Зарубіжна література 6 клас - книга для вчителя - Волощук Є.В. 2019

Роберт Бернс (1759-1796). «Моє серце в верховині». Ідея любові до батьківщини у вірші. Антитеза (рідний край - чужина). Елементи фольклору (традиційні образи, постійні епітети, повтори тощо)
Поетичне бачення світу
ІI семестр

Мета: ознайомити з основними фактами життя і творчості Р Бернса, розкрити патріотичний зміст вірша «Моє серце в верховині», визначити елементи фольклору, роль антитези в поезії;

розвивати навички виразного читання, асоціативне й образне мислення, уміння аргументовано висловлювати власну думку;

виховувати вдумливого читача, любов до поезії, рідної землі.

Обладнання: підручники, портрет Р. Бернса, відеозапис літературно-музичної композиції «Моє серце в верховині» вокального дуету «Сестри Тельнюк» (переклад М. Лукаша).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Поезія - це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.

Л. Костенко

Хід і структура уроку

I. Організаційний момент.

II. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

III. Актуалізація опорних знань.

✵ Літературознавчий практикум.

- Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.

А епітет

1 те, про що йдеться в художньому творі

Б рима

2 картина природи в художньому творі

В тема

3 співзвучність у закінченнях віршованих рядків

Г пейзаж

4 основна думка художнього твору

Ґ метафора

5 упорядковане чергування наголошених і ненаголошених складів у рядку

Д ритм

6 образний вислів, що вживається в переносному значенні і ґрунтується на уподібненні одного предмета (чи явища) іншому

Е ідея

7 художнє означення, яке надає образу додаткової емоційності та смислових відтінків

IV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.

1. Слово вчителя.

✵ Інформаційна довідка «Особливості шотландської культури».

Розмову про Роберта Бернса варто почати з розповіді про Шотландію та шотландців, оскільки йдеться про глибоко національного поета. У будь-якому шотландському будинку знайдеться збірка Бернса, а день його народження - національне свято країни.

У цей день шотландці вбираються в національні костюми. Одним із предметів традиційного одягу є кілт - картата чоловіча спідниця, зібрана складками. Нині більшість шотландців використовують кілт як частину офіційного або весільного вбрання.

Шотландська культура, яка зберігає живий, енергійний, своєрідний характер, вирізняється особливими традиціями. Шотландці мають яскраво виражене почуття власної гідності й надзвичайно прихильні до національного способу життя. Суворий край з вузькими гірськими долинами, блискучими озерами та мінливим небом глибоко позначився на їхній вдачі. З міцних, звиклих покладатися тільки на себе горян вийшло чимало доблесних солдатів, сміливих першовідкривачів, відомих винахідників і найбагатших промисловців Британії.

✵ Презентація письменника.

У селі Алловей донині зберігся глиняний будиночок під солом’яною стріхою, де 25 січня 1759 р. народився Р. Бернс. Роберт був старшим із семи дітей бідного шотландського фермера. З юних років поет тяжко працював на землі, допомагаючи батькові, і не мав можливості вчитися, однак багато читав і знав твори всіх шотландських поетів та багатьох англійських письменників. Потяг хлопця до знань помітив і розвинув скромний сільський учитель, друг його батька. Багатий духовний світ поета, його поетична майстерність - усе це результат натхненної та наполегливої самоосвіти.

Улітку 1786 р. Бернс опублікував невелику поетичну збірку, до якої ввійшло сорок чотири вірші. Шістсот примірників книжки розійшлися серед передплатників, а решту двісті було розпродано за один день: їх купували у складчину селяни та батраки, гончарі та шевці... Вірші Бернса читали вголос у тавернах і переписували в десятках примірників. Так до поета прийшла велика народна слава.

З дитинства Бернс закохався в пісні, казки та легенди свого народу, які глибоко запали в його вразливу душу. Згодом усе своє дозвілля він самовіддано й безкорисливо присвячував збиранню давніх шотландських пісень і балад. Бернс став одним з безпосередніх учасників відродження багатого фольклору Шотландії не лише як її кращий поет, але і як великий знавець історії своєї батьківщини.

2. Робота з підручником.

1. Прочитайте матеріал про Р. Бернса, який уміщено в підручнику (С. 171-172).

