Зарубіжна література 6 клас - книга для вчителя - Волощук Є.В. 2019

Грецькі міфи. Міф про Прометея
Міфи народів світу
І семестр

Мета: ознайомити зі змістом міфу про Прометея, пояснити, у чому полягає велич подвигу Прометея; дати визначення поняття «культурний герой», поглибити поняття про міф;

розвивати навички читання з елементами коментування, аналізу художнього твору, розвивати образне мислення, уміння усно висловлювати власну думку й обґрунтовувати її прикладами з прочитаного тексту; розвивати вміння та навички літературознавчого аналізу;

виховувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до різних видів мистецтва (літератури, живопису).

Обладнання: підручники; репродукції картин «Прометей» Ґ. Моро, «Прометей прикутий» П. П. Рубенса, «Прометей несе людству вогонь» Г. Ф. Фюґера, «Прометей» Я. Йорданса.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Даруй, але смертній людині несила робити те, що може титан.

З давньогрецького міфу

Хід і структура уроку

I. Організаційний момент.

II. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

III. Актуалізація опорних знань.

✵ Складання схеми «Ознаки міфу» за опорними словами (відображає, ПОЯСНЮЄ, поєднує, зображує, розповідає, сприймається, містить).

Ознаки міфу

IV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.

1. Слово вчителя.

Є на світі дивовижна країна - Греція. Утім, так іменуємо її ми, самі ж греки назвали її Елладою. У стародавні часи це була могутня держава. Багато століть тому працьовиті елліни (жителі Еллади) створили прекрасні міста - Афіни, Мікени, Тіринф, Спарту, Фіви...

Усі народи Європи вважають себе спадкоємцями давньогрецької культури. Зокрема, міфологія еллінів і досі є джерелом натхнення для художників, скульпторів, поетів. Відлунює вона й у нашому повсякденному житті. Так, досить часто ми використовуємо вислови, як-от «сізіфова праця» (безглузда, марна праця); «загадка сфінкса» (загадка, яку не можна розгадати, щось незрозуміле, загадкове). Зненацька дуже злякавшись, розповідаємо потім, що були охоплені «панічним жахом». Ми порівнюємо могутнього, сильного чоловіка з Гераклом, а сміливу й рішучу жінку - з амазонкою. Давні греки вважали богів - мешканців гори Олімп - байдужими до переживань смертних, тож маємо вислів «олімпійський спокій».

Чому ж саме еллінські міфи лягли в основу загальнолюдської культури? Саме це ми й намагатимемося з’ясувати на уроках, присвячених міфології Давньої Греції.

✵ Інформаційна довідка «Особливості міфології Давньої Греції».

Давні греки любили число дванадцять і надавали йому особливого значення. Вони розділили день і ніч на дванадцять годин, виділили на небі дванадцять сузір’їв зодіаку, з численних подвигів улюбленого міфічного героя головними вважали лише дванадцять. Відповідно й основних богів, які мешкали на священній горі Олімп, у них теж було дванадцять. Можливо, це пов’язано з тим, що число дванадцять можна отримати, помноживши три на чотири. Трійка символізує поділ світу по вертикалі (небо, земля й підземний світ), а четвірка - сторони світу. Спочатку до олімпійців належали Зевс, Гера, Гестія, Аполлон, Посейдон, Деметра, Афіна, Артеміда, Арес, Гермес, Афродіта й Гефест, а також іноді й Аїд та інші боги. А коли до олімпійської родини «прийняли» Діоніса, народився міф про те, що Гестія залишила Олімп, утомившись від постійних суперечок богів.

2. Словникова робота.

Пантеон (у перекладі з давньогрецької - храм, присвячений усім богам) - сукупність богів певної міфології на чолі з верховним богом.

3. Робота над міфологічним словником.

- За розділом підручника «Боги та герої Давньої Греції» (С. 22-26) заповніть таблицю «Олімпійський пантеон».

