Редьярд Кіплінг. Якщо. Проблема духовного випробуваним людини та моральні стійкості у вірші. Сюжет і композиція вірша

Редьярд Кіплінг. Якщо. Проблема духовного випробуваним людини та моральні стійкості у вірші. Сюжет і композиція вірша

Зарубіжна література 7 клас І семестр - розробки уроків

Мета: здійснити цілісний аналіз вірша Кіплінга «Якщо...», дослідити проблему духовного випробування людини, її моральної стійкості; визначити художні особливості сюжету й композиції вірша, порівняти художні переклади твору з оригіналом.

Якщо ущерть наповниш біг хвилини

Снагою дум, енергією дій,

Тоді весь світ тобі належить...

Д. Р. Кіплінг

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів. Мотивація навчальної діяльності.

- Що потрібно людині, щоб не зупинятися перед випробуваннями? (Вірити в свої сили, мати певний кодекс, маніфест, за яким вона зможе жити.)

Коментарі. Редьярд Кіплінг — людина особливої вдачі. Він мав сильний і нестримний характер, їздив по всьому світу в пошуках яскравих пригод, які надавали смисл його існуванню, не раз помилявся, падав із вершин слави, однак умів знову підвестися й іти далі. Моральний кодекс справжньої людини втілено у вірші «Якщо...» («If»). Це один із найгуманніших творів письменника, у якому проголошуються вічні цінності — честь, мужність, воля, відданість високій меті. Вірш написаний у формі звернення до сина,

цей твір можна сприймати як його духовний заповіт до всіх наступних поколінь.

II. Повідомлення теми й мети уроку.

Сьогодні урок ми присвятимо дослідженню вірша Р. Кіплінга «Якщо...», який літературні критики порівнюють з віршами-заповітами Горація, Державіна, Пушкіна. Це так званий вірш- повчання. Чого хоче навчити нас автор? Чи потрібно це людині? Це й будуть головні питання уроку.

III. Аналітичне дослідження вірша «Якщо...»

- Послухайте вірш мовою оригіналу (використовується відеоряд або аудіозапис; у класах з поглибленим вивченням англійської мови його виразно читає зарані підготований учень).

- Яке враження він на вас справив? Що ви відчули, слухаючи твір? Що, по-вашому, так на вас вплинуло?

- Послухайте вірш в українському перекладі Ольги Ніколенко. Висловіть своє враження про твір. Чи зберігся настрій вірша в перекладі? - С. 127-128

- Наскільки переклад близький до підрядника?

- Чи є щось незрозуміле? Які слова з тексту потребують пояснення?

- Про що цей вірш? Підтвердите цитатами.

- У яких словах поет висловлює головну думку твору? Виразно їх прочитайте й прокоментуйте.

- До якого різновиду лірики, по-вашому, належить вірш Кіплінга «Якщо...»? Чому ви так вважаєте? (Філософська лірика, осмислення сенсу людського життя.)

- Визначте особливості композиції вірша? Які умовні смислові частини наявні у творі? Визначте їхні межі та провідні думки.

- Чому вірш не має назви? Аргументуйте свої висновки. Які слова у тексті, на вашу думку, є головними? («Як зможеш... Якщо стерпиш...»).

Завдання для уважних читачів:

- Підрахуйте, скільки разів повторюються слова «як», «якщо» (в інших варіантах перекладу «коли»)? Яка роль цих повторів? Як називають цей художній прийом? (12 разів, це повтори, які допомагають сформулювати певні завдання, які ставить перед читачем автор. За допомогою анафори Кіплінг вдається до використання головного художнього прийому, який несе смислове навантаження твору, - паралелізму).

- Зі скількох речень складається вірш? (Усього два речення). Чому поет використав саме таку синтаксичну будову?

- Які ще художні прийоми використовує автор? (Звертання, при цьому на початку вірша звертання до будь-якої людини, а в кінці - конкретно до сина, чим підкреслюється певна завершеність і цілісність вірша, його одночасне конкретизуюче та узагальнююче смислове навантаження.)

- Вірш є звертанням-заповітом ліричного героя. Це він дає настанови, розказує, як жити, за що боротися. Чи збігається, по-вашому, думка автора і ліричного героя? Чому? Доведіть прикладом з тексту. (Останнє звертання - «сину мій».)

- Яким бачить ліричний герой світ навколо людини? Якби ви створили схематичний простір вірша, де в ньому ви розмістили б людину? (У центрі - Людина, а світ - навколо неї.)

IV. Узагальнення й підсумки

- Прочитайте епіграф до уроку. Що утверджує автор цими словами? Як повинна жити людина, щоб її життя було змістовним? (Залишатися собою у різних життєвих випробуваннях, зберігати моральні принципи і людські якості.)

- Спираючись на зміст вірша Д.Р. Кіплінга «Якщо...», самостійно укладіть КОДЕКС СПРАВЖНЬОЇ ЛЮДИНИ, розпочавши його зміст словами: «Людина повинна бути стійкою, вірити у власні сили....», запишіть у робочі зошити.

V. Домашнє завдання.

Завершити створення кодексу справжньої людини, відкоригувати його разом з батьками, вивчити вірш напам'ять.