Р. Кіплінг «Якщо...». Проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга «Якщо...» - БИЛИНИ ТА БАЛАДИ

Р. Кіплінг «Якщо...». Проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга «Якщо...» - БИЛИНИ ТА БАЛАДИ

Розробки уроків - Світова література 7 клас - 2015 рік

Тема. Р Кіплінг «Якщо...». Проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга «Якщо...». Сюжет і композиція вірша. Художні особливості твору, його провідна ідея

Мета: навчальна: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст та особливості твору; розкрити, як засобами художньої виразності автор утверджує перевагу високих загальнолюдських моральних і етичних цінностей; розвивальна: розвивати вміння аналізувати, зіставляти, знаходити аналогії в творах українських письменників; виховна: сприяти формуванню активної життєвої позиції, вміння не втрачати почуття гідності в будь-яких ситуаціях.

Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього.

Теорія літератури: літературна балада, художні образи, художні засоби.

Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми й мети уроку

Звернення вчителя до учнів

— Вірш «Якщо...», із яким ми познайомимося на сьогоднішньому уроці, написаний у формі звертання до сина. Батько знає, що гідне життя прожити важко, але можна, якщо дотримуватися шляхетних правил поведінки. Моральні настанови Кіплінга позбавлені нудного повчання. Вони не пригнічують, а підносять над буденністю, спонукають триматися на висоті.

Вірш Кіплінга — це кодекс поведінки «тебе» серед «них». Яким же ти повинен бути? Насамперед — бути собою, не прагнути стати як всі.

Разом із тим цей вірш найбільш «інтернаціональний», тут немає традиційної для Кіплінга опозиції Заходу-Сходу, білих-небілих, «своїх» і «чужих», він відкритий «обрієві всіх», як висловився П. Елюар. Аксіоматично: «Якщо...» — найгуманістичніший із-поміж віршів Кіплінга, тут не лунають гімни війні чи силі як такій, тут геть усе — вічні цінності й загальнолюдські чесноти: терпіння, витримка, чесність, воля, некорисливість, повнота самовіддачі.

Про це й буде наша розмова на уроці

ІІІ. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань

1. Розповідь про життя і творчість письменника

2. Повідомлення про особливості світогляду Сходу та Заходу, причини, через які виникло таке протиставлення

3. Виразне читання вірша «Балада про Схід і Захід», аналіз, висловлення думок та вражень

IV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Виразне читання вірша Р. Кіплінга «Якщо…»

2. Словникова робота, обмін враженнями

3. Евристична бесіда

♦ До якого виду лірики ми можемо віднести твір Кіплінга? Чому ви так вважаєте? Які характерні ознаки балади присутні у вірші «Якщо...»?

♦ Визначте провідну думку твору

♦ Який основний художній засіб використано в архітектоніці вірша?

♦ Які стилістичні прийоми, художні засоби-тропи сприяють емоційності й композиційній стрункості твору?

♦ Навіщо Кіплінг використовує антитези, втілені передовсім у контрастній лексиці «вистоїш — упали духом», «юрба — король»?

♦ Як це сприяє розкриттю провідної думки твору?

♦ Знайдіть аналогії в творах українських письменників у визначенні теми, ідеї, провідної думки вірша

♦ У чому схожість віршів Р. Кіплінга «Якщо...» і В. А. Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина?»?

♦ Які спільні художні засоби використовують Р. Кіплінг і В. А. Симоненко?

4. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

♦ Визначте ідеал Людини для Р. Кіплінга.

Очікувана відповідь

Ідеал Кіплінга — перемога активного творчого духу над усім закляклим, перевага високих моральних і етичних цінностей над нетривкими матеріальними здобутками, уміння йти своїм шляхом у житті, не втрачати почуття гідності ані перед юрбою, ані перед королем.

5. Ідейно-художній аналіз твору (за автором)

Перша строфа. У яку ситуацію потрапляє людина? Як поводиться в такій ситуації справжня людина? Які риси характеру для цього необхідні?

Друга строфа. Від чого застерігає автор людину? Про яке випробування йдеться в рядках: «Якщо впаде все, чим ти жив, і знову зумієш все почати — і звести...»?

Третя строфа. Про які труднощі говориться у цій строфі? Що ж в такій ситуації повинна робити справжня людина? Що ж, на думку Кіплінга, треба зробити, щоб мати право називатися людиною?

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Бесіда

♦ У яких творах, вивчених в 7-му класі, ми зустрілися з героями — Людьми з великої літери? Стисло охарактеризуйте їх. (Фольклорні балади про Робіна Гуда, літературні балади Ф. Шиллера «Рукавичка», Р. Стівенсона «Вересовий мед», А. Міцкевича «Світязь», роман В. Скотта «Айвенго» та ін.)

VI. Домашнє завдання

Навчитися виразно читати й аналізувати вірш Р. Кіплінга «Якщо...», висловлювати свої думки і враження.

VII. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Продовжте речення.

«Для мене ідеалом Людини є...»