Олімпійський пантеон

Імена богів

Ким були або що уособлювали

Покровителями яких занять уважалися

Зевс

Бог неба, грому і блискавок

Верховний бог греків, цар і батько богів та людей, подарував людям закони, установив владу царів, також охороняє сім'ю й будинок

Посейдон

Володар світових вод

Шанували як бога води, конярства й мореплавства

Аполлон

Бог світла, науки та мистецтва, утілення чоловічої краси

Покровитель музики, віщування та лікування

Гера

Сестра і дружина Зевса

Покровителька шлюбу, жінок та народження дітей

Афіна

Божество духовної діяльності, мистецької винахідливості й мислення

Покровителька мудрості, ремесел, ручної праці

Деметра

Богиня родючості, хліборобства

Покровителька врожаю, багатства, добробуту

Артеміда

Богиня тваринного й рослинного світу

Покровителька молоді, мисливства

Арес

Бог війни

Покровитель полководців та військових

Гермес

Бог торгівлі, вісник богів

Покровитель дотепності, гімнастики, мандрівників, доріг, торгівлі

Гефест

Бог вогню та ковальства

Покровитель ковалів та ремісників

Гестія

Богиня вогню

Покровителька домашнього вогнища, сімейного добробуту і щастя

Афродіта

Утілення краси, чарівної жіночності

Шанували як богиню вроди й кохання

Аїд

Бог підземного світу, володар «царства тіней» померлих

Шанували як володаря незліченних підземних скарбів і людських душ

Діоніс

Бог рослинності, родючості, вологи

Покровитель виноградарства й виноробства

4. Коментоване читання міфу про Прометея.

5. Словникова робота.

Альтруїзм - безкорислива турбота про благо інших людей.

Тиран - зокрема: жорстокий свавільний правитель; той, хто диктує свою волю, пригноблює кого-небудь; мучитель.

Тиранія - зокрема: влада, що тримається на свавіллі, насильстві, жорстокості.

Прометеїзм, Прометеїв вогонь - уособлення самовідданості, шляхетних почуттів і вчинків людини, незгасного прагнення досягти високої мети. Людство, віддаючи шану тим, хто подолав такий самий тернистий життєвий шлях, як і Прометей, увічнило його в мові.

6. Евристична бесіда за змістом прочитаного міфу.

1. Який з образів міфу протиставлено образу Прометея?

2. Доведіть свою думку, назвавши відповідні риси характеру цього героя, і обґрунтуйте її прикладами з тексту.

3. Як називається прийом протиставлення в літературі? Що ще, крім характерів двох героїв, протиставлено в міфі?

4. Чи є людині місце у світі, який влаштовує Зевса?

5. Чи є місце для людини у світі, якого прагне Прометей?

6. Чи можна стверджувати, що, згідно з міфом, Прометей - винахідник різноманітних наук і ремесел - дав людям культурні блага, які уможливили розвиток цивілізації?

7. Чи можна назвати Зевса тираном, а Прометея борцем з тиранією?

8. Чому Прометей порушив Зевсову заборону й подарував людям життєдайний вогонь?

9. Ім’я Прометей означає «провидець», «той, хто передбачає». Що саме передбачив Прометей?

10. Чи відкрив Прометей таємницю Зевсу? Про які риси характеру титана свідчить цей учинок?

11. Чи можна вважати Прометея альтруїстом? Доведіть свою думку.

✵ Висновки.

Отже, протистояння Прометея та Зевса - не лише боротьба характерів. Насамперед це боротьба двох світоглядів, двох світів: Зевсового, де людина нічого не варта, і Прометеєвого - створеного для людини. Титан Прометей увійшов до числа вічних образів не через те, що наважився повстати проти верховного бога, а саме тому, що боровся за світ, у якому людина могла б жити гідно.

7. Робота над поняттям «культурний герой».

1. Які рядки міфу доводять, що Прометей мав незвичайне походження?

2. Як Прометей упорядковує життя людей, утверджуючи певні закони й порядок?

3. Що здобуває або створює для людей Прометей?

4. Яку заборону порушує Прометей?

5. Через які випробування проходить Прометей, доводячи свою правоту?

6. Які факти свідчать про непомірну силу героя, його надлюдські можливості?

7. Чи здійснює герой подвиги? Які саме?

8. Як ви розумієте слова з давньогрецького міфу, узяті за епіграф до уроку?

✵ Висновки.

Міфи про культурних героїв пояснювали життя суспільства, утверджуючи певні закони людського буття. Подвиги таких героїв сприяли накопиченню загальнолюдських знань, мудрості. Саме за це їх шанували й пам’ятали протягом віків.

8. Проблемне запитання.

- Чи можна назвати героя давньогрецького міфу Прометея героєм в іншому розумінні цього слова? Доведіть свою думку.

Герой - 1. Видатна своїми здібностями й діяльністю людина, що виявляє відвагу, самовідданість і хоробрість. 2. Особа, яка чимсь відзначилася, привернула до себе увагу. 3. Особистість, яка стала об’єктом поклоніння, обожнювання. 4. Головна дійова особа літературного твору, персонаж.

9. Характеристика образу Прометея.