2. Складіть біографічну довідку про Р. Бернса.

3. Чим можна пояснити велику популярність творчості Р. Бернса на його батьківщині? Чому сучасні шотландці шанують пам’ять поета?

3. Виразне читання вірша Р. Бернса «Моє серце в верховині».

4. Літературознавчий словник.

Ліричний герой (підручник, С. 172).

Анафора (грец. повернення, єдиний початок) - повторення слів або їхніх звукових елементів на початку рядків, строф.

Обрамлення - єдині початок і завершення композиції твору, що є ніби рамкою для інших його частин.

5. Евристична бесіда за змістом вірша «Моє серце в верховині».

1. Якій темі присвячено вірш «Моє серце в верховині»?

2. Як ця поезія, на вашу думку, пов’язана з біографією поета?

3. Чи можна за назвою вірша визначити ставлення ліричного героя до своєї батьківщини?

4. Чому саме горам віддає серце ліричний герой?

5. Від чийого імені ведеться розповідь у вірші?

6. Що для ліричного героя означає батьківщина?

7. Як поет наголошує, що його зв’язок з батьківщиною нерозривний?

8. Які картини зображує поет, говорячи про рідний край?

9. Знайдіть рядки, які свідчать про те, що з власної волі герой ніколи б не покинув батьківщину.

10. Які слова підкреслюють щирість почуттів ліричного героя?

11. Які почуття викликає у ліричного героя батьківщина? Як змінюється його настрій?

12. Яким постає перед нами ліричний герой?

13. Знайдіть у вірші обрамлення. Чому автор обрав саме таку композицію?

14. Знайдіть у вірші приклади анафори. Яку роль відіграє цей художній засіб у творі?

15. Що увиразнюють у вірші окличні речення?

16. Як треба прочитати вірш «Моє серце в верховині», щоб переконливо передати настрій і почуття ліричного героя?

✵ Висновки.

Батьківщина для ліричного героя Р. Бернса - це й улюблений край, де знайома кожна стежина, і земля предків - вітчизна, сином якої урочисто називає себе ліричний герой. Поет наголошує, що його зв’язок з батьківщиною нерозривний, повторюючи рядок «МОЄ серце в верховині, де б не був Я сам». Вірш є піднесеним прощанням з любим північним краєм, глибоко особистим освідченням у любові до нього.

Герой охоплений низкою почуттів: захват, гордість, глибока відданість й водночас туга, біль через розлуку з рідним краєм.

Бернс використовує кільцеву композицію: від почуття любові до малої батьківщини ліричний герой підноситься до почуття любові до батьківщини великої, а потім знову повертається до колишнього почуття - глибокої любові й болю щодо батьківської землі.

6. Український погляд.

1. Перегляньте відеозапис літературно-музичної композиції «Моє серце в верховині» у виконанні вокального дуету заслужених артисток України Лесі та Галини Тельнюк.

2. Чи передає музика загальний настрій вірша Р. Бернса?

3. Які фрагменти відеоряду збігаються з поетичними картинами, які створив Бернс?

7. Стилістичний практикум «Роль засобів художньої виразності у вірші Р. Бернса».

1. Знайдіть у вірші Р. Бернса епітети та поясніть їхню художню роль.

2. Наведіть приклади анафори. З якою метою поет застосував цей художній засіб?

3. Які метафори використано в поезії? Які образи вони підсилюють?

4. Що увиразнюють повтори строф у вірші?

5. Визначте художню роль окличних речень та звертань у вірші. Наведіть приклади з тексту.

✵ Висновки.

У вірші «Моє серце в верховині» Р. Бернс використовує притаманні фольклору засоби художньої виразності. Це художня лексика: постійні епітети, порівняння, узагальнення; синтаксичні фігури: повтори, вигуки. Вірш Бернса нагадує народні твори й особливою милозвучністю.

V. Підсумки.

✵ Складання асоціативного куща «Роль картин природи у вірші Р. Бернса «Моє серце в верховині»».

Приклад асоціативного куща

VI. Домашнє завдання.

1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 171-172.

2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного твору (№ 1-4, підручник, С. 173).

3. Вивчіть вірш «Моє серце в верховині» напам’ять.