Зарубіжна література 6 клас - книга для вчителя - Волощук Є.В. 2019

Урок виразного читання. Поетичне бачення світу
Поетичне бачення світу
ІI семестр

Мета: ознайомити з методами запам'ятовування художніх текстів; розширити знання про засоби емоційно-образної виразності;

розвивати навички запам'ятовування й виразного читання поетичного твору, уміння висловлювати власну думку й обґрунтовувати її;

прищеплювати повагу до літературної творчості, любов до краси поетичного слова, інтерес до духовних надбань людства; виховувати всебічно розвинену особистість.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.

Тип уроку: урок виразного читання.

Ну що б, здавалося, слова...

Слова та голос - більш нічого.

А серце б’ється - ожива,

Як їх почує!..

Т. Шевченко

Хід і структура уроку

I. Організаційний момент.

II. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

III. Актуалізація опорних знань.

✵ З теорії виразного читання.

- Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.

А логічна пауза

1 те, про що загалом ідеться в художньому творі

Б рима

2 зупинка між окремими словами, реченнями відповідно до змісту, почуттів, намірів висловлювання

В тема

3 співзвучність у закінченнях віршових рядків

Г інтонація

4 основна думка художнього твору, що містить оцінку зображених у ньому життєвих явищ

Ґ логічний наголос

5 упорядковане чергування наголошених і ненаголошених складів у рядку

Д ритм

6 виділення голосом основних слів, що виражають зміст усієї фрази

Е ідея

7 швидкість правильного і природного відтворення змісту твору

Є темп

8 мелодійний лад мови, який відображає ставлення до висловлювання

IV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.

1. Слово вчителя.

Щоб читати вірші напам’ять красиво й виразно, щоб привернути увагу слухачів до їхнього змісту, треба багато й наполегливо працювати. Наприклад, відомий давньогрецький політик і філософ Демосфен мав вади мовлення, боявся натовпу, але успішно все це подолав і став одним з найвідоміших ораторів усіх часів і народів.

Наш урок пов’язаний з розвитком пам’яті, запам’ятовуванням. Зауважте: швидко та якісно запам’ятовувати інформацію допомагає наука, яка називається мнемонікою.

Над проблемою запам’ятовування люди почали замислюватися дуже давно. Із цього приводу існує така легенда. Якось давньогрецького поета Симоніда Кеоського (556-469 pp. до н. е.) було запрошено на великий бенкет. Коли гості вже сиділи за столом, слуга викликав поета із зали, завдяки чому він, єдиний з присутніх, залишився живий: саме тієї миті впала стеля. Ніхто не знав усіх запрошених. Тоді Симонід почав пригадувати, тобто уявляти, у якому порядку сиділи гості. У такий спосіб вдалося встановити особи загиблих.

Пережита трагедія справила на Симоніда надзвичайно сильне враження, і згодом він створив новий метод запам’ятовування, який дістав назву «метод локусу», тобто місць. Поет вигадав уявне місто й поділив його на кілька районів: для хронології, географічних назв, імен тощо. У кожному районі було десять уявних будинків на сто кімнат. У цих вигаданих кімнатах містилася інформація, яку потрібно було пам’ятати.

Майже всі давні оратори, зокрема Піфагор, Плутарх, Цицерон, користувалися цим методом і постійно вдосконалювали його. Жоден з них не виступав із конспектом у руках. Пізніше цей метод дістав назву «метод Цицерона». Цицерон для кращого запам’ятовування уявляв власний будинок, розміщуючи тези (пункти поширеного плану) своїх промов у різних куточках кімнат. Можливо, звідси й пішов вислів «Удома І стіни допомагають».

Існують і сучасні методи запам’ятовування, наприклад ті, що пропонує «Школа ейдетики». Ось кілька корисних порад цієї школи.

1. Усе, що хочете запам’ятати, - уявляйте.

2. Майте на увазі: усе, що ви побачили, відчули, почули, уже запам’яталося.

3. Не думайте словами - думайте образами (уявленнями).

4. Легко пригадується тільки те, що ви уявили. Тому фантазуйте.

