйте власні припущення з літературознавчим визначенням. (Вічні образи» — образи літературних персонажів, що неодноразово були втілені в літературах різних країн та в різні часи стали своєрідними «знаками культури», наприклад: Прометей, Федра, Дон Жуан, Гамлет, Дон Кіхот, Фауст та інші. Традиційно до них відносять міфологічних і легендарних персонажів, історичних особистостей та біблійних героїв. Проте основою Вічного образу літературознавці вважають літературне відтворення долі героїв різних типологій.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

- Перегляньте ілюстрації до міфу та вкажіть, які події вони ілюструють.

VI. Підсумок.

VІІ. Домашнє завдання:

Письмово: напишіть «Похвальне слово вогню Прометея» (обсяг - 8—10 речень)*

Прочитати міфи про Геракла, підготувати стислий переказ одного з них, усно скласти компакт - біографію Геракла.

За бажанням: намалювати ілюстрацію, що відображає один із подвигів Геракла, з обґрунтуванням свого вибору.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.