Балада як жанр фольклору та літератури. Фольклорні балади. Король Лір і його дочки. Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ

Балада як жанр фольклору та літератури. Фольклорні балади. Король Лір і його дочки. Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ

Зарубіжна література 7 клас І семестр - розробки уроків

Мета: ознайомити учнів із баладою як жанром фольклору й літератури; звернути увагу на характерні ознаки балади; розпочати аналітичне дослідження староанглійської балади «Король Лір та його дочки»; закцентувати увагу учнівської аудиторії на поведінці персонажів на початку трагедії та її роль у смисловому полі тексту; формувати навички аналізу балад; розвивати образне та критичне мислення; сприяти вихованню уважного читача

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

- Що таке билина? Назвіть найвідоміших билинних героїв.

- Яка форма властива билинам? На які художні засоби багата билина?

- Про які цикли билин ви дізналися?

- Чим билина відрізняється від казки?

- Кого прославляє билина?

- У чому секрет популярності образу Іллі Муромця?

- Як билина про Іллю Муромця висвітлює трагічні та героїчні сторінки історії Київської Русі?

III. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми вирушаємо до неповторного та загадкового світу народних балад, дізнаємося багато цікавого про баладу як жанр фольклору та літератури, ознайомимося з жанровою специфікою балад. Також ми розпочнемо розмову про нещасного короля Ліра, який власноруч знищив особисте щастя. Чому так сталося в житті головного героя, у чому трагічність та невмирущість образу короля Ліра й чому ця балада така популярна, що передається від покоління до покоління, нам належить з'ясувати впродовж двох уроків, присвячених вивченню народної балади.

Учитель. Колись на півдні Франції, у місцевості Прованс, виникли танцювальні пісні про кохання, які називали баладами. Вони дуже швидко стали популярними у виконанні мандрівних співців (менестрелів) серед різних верств населення. Французькі народні балади мали усталену форму (постійні три строфи, приспів, повтори, звернення до певної особи, римування, зв'язок із танцем, рухами), але поступово ставали більш вільними за своєю будовою, поширюючись в європейських країнах. Згодом у фольклорних баладах, що втратили танцювальну основу, уже йшлося не тільки про кохання, а й про подвиги героїв, історичні події та всілякі неймовірні

ситуації, що робило сюжет напруженим і захоплюючим.

Учитель. Європейська балада, зародившись як літературний жанр ще під кінець першого тисячоліття нашої ери, пройшла складний шлях розвитку. Так, середньовічні провансальські, італійські та старофранцузькі балади тісно пов'язані з весняними хороводними піснями любовного змісту. Провансальське слово balada означає «танцювальна пісня» (від balar - «танцювати»), італійське ballata - лірична танцювальна пісня (від ballare - «танцювати»), французьке ballade або ballette (буквально - «танцювальна пісня») - всі ці значення походять з пізньолатинського ballare - «танцювати» (що розвинулося з грецького - «танець»).

Словникова робота.

Балада - невеликий за обсягом ліро-епічний твір фольклорного походження на легендарну чи історичну тему. (Ліро-епічний - тобто такий, що поєднує в собі розповідь та опис почуттів, розкриває внутрішній світ людини (ліричне) у поєднанні з глобальