КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ - ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Усі уроки зарубіжної літератури 7 клас

Цей посібник містить календарне планування уроків із зарубіжної літератури для сьомого класу дванадцятирічної школи з українською мовою навчання.

Твори російських авторів подано мовою оригіналу. Низка завдань мають на меті краще опанування учнями російської мови: складання планів до текстів та планів до творів, написання рецензій, творів-мініатюр, письмових відповідей на запитання. На окремих уроках учні працюють над застарілою лексикою та запозиченими словами як засобами відтворення певної епохи.

Одне із завдань курсу літератури — це формування світогляду учнів з допомогою активної виховної ролі літератури, тому пропонована низка завдань стимулює школярів до висловлення власної думки, обстоювання власної точки зору.

Значне місце у розумінні ідейно-художнього змісту твору, системи образів посідає робота над удосконаленням навичок текстологічного аналізу твору, знайомство з літературознавчими термінами, робота зі спеціальними словниками. Завдання мають на меті вдосконалення навичок текстологічного аналізу, тому реалізуються через індивідуальні, колективні та групові форми роботи.

У вивченні кожної теми обов’‎язково присутні творчі завдання: усні та письмові твори, робота над продовженням повісті, інтерв’‎ю, репортаж, складання кіносценарію за фрагментами повісті. Використано й такі інтерактивні методи, як рольова гра, початок дискусії та інші. Обговорення деяких тем є «відкритим». До розмови заохочуються — через домашнє завдання — й члени старшої генерації. Діти цікавляться їхніми спогадами, думками, життєвим досвідом.

Враховуючи вік учнів, на деяких уроках пропонуються елементи гри, вибір правильного чи неправильного твердження, речення з продовженням, кросворди, звертання до символів, пов’‎язаних з темою та образами творів, елементи змагання між групами.

З метою поширення кола читацьких інтересів учнів майже всі резервні години відведено на уроки позакласного читання. Учням пропонується кілька перекладів одного й того ж поетичного твору, зроблених різними авторами, з метою їхнього порівняння. Звертається увага й на встановлення асоціативних зв’‎язків між художніми творами різних жанрів: майже на кожному уроці пропонується використовувати ілюстрації до тексту.

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ


(70 годин, 2 години на тиждень)

(8 годин — тематична атестація; резервний час — 8 годин)


Тема

Кількість годин

Дата

Повторення

І семестр

Вступ

1

Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини (І частина)

1


Жанри мистецтва

2

Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини (ІІ частина)

1


Жанри мистецтва

Героїчні пісні та балади у світовій літературі

3

Давньоруські билини про Іллю Муромця (за вибором вчителя). Легендарна історія Київської Русі як основа билин

1


Постійні епітети

4

Давньоруські билини про Іллю Муромця. Втілення в них уявлень про патріотизм, героїзм, ідеальних героїв

15

Фольклорні балади про Робін Гуда (за вибором учителя). Легенди про шляхетного розбійника Робін Гуда — втілення мрії англійського народу про захисника від несправедливості. Історичне тло балад. Багатогранність образу Робін Гуда, його друзі та вороги

1


Антитеза

6

Сербська народна балада «Смерть матері Юговичів», її стриманий напружений драматизм. Ознаки фольклорної балади

1


Символіка чисел. Повтори

7

Літературна балада. Франсуа Війон (між 1431-1432 — після 1463) «Балада прикмет». Особливості жанру літературної балади

18

Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759— 1805). «Рукавичка». Утвердження самоцінності людського життя в баладі «Рукавичка»

1


Роль художньої деталі у творі

9

Йоганн Вольфганг Ґете (1749—1832) «Вільшаний король». Переплетіння психологічного, фантастичного та реального в баладі Ґете

110

Олександр Пушкін (1799—1837) «Пісня про віщого Олега». Поетизація давньоруської старовини. Літописне джерело «Пісні»

