Зарубіжна література 6 клас - книга для вчителя - Волощук Є.В. 2019

Джек Лондон (1876-1916). «Жага до життя». Довкілля у зв'язку з головним героєм твору. Людина і тварина в екстремальних станах
Людські стосунки
ІI семестр

Мета: розкрити роль описів природи у творі, показати спільне та відмінне між людиною та твариною в стані цілковитого виснаження;

розвивати навички роботи з цитатами; розвивати асоціативне й образне мислення;

прищеплювати інтерес до читання, творів живопису, сприяти формуванню активної життєвої позиції, стійкості до життєвих випробувань.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал, репродукції малюнків Р Кента.

Тип уроку: комбінований.

Ніхто не знає, які його сили, поки їх не використовує.

Й. В. Ґете

Хід і структура уроку

I. Організаційний момент.

II. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

III. Актуалізація опорних знань.

✵ Назвіть основні етапи «битви за життя», що випала на долю головного героя.

Травма ноги, зрада товариша, боротьба з голодом, боротьба з холодом, зустріч з ведмедем, випробування совісті (не взяв золота Біла), змагання з вовком, рух вперед після повного виснаження, страх голоду після врятування, повернення до нормального життя.

IV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.

1. Стилістичний практикум «Пейзаж в оповіданні «Жага до життя»».

1. У тексті оповідання знайдіть описи природи.

2. Який колір переважає в пейзажах оповідання? Чому? (Сірий: «сіре море на моху», «сірі скелі», «на небі ні сонця, ні навіть проблиску сонця»... Сірий колір найбільше відповідає настроєві героя).

3. Яку роль відіграє пейзаж в оповіданні? (Роль емоційного тла художньої оповіді, увиразнює настрій головного героя, допомагає краще зрозуміти його внутрішній стан, почуття).

4. Як зміни в природі пов’язані зі змінами стану героя на різних етапах його шляху? Наведіть відповідні цитати. («А на небі ні сонця, ні навіть проблиску сонця». «Сонця не було. Земля й небо стали ще сіріші, аж темні. Віяв холодний вітер, і перший сніг побілив вершки горбів». «Сонце пестило його ніжними променями й напоювало теплом змучене тіло. Гарний день, подумав він»).

2. Мистецькі паралелі.

Природу Північної Америки яскраво відображено на малюнках і картинах американського художника, скульптора, письменника Рокуелла Кента (1882-1971). Як і Джек Лондон, він побував на Алясці, щоправда до відкриття родовищ золота.

1. Розгляньте репродукції робіт Р. Кента. Які з пейзажів оповідання «Жага до життя» суголосні настроям малюнків?

2. Порівняйте кольори, які використали письменник і художник для створення пейзажу суворої північної природи.

3. Робота над текстом оповідання «Жага до життя».

Коли людина уподібнюється тварині

Епізоди для аналізу

Ключові цитати

Полювання за куріпками

Почав скрадатися до птахів плазом, як кіт до горобця. Він плазував по м'якому мохові, одяг його змок, тіло дубло з холоду, але він не помічав нічого...

Зустріч з лисицею

Крик був страшний; переляканий лис дременув навтіки.

Зустріч з ведмедем

Осмілілий зі страху, він теж загарчав, дико, люто, укладаючи в це гарчання весь свій страх, як невіддільний від життя, переплетений з найглибшими його коріннями.

Герой знаходить оленячі кістки

Він стиснув щелепи скільки сили, щоб розгризти кістку. Іноді ламалася кістка, а іноді його зуб.

Перемога над вовком

Вовкове терпіння було незмірне, одначе таке саме незмірне було терпіння й людини... Тоді він притиснувся обличчям до вовчої горлянки, намагаючись її прокусити... І чоловік відчув, як у горло потік теплий струмочок.

4. Робота за схемою.

- Поміркуйте, що відрізняє людину від тварини в екстремальних станах.

Людина і тварина в екстремальних станах

V. Підсумки.

✵ Вправа «Мікрофон».

- Продовжіть речення:

Сьогодні я дізнався (дізналася)...

Я зрозумів (зрозуміла), що...

Було цікаво...

Мене здивувало...

Урок дав мені для життя...

Мені захотілося...

VI. Домашнє завдання.

1. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного твору (№ 2-3, підручник, С. 144-145).

2. Опрацюйте матеріали самостійної роботи № 6 (Є. Волощук, О. Слободянюк. «Зарубіжна література. 6 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт»).