Зарубіжна література 6 клас - книга для вчителя - Волощук Є.В. 2019

А. Чехов «Товстий і тонкий». Викриття у творі підлабузництва, самоприниження, чиношанування, запопадливості
Людські стосунки
ІI семестр

Мета: з'ясувати проблематику оповідання «Товстий і тонкий»; розкрити роль антитези та художньої деталі у творі, поглибити поняття про оповідання, художню деталь, антитезу;

розвивати навички аналізу тексту, аргументації власної позиції прикладами й цитатами з художнього тексту, асоціативне й образне мислення; розвивати навички роботи в групі (парі);

виховувати почуття власної гідності та поваги до особистості, формувати негативне ставлення до підлабузництва, самоприниження, чиношанування, малодушності; формувати гуманістичні ідеали; прищеплювати інтерес до літератури, театру, кіномистецтва.

Обладнання: підручники, картки з іменами героїв оповідань А. Чехова, фрагмент «Товстий і тонкий» з кінофільму «Смішні люди!» (режисер М. Швейцер, 1977 р.).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

✵ Біографічна реконструкція.

- Правильно продовжте твердження.

Антон Павлович Чехов народився 1860 р. в місті... Під час навчання в Московському університеті юнак почав. Більшість його ранніх оповідань - це. Згодом сміх Чехова став могутньою зброєю, спрямованою проти.

IV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.

1. Коментоване читання оповідання «Товстий і тонкий».

2. Евристична бесіда за змістом прочитаного твору.

1. Які епізоди оповідання «Товстий і тонкий» викликали у вас сміх? Які ще почуття виникли у вас під час читання твору?

2. Як автор ставиться до своїх героїв? Чому він називає їх «товстим» і «тонким»?

3. На які частини можна поділити оповідання? Чому? Коли відбувається злам сюжету?

4. Як змінюється мова тонкого (лексика)? Як змінюються його інтонації? Як змінюється сміх тонкого? Як це характеризує героя?

5. Автор двічі зауважує, що герої «приємно здивовані», «приємно вражені». Чи однаковий зміст цих словосполучень на початку й наприкінці твору?

6. Що зіпсувало зустріч друзів дитинства?

7. Як характеризують героїв їхні гімназійні прізвиська?

8. Яким ви уявляєте життя тонкого?

9. Як ви гадаєте, чи засуджує Чехов когось із героїв оповідання? Якщо так, то кого саме? Поясніть свою відповідь.

10. Як ви розумієте слова письменника Володимира Набокова: «Чехов писав сумні книжки для веселих людей. Світ для нього смішний І сумний водночас, проте не помітивши його кумедності, ви не зрозумієте його суму, адже вони неподільні»? Проілюструйте це твердження прикладами з прочитаного оповідання.

Дві основні вади обивательської душі здавалися Чехову особливо бридкими: наруга над слабкими й самозневага перед сильними.

Корній Чуковський

Хід і структура уроку

I. Організаційний момент.

II. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

III. Актуалізація опорних знань.

✵ Висновки.

3. Пошук творчого рішення.

1. Як ви гадаєте, чи можливо інсценізувати або екранізувати оповідання «Товстий і тонкий»? Поясніть свою думку.

2. Схарактеризуйте персонажів оповідання. Який вони мають вигляд? Хто міг би їх зіграти? Чим цікаві ці ролі?

3. Схарактеризуйте місце дії твору.

4. Які епізоди оповідання важко передати засобами театру? Що робити в такому разі?

4. Конкурс «Літературна імпровізація».

Учасники одержують картки з іменами двох-трьох героїв чеховських оповідань. За п’ять хвилин команда має підготувати презентацію цих персонажів (пантоміма, монолог, діалог тощо).

5. Робота в парах.

- Спираючись на схему, наведіть приклади створення комічного в прочитаних оповіданнях.

6. Мистецьке відлуння.

1. Перегляньте фрагмент «Товстий і тонкий» з кінофільму «Смішні люди!» (режисер М. Швейцер, 1977 р.).

2. Чим екранізація відрізняється від оповідання?

3. Що змінилося в сприйнятті чеховських героїв, коли вони «помінялися» суспільним статусом?

4. У чому програє сцена зустрічі шкільних товаришів за відсутності родини тонкого?

5. Які засоби створення комічного застосовано в екранізації?

V. Підсумки.

✵ Визначення особливостей ранніх оповідань А. Чехова.

1. У центрі - один незначний епізод.

2. Простий сюжет.

3. Герої - пересічні люди.

4. Форма оповіді - переважно діалог.

5. Досить часто антитеза стає основним композиційним і художнім прийомом.

6. Багата палітра засобів створення комічного.

7. Стислість оповіді.

VI. Домашнє завдання.

1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 131-133.

2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного твору (підручник, С. 133).

3. Випишіть з тексту оповідання «Товстий і тонкий» антонімічні пари.

4. Підготуйтеся до уроку позакласного читання за твором О. Генрі «Вождь червоношкірих».