1


Застаріла лексика як засіб відтворення історичного тла

11

Олександр Пушкін «Пісня про віщого Олега». Сенс зіставлення князя та волхва як відображення головної думки поета

112

Роберт Льюїс Стівенсон (1850—1894) «Вересовий мед». «Вересовий мед» Стівенсона як героїчна балада. Уславлення в ній подвигу в непримиренній боротьбі з іноземними загарбниками. Фольклорні елементи у творі

113

Адам Міцкевич (1798—1855) «Альпухара»

(із поеми «Конрад Валленрод»). Мужність і нескореність перед ворогом як провідна думка балади. Контрольна робота (початковий, середній та достатній рівні)

114

Тематичне оцінювання. Контрольна робота високого рівня

1Героїчне минуле в літературі

15

Вальтер Скотт (1771—1832) «Айвенго». Вальтер Скотт як засновник жанру історичного роману. Зображення в романі боротьби англосаксів з норманами в XII ст. та міжусобиць норманів

116

Широка панорама життя середньовічної Англії. Лицарський турнір, його роль у подальшому розвитку подій

1


Роль описів у романі

17

Історичний колорит і романтика подій у творі

118

Історичний колорит і романтика подій у творі. Вплив реальних історичних подій, соціального статусу і національності на долю людини

119

Історичний колорит і романтика подій у творі. Вплив реальних історичних подій, соціального статусу і національності на долю людини. Контрольна робота (початковий, середній та достатній рівні)

120

Історія й доля людини: Айвенго, його відданість, чесність, благородство

1


Складання плану до образу героя

21

Ідея віротерпимості. Ровена та Ребека — дві різні долі

122

РМ. Робота над твором «Мій улюблений герой роману»

123

Тематичне оцінювання. Контрольна робота (високий рівень)

1Україна та її історія в літературі

24

Микола Гоголь (1809—1852) «Тарас Бульба». Гоголь і Україна. Зображення в повісті любові до України, героїзму, мужності й козацької звитяги в боротьбі за рідну землю

1


План до тексту

25

Картина українського степу. Їхній зв’‎язок з головною думкою та подіями в повісті. Розділ II

1


Пейзаж

26

Запорозька Січ, її закони та звичаї. Розділи ІІІ-VI

127

Бойове товариство, героїзм і подвиги запорожців у бою під Дубно. Розділи VII, VIII

1


Робота з художньою деталлю

28

Уславлення бойового товариства, засудження зради. Розділ IX

129

Розділи X, XI. Героїчна смерть Остапа. Мужність Тараса. Сувора романтика подвигу

130

РМ. Вибірковий переказ «Подвиг Остапа»

1


Складний план теми

31, 32

РМ. Протиставлення життєвого вибору в долі синів Тараса: цілісність натури Остапа та конфлікт почуття й обов’‎язку в Андрія

2


Складний план теми

II семестр

33

Утілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козацтва. Героїчна смерть Тараса. Розділ XII

134

РМ. Робота над твором

135

Р. М. Рільке. «Пісня про Правду». Уславлення боротьби за незалежність у творі. Україна та її історія очима австрійця Рільке

136

Р. М. Рільке. «Пісня про Правду». Роль народної пісні в оповіданні

137

Урок позакласного читання. О. С. Пушкін «Дубровський». Розділи I-VI

1


План до тексту

38

Урок позакласного читання. О. С. Пушкін «Дубровський». Розділи VII—XII

139

РМ. Робота над кіносценарієм за одним з епізодів повісті

140

Урок позакласного читання. О. С. Пушкін «Дубровський». Розділи XIII—XIX

141

Тематичне оцінювання. Контрольна робота (перевірка знань, творче завдання)

1Пригоди та фантастика

42

Джонатан Свіфт «Мандри Гуллівера» (1 частина «Гуллівер у ліліпутів»). Ознайомлення зі змістом твору

