Байка як літературний жанр, її характерні ознаки. Езоп. Лисиця і виноград, Вовк і ягня, Крук і лисиця, Мурашка і Цикада. Мораль байок Езопа

Байка як літературний жанр, її характерні ознаки. Езоп. Лисиця і виноград, Вовк і ягня, Крук і лисиця, Мурашка і Цикада. Мораль байок Езопа

Зарубіжна література 6 клас І семестр розробки уроків

Мета: формувати в учнів уявлення про байку, її основні ознаки; пояснити відмінності байки від фольклорних жанрів; розкрити вплив народної творчості на створення образів-персонажів байки; визначити літературну специфіку і загальнолюдський зміст байок Езопа; навчити порівнювати (в окремих компонентах) алегоричних персонажів казки і байки; визначати підтекст інакомовлення, алегоричних ситуацій і моралі байки; виховувати інтерес до культурних надбань народів світу.

Обладнання: ілюстрації до байок Езопа; портрет Д. Веласкеса «Езоп», ілюстрації Е. Ґрізетта до творів Езопа.

Говорячи ніби про звірів, байка

однією бровою підморгує на людей.

Іван Франко

Хід уроку

I. Підготовка до сприйняття навчальної теми

Читання і обговорення уривку з твору І. Франка «Байка про байку».

- Як пояснює письменник відмінності байки від розповіді про тварин і від казки про тварин?

- Наведіть приклад, яким письменник ілюструє «смішне» у байках.

- Що, на думку митця, вирізняє байку серед інших творів?

- Поясніть вислів «однією бровою підморгує на людей».

II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

Гра «Упізнай байку» за малюнком або фрагментом з мультфільму.

Учням пропонуються зображення фрагментів із байок Езопа «Двоє приятелів і Ведмідь»; Л. Глібова «Зозуля і Півень»; І. Крилова «Зозуля і Півень»; Олени Пчілки «Котова наука» та інші, які діти вивчали у початковій школі.

III. Оголошення теми, епіграфа уроку

IV. Формування нових знань і способів дії

1. Слово вчителя про життя і творчість Езопа.

Першим автором байок у світовій літературі вважають Езопа — давньогрецького мудреця та письменника. Про нього залишилося небагато достовірних відомостей. Припускають, що він жив у VI ст. до н. е. на грецькому острові Сáмос, був рабом і мав вельми непривабливу зовнішність. Проте тягар неволі й фізичні вади не тільки його не зламали, а загострили розум, загартували волю й розвинули письменницький талант.

Саме Езопові належать перші алегоричні розповіді про голодного вовка и хитру лисицю, хвалькуватого павича та довірливу ворону, які почали називати байками. За образами тварин, рослин, речей у байках письменника, як і в народних казках, були приховані ситуації з життя людей. Рабське становище спонукало його говорити про несправедливість сильних і про беззахисність слабких, про людські недоліки й вади, але не відкрито, а за допомогою алегорій і натяків, тобто інакомовно. У подальшому таку інакомовну розповідь почали називати езоповою мовою.

Збереглося чимало легенд про Езопа. Одна з них про те. як він здобув волю. Коли мешканці Самоса звернулися до письменника за порадою, він відповів. що не годиться рабу щось радити вільним громадянам. Тоді громада вирішила звільнити митця з рабства. За отриману свободу Езоп гідно віддячив — уславив історію міста в безсмертних байках.

За легендою. Езоп жив довго. Він начебто служив радником у царя Креза, побував у вавилонського та єгипетського царів. Езоп загинув у давньогрецькому місті Дельфах від рук підступних жерців, які звинуватили його в крадіжці. За законами того часу крадія повинні були скинути зі скелі: так у той час страчували тільки вільних людей, а життя раба можна було викупити за гроші. Езоп не погодився жити в рабському нашийнику й обрав смерть вільної людини.

Е. Грізет. Ілюстрація до байки Езопа «Лисиця». 1875 р.

Байки Езопа зібрали й записали лише через три століття після ного смерті. До того часу їх передавали усно. Байки давньогрецького мудреця були найпопулярнішими творами античного світу.

Сюжети, образи й мотиви Езопа знайшли подальший розвиток у творах французького байкаря Жана де Лафонтéна, російського письменника Івана Крилóва, українських байкарів Петра Гулака-Артемовського. Євгена Гребінки. Леоніда Глібова та ін.

Езóпова мóва — художня мова, де думка не висловлена прямо, а зашифрована в алегоріях і натяках.