5. Не заучуйте вірші строфами (куплетами), а тільки повністю.

6. Не повторюйте того, що вивчаєте, чотири-п’ять разів поспіль, краще зробіть це через одну-три години.

7. Хваліть себе навіть за незначні успіхи.

8. Перед тим як заснути, уявляйте себе здоровими і щасливими.

9. Прокидайтеся із задоволенням, уявляючи майбутні успіхи.

2. Робота над виразним читанням вірша Р. Бернса «Моє серце в верховині».

1. Зверніть увагу на розділові знаки у вірші. Поясніть їх. Відповідно до розділових знаків розставте паузи.

2. Пам’ятайте, що через картини природи Бернс проводить ідею любові до батьківщини малої та батьківщини як країни. Під час читання на цьому слід наголосити інтонаційно.

3. Пам’ятайте, що для вірша «Моє серце в верховині» характерна спокійна атмосфера. Визначте своє ставлення до картин природи.

4. Визначте початок і закінчення фраз, що становлять змістову цілісність.

5. Знайдіть суголосні склади.

6. Знайдіть слова, що мають найбільше емоційне навантаження. Спробуйте виділити їх інтонаційно.

7. Знайдіть у вірші строфу, що є кульмінацією думки автора й ліричного героя. Оберіть спосіб зосередити увагу слухача на цих рядках.

8. Визначте загальний настрій вірша. Складіть партитуру твору, тобто графічне зображення його звучання (позначення пауз, наголосів, підвищень і знижень тону, зміни інтонації тощо).

9. Прочитайте вірш відповідно до опрацьованих пунктів.

3. Робота над виразним читанням уривка з поеми Г. В. Лонґфелло «Пісня про Гайавату».

1. Зверніть увагу на розділові знаки у вірші. Поясніть їх. Відповідно до розділових знаків розставте паузи.

2. Пам’ятайте, що поему побудовано на міфологічному матеріалі. Її епічний настрій допоможуть відтворити окличні інтонації та паузи.

3. Поміркуйте, з якою інтонацією слід читати рядки з повторами слів. Як потрібно інтонаційно виділити спонукальні дієслова?

4. Пам’ятайте, що для уривка з поеми «Пісня про Гайавату» характерне поєднання настанови й поради. Визначте своє ставлення до подій.

5. Визначте початок і закінчення фраз, що становлять змістову цілісність.

6. Знайдіть суголосні склади.

7. Знайдіть слова, що мають найбільше емоційне навантаження. Спробуйте виділити їх інтонаційно.

8. Визначте загальний настрій вірша. Складіть партитуру твору.

9. Прочитайте вірш відповідно до опрацьованих пунктів.

4. Виразне читання вивчених напам’ять віршів.

Пам’ятка

«Секрети акторської впевненості»

1. Перед читанням напам’ять повторіть мовчки текст вірша.

2. Перед тим як читати вголос, приберіть зручну і правильну позу (станьте рівно, розправте плечі, наберіть потрібну кількість повітря).

3. Назвіть автора і твір, який декламуватимете.

4. Для впевненості на початку читання можете періодично дивитися на двох-трьох учнів, з якими товаришуєте (щоб відразу не знітитися), а згодом, оволодівши ситуацією, варто охоплювати поглядом увесь клас.

5. Читання вірша можете супроводжувати жестами, але вони мають бути стриманими, не втомлювати й не відволікати слухачів.

6. Читаючи, не поспішайте, набирайте повітря рівними частинами під час пауз.

7. Декламуючи, уявляйте картини, які озвучуєте, змальовуйте їх у відповідному темпі з відповідним настроєм. Не бійтеся забути слова.

8. Не варто читати вірш занадто голосно, оскільки майстерність читання художнього твору визначається передусім вдало обраними темпом та інтонацією, дотриманням пауз, настроєм, доречними мімікою, жестами тощо.

V. Підсумки.

✵ Аналіз учнівських виступів.

VI. Домашнє завдання.

- Опрацюйте матеріали самостійної роботи № 9 (Є. ВОЛОЩУК, О. Слободянюк. «Зарубіжна література. 6 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт»).На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.