143

Джонатан Свіфт «Мандри Гуллівера». Державний устрій, закони та звичаї Ліліпутії. Війна між Ліліпутією та Блефуску, її причини й наслідки

144

Джонатан Свіфт «Мандри Гуллівера». Сатиричне зображення в повісті англійської дійсності XVIII ст. Ліліпутія — Англія крізь зменшувальне скло сатири

145

Артур Конан Дойл. «Собака Баскервілів». Захоплююча інтрига — основа детективного твору

146

Шерлок Холмс і доктор Ватсон — класичний детективний дует

147

Урок позакласного читання. Всесвітня популярність творів про Шерлока Холмса

148

Контрольна робота (початковий, середній, достатній рівні)

149

Тематичне оцінювання. Контрольна робота (творчий рівень)

1Краса чистих людських взаємин

50

О. Генрі «Останній листок». Взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання негараздів

151

О. Генрі «Останній листок». Втілення в образі Бермана найкращих людських рис: готовності до непоказної самопожертви та любові до ближнього. Гуманізм твору. Поняття про новелу як літературний жанр

152

Позакласне читання. Новели О. Генрі

153

Джеймс Олдрідж «Останній дюйм». Своєрідне розв’‎язання проблеми батьків і дітей. Формування характеру Деві у надзвичайних обставинах

154

Джеймс Олдрідж «Останній дюйм». Необхідність боротьби до «останнього дюйму», а також подолання «останнього дюйму», що розділяє людей,— провідна думка оповідання

155

Тематичне оцінювання. Контрольна робота (твір проблемного характеру)

156

РМ. Дискусія за матеріалами домашнього опитування «Роль літератури у вихованні людських взаємин»

1Література проти війни

57

Олександр Твардовський «Я був убитий під Ржевом...», «На карб не ставте відтепер мені...» Поетизація подвигу у Великій Вітчизняній війні простими солдатами, що полягли «на безымянных высотах», але врятували вад фашизму Батьківщину і людство. Проблема історичної пам’‎яті та моральної відповідальності перед тими, хто загинув у війні

158

Генріх Белль «Подорожній, коли прийдеш у Спа...» Засудження жахів війни у творі німця Белля. Герой «Подоржнього...» як жертва війни

159

Генріх Белль «Подорожній, коли прийдеш у Спа...» Високий антивоєнний гуманістичний пафос твору

160

Михайло Шолохов «Доля людини». Трагічна доля однієї людини як втілення трагедії всього народу під час Другої світової війни

1


Роль вступу. Портрет

61

Уміння Андрія Соколова залишатися справжньою людиною і патріотом у складних і драматичних життєвих випробуваннях

162

Уміння Андрія Соколова залишатися справжньою людиною й патріотом у складних і драматичних життєвих випробуваннях

163

РМ. Робота над твором за оповіданням «Доля людини»

164

Урок позакласного читання. Василь Биков «Обеліск»

165

Урок позакласного читання. Юрій Яковлєв. «Дівчинка з Василівського острова»

166

Тематичне оцінювання. Контрольна робота

1Мистецтво бути людиною

67

Редьярд Кіплінг (1865—1936) «Якщо...» Уславлення сильної особистості, здатної за будь-яких умов та обставин залишатися Людиною, протистояти ницим смакам і думкам юрби, зберігати гідність у стосунках із можновладцями, робити добрі справи, не хизуючись цим

168

Редьярд Кіплінг (1865—1936) «Якщо...» Уславлення сильної особистості, здатної у будь-яких випробуваннях зберегти своє «я», зберегти вічні цінності, не втратити бажання робити добро

169

Підсумок. Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу. Захист власного проекту: «Тема курсу літератури, яка здається мені найважливішою» або «Тема, яку я пропоную ввести до курсу літератури»

170

Підсумок. Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу. Захист власного проекту: «Тема курсу літератури, яка здається мені найважливішою» або «Тема, яку я пропоную ввести до курсу літератури»

1