За образами тварин, рослин, речей у байках Езопа, як і в народних казках, були приховані ситуації із життя людей. Байки Езопа, як родючі зерна, дали пишний ужинок у світовій літературі. Сюжети, образи й мотиви митця знайшли подальший розвиток у творах французького байкаря Жана Лафонтена, російського письменника Івана Крилова, українських байкарів Петра Гулака-Артемовського, Євгена Гребінки, Леоніда Глібова.

2. Виразне читання й обговорення статті підручника про Езопа.

- Охарактеризуйте Езопа як людину і як байкаря.

- Наведіть приклад, що засвідчує гострий розум Езопа.

- Які факти з життя легендарного байкаря ви запам'ятали?

3. Виразне читання і обговорення байки Езопа «Лисиця і виноград».

- Як побудована байка? З яких частин вона складається?

- Якою постає Лисиця у байці Езопа?

- Чому Лисиця відмовилася від винограду?

- Від імені героїв твору чи автора ведеться оповідь?

- У чому полягає прийом інакомовлення (езопова мова)?

- Наведіть приклад життєвої ситуації, коли можна використати мораль байки Езопа «Лисиця і виноград».

4. Виразне читання учнями байки Езопа «Вовк і Ягня».

- Назвіть героїв байки Езопа, розкрийте їх алегоричний зміст.

- Поясніть прямий і прихований зміст байки.

- З якою метою байкар увів до твору діалог?

- Охарактеризуйте інтонації Вовка й Ягняти.

- Розкрийте позицію автора у творі.

5. Виразне читання учнями байки Езопа «Крук і Лисиця».

- У яких народних казках ви зустрічали героїв цієї байки?

- Прочитайте мораль байки, поясніть її зміст.

- Як називають людину, яка когось нещиро вихваляє?

- Які почуття викликали у вас герої байки?

- Що засуджується у творі?

6. Виразне читання учнями байки Езопа «Мурашки й Цикада».

- Охарактеризуйте будову байки.

- Розкрийте прихований зміст твору Езопа?

- У яких життєвих ситуаціях можна використати сюжет і мораль байки?

- Чого навчають байки Езопа?

- Який із творів Езопа вам найбільше сподобався? Чому?

7. Творче завдання. Робота з таблицею «Мудрість байки».

Лисиця і виноград

Вовк і Ягня

Крук і Лисиця

Мурашки і Цикада

Коли хто неспроможний досягти чогось, посилається на обставини.

Так навіть справедливий захист не має сили для тих, хто заповзявся чинити кривду.

Ця байка стосується нерозумної людини.

Не слід зневажати нічого, щоб згодом не довелося шкодувати.

Брехливість, лицемірство

Несправедливість, жорстокість

Улесливість, дурість

Легковажність, ледарство

Виписати із байок Езопа імена персонажів, мораль і назвати вади, які засуджуються утворі.

8. Виразне читання учнями статті підручника «Байка як літературний жанр».

Словникова робота

Байка - короткий віршований або прозовий літературний твір повчального змісту, у якому діють алегоричні персонажі, що уособлюють риси людських характерів, чесноти й вади, явища життя.

9. Навести приклади характерних ознак байки із творів Езопа.

Характерні ознаки байки:

Невеликий обсяг

Алегоричність персонажів

Наявність прихованого змісту (інакомовність)

Повчальний характер

Висміювання недоліків людини та вад суспільства

Утілення уявлень про моральні принципи життя та поведінки

Чітка будова (розповідь і мораль)

Відкрита присутність автора

Наявність дотепних і влучних висловів, що нерідко стають приказками та прислів'ями

V. Застосування знань, умінь, навичок

Гра-вікторина «Уважний читач байки».

Персонажі:

(Якого віку?) Лисиця -....;

Грона винограду (якого смаку?) - ....;

Крук хотів похвалитися, що в нього є голос, і (що зробив?) - ....;

Ягня відповідало, що воно п'є (як?) - ....;

Мурашки взимку сушили (що?) - ....;

Підійшла (яка?,) Цикада - ....; Мурашки (як?) відповіли - .... Мораль:

«Ця байка стосується (якої?) людини». «Так навіть (який?) захист не має сили для тих, хто заповзявся чинити кривду».

«Не слід зневажати нічого, щоб згодом не довелося (що робити?)».

Підсумкова бесіда.

- Назвіть відомих вам байкарів і створені ними байки.

- Розкажіть про будову байки.

- Які характерні ознаки байки ви знаєте?

- Які відомості з життя Езопа ви запам'ятали?

- Поясніть вислів езопова мова.

- Перекажіть сюжет улюбленого твору Езопа.

- Які людські й суспільні вади засуджує байкар у своїх творах?

- Які чесноти уславлює?

VI. Домашнє завдання

Прочитати статті підручника про байку й Езопа. Підготувати виразне читання байок Езопа та їх переказ (1—2 за вибором).На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.