Зарубіжна література 6 клас - книга для вчителя - Волощук Є.В. 2019

Урок розвитку зв'язного мовлення. Твір на основі особистих вражень «Мій улюблений міфологічний герой»
Міфи народів світу
І семестр

Мета: учити висловлювати власні враження і ставлення до героїв прочитаних міфів;

розвивати усне зв'язне мовлення, образне мислення учнів, уміння висловлювати власну думку й обґрунтовувати її прикладами з прочитаних творів; розвивати навички спілкування, уміння працювати в парах і вести дискусію, складати план твору, добирати епіграф відповідно до змісту й основної думки твору; розвивати вміння аналізувати та систематизувати навчальний матеріал; формувати уміння писати твір-роздум;

виховувати повагу до культурних досягнень різних народів, підтримувати стійкий інтерес до міфу як до художнього твору; виховувати всебічно розвинену особистість.

Обладнання: підручники, інформаційні картки з основними поняттями теорії написання творів, пам'ятка «Написання творчої роботи».

Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.

Перед тим як почати писати, я ставлю собі три запитання: що хочу написати, як написати і для чого написати?

Максим Горький

Хід і структура уроку

I. Організаційний момент.

II. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

III. Актуалізація опорних знань.

✵ Актуалізація основних понять теорії написання творів за допомогою інформаційних карток.

Тема - те, про що йдеться у творі. Під темою ми розуміємо життєві явища, факти, проблеми й картини, які змалював автор.

Ідея - головний принциповий задум, який автор висловив у творі, основна думка.

Основні типи мовлення - розповідь, опис, роздум.

Розповідь - повідомлення про певні події, що відтворюються в часі. Загальна структура розповіді така: початок, розвиток, кінець події. Розповідь має певні різновиди: повідомлення, оповідання, відповідь, найменування, перелік, оголошення.

Опис - розповідь про властивості, ознаки певного предмета або явища. В описі подається характеристика людини, предмета, явища природи шляхом перерахунку їх суттєвих ознак. Найголовніше в описі - дати повне, конкретне або цікаве уявлення про об’єкт. Описи бувають пейзажні, портретні, інтер’єру, характеристики явищ, предметів, людини.

Роздум - висловлювання про причини якостей, ознак, подій. Роздум має складатися з трьох частин: тези, доказів, висновку. Чисті описи, роздуми, розповіді використовують рідко. Опис зазвичай виступає складовою частиною розповіді або пов’язаний з роздумом; роздум може доповнювати розповідь.

IV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.

1. Робота над формулюванням теми твору.

1. Яка з наведених тем ширша за змістом, а яка - вужча? Аргументуйте свою думку.

A. Мій улюблений міфологічний герой.

Б. Прометей - мій улюблений міфологічний герой.

B. Сила - основна риса мого улюбленого міфологічного героя Геракла.

2. Яка з наведених тем вимагатиме твору розповідного характеру, яка - твору-опису, а яка - твору-роздуму?

А. Дванадцять подвигів Геракла.

Б. Яким я уявляю Геракла.

В. Чому Геракл став улюбленим героєм Еллади?

3. Розташуйте наведені теми в такому порядку, щоб кожна наступна була ширшою за попередню.

A. У чому подвиг Прометея?

Б. Прометей - символ безкорисливого подвигу заради людей.

B. Які риси характеру допомогли Прометеєві здійснити подвиг?

2. Робота над епіграфом до твору «Мій улюблений міфологічний герой».

- З висловлювань видатних людей і прислів’їв доберіть таке, що найбільше відповідає характеристиці вашого улюбленого міфологічного героя. Обґрунтуйте свій вибір.

1. «Чим більше людина дає людям і менше вимагає для себе, тим вона краща». (Л. Толстой)

2. «Хто не прагне, той і не досягає; хто не дерзає, той і не отримує». (В. Бєлінський)

3. «У житті є тільки одне безсумнівне щастя - жити для інших». (Л. Толстой)

4. «Людина повинна бути розумною, простою, справедливою, сміливою і доброю. Тільки тоді вона має право носити це високе звання - Людина». (К. Паустовський)

5. «У житті завжди є місце подвигу». (Максим Горький)

6. «Не залишай шляху честі й обов’язків. Це єдине, звідки ми черпаємо щастя». (Демосфен)

7. «Ціна людини - її справи». (Максим Горький)

8. «Сила мовчить, слабкість кричить». (Російське прислів’я)

9. «Сила без голови шаліє, а розум без сили мліє». (Українське прислів’я)

10. «Усі Мистецтва в людей - від Прометея!» (ЕСХІЛ)

11. «Слова - полова, // Але огонь в одежі слова - // Безсмертна, чудотворна фея, // Правдива іскра Прометея». (І. Франко)

12. «Твій гордий дух і непокора, // Що їх і небо не поборе, // Для смертних прикладом стає». (ДЖ.Г. Байрон)

3. Робота в парах над змістом твору «Мій улюблений міфологічний герой».

- Послідовно дайте відповіді на подані запитання.

1. Який міфологічний герой вам найбільше подобається?

2. Які вчинки улюбленого героя вас привабили?

3. Як ці вчинки характеризують героя?

4. Якою ви уявляєте зовнішність свого улюбленого героя?

5. Чому цей герой став улюбленим для багатьох людей?

4. Робота над структурою твору «Мій улюблений міфологічний герой».

- За типом мовлення це твір-роздум. Визначте, які з опрацьованих запитань стосуються тези, які - доказів, а які - висновку. На основі запитань складіть простий план твору.

Приклад плану

1. Мій улюблений міфологічний герой Прометей.

2. Викрадення вогню - головний подвиг Прометея.

3. Благородство і людяність - основні риси характеру Прометея.

4. Опис зовнішності героя.

5. Прометей - «вічний образ» у мистецтві.

5. Словникова робота.

- Випишіть з тексту міфу дієслова, які увиразнюють важливість учинків героя; серед наведених словосполучень оберіть ті, що характеризують героя.

Борець за справедливість; хоробрість, завзятість; відданість людям; прагнення до прогресу; віра в торжество справедливості; сила духу, гордість і непокора; незламність духу; велич подвигів.

6. Усний твір на задану тему.

V. Підсумки.

✵ Робота над письмовим твором.

Пам’ятка «Написання творчої роботи»

О с н о в н і в и м о г и д о п и с ь м о в о ї т в о р ч о ї р о б о т и

1. Добре знання матеріалу; чітко продумана логіка розкриття теми.

2. Використання найпереконливіших фактів, прикладів, доказів.

3. Образність викладу.

4. Стилістична, орфографічна й пунктуаційна грамотність.

Я к п р а ц ю в а т и н а д т в о р о м - р о з д у м о м

1. Поміркуйте над завданням: яку проблему порушено (сформулюйте її своїми словами); яким може бути шлях її вирішення.

2. Доберіть необхідний фактичний матеріал.

3. Розподіліть (згрупуйте) фактичний матеріал на загальних підставах.

4. Порівняйте фактичний матеріал для встановлення між групами подібності або різниці.

5. Зробіть висновки, узагальнення.

VI. Домашнє завдання.

1. Повторіть тему «Міфи народів світу», склавши диктант з літературознавчих термінів і назв, пов’язаних з вивченими міфами.

2. Опрацюйте підсумкові запитання й завдання, уміщені на с. 39-40 підручника.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.