- Доберіть приклади з міфу на підтвердження вказаних чеснот Прометея.

10. Робота над поняттям «вічний образ».

У давньому міфі Прометей постає уособленням щирості й сили духу, волелюбності й самопожертви в ім’я людства. Велич його подвигу протягом століть викликає повагу й захоплення.

Так, давньогрецький митець Есхіл присвятив титанові низку трагедій, з яких, щоправда, збереглася лише одна - «Прометей закутий». Цей «вічний образ» оживав у творах видатних письменників Ґете, Байрона, Шеллі, надихав славетних майстрів пензля Мікеланджело, Тіціана, Ріберу, Сальватора Розу, композиторів Бетховена, Ліста, Танєєва, Скрябіна. Надзвичайно популярний образ Прометея і в Україні. Прометея уславили Шевченко, Франко, Леся Українка, Малишко та інші вітчизняні митці.

✵ Цитатна доріжка.

У тому твій небесний гріх,

Що людям зменшив ти страждання,

Що світлом розуму й пізнання

На боротьбу озброїв їх?

Хай доля зла тебе скувала,

Та виклик твій, борня зухвала,

Завзяття вогненне твоє,

Твій гордий дух і непокора,

Що їх і небо не поборе,

Для смертних прикладом стає.

ДЖ. Ґ. Байрон «Прометей»

За горами гори, хмарою повиті;

Засіяні горем, кровію политі.

Споконвіку Прометея

Там орел карає,

Що день божий довбе ребра

Й серце розбиває.

Розбиває, та не вип’є

Живучої крові, -

Воно знову оживає

І сміється знову.

Не вмирає душа наша,

Не вмирає воля.

Т. Шевченко «Кавказ»

Слова - полова,

Але огонь в одежі слова -

Безсмертна, чудотворна фея,

Правдива іскра Прометея.

II. Франко «Лісова ідилія»

Прометею, Прометею!

Одлетів твій коршак хижий,

Не допив живої крові,

Плоть живу не доклював.

Увірвався ржавий ретязь,

Скеля порохом розпалась,

У титана під ногою

Переможений Кавказ.

Прометею, Прометею!

Чорний коршак не прилине:

Одігнав його навіки

Твій незгашений вогонь.

М. Рильський

✵ Обговорення творів живопису, у яких використано сюжет міфу про Прометея (Д. ваy Бабюрен «Бог Гефест заковує в кайдани Прометея» (1623); Ґ. Моро «Прометей» (1868); П. П. Рубепс «Прометей прикутий» (1610-1612); Г. Ф. Фюґер «Прометей несе людям вогонь» (1817); Я. Йордане «Закутий Прометей» (бл. 1640)).

V. Підсумки.

Чи не згас вогонь Прометея в сучасному суспільстві? Чи актуальний сьогодні альтруїзм?

Дайте стислу обґрунтовану відповідь.

Приклади відповідей

Справжні альтруїсти хочуть, щоб у світі не було війн, невиліковних хвороб, катастроф тощо. Саме тому посли доброї волі з багатьох країн світу намагаються мирним шляхом урегулювати важливі державні й політичні проблеми в різних куточках планети. Багато відомих людей роблять це не для того, щоб прославитися ще більше, а для того, щоб допомогти тим, хто потребує співчуття й турботи.

У міжнародній організації Червоний Хрест працюють представники різних країн світу. Добровольці з Червоного Хреста - альтруїсти, адже вони захищають життя і здоров’я людей незалежно від національності, віросповідання, місця проживання та суспільного становища.

Альтруїзм - це безкорислива турбота про благо людства, тож альтруїстами можна вважати видатних науковців, які прислужилися прогресу. У кожній країні їх сотні, як-от Павлов, Ціолковський, Корольов, Марія і П’єр Кюрі, Альберт Ейнштейн і багато інших.

На мою думку, альтруїзм актуальний за будь-яких часів. Наприклад, серед нас є люди, які всиновили дитину або відкрили сімейний дитячий будинок. Гадаю, так чинять справжні альтруїсти...

Я вважаю, що вогонь Прометея не згас. Можливо, у певні моменти він горить не так яскраво, як хотілося б. Однак альтруїзм актуальний сьогодні й буде актуальним завжди. Допоки існуватиме людство, будуть жити ті, хто з чистим серцем і відкритою душею даруватимуть радість іншим.

VI. Домашнє завдання.

1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 26-30.

2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного (підручник, с. 30).

3. Ознайомтеся з давньогрецькими міфами, які анонсовано в рубриці «Літературний навігатор» (підручник, с. З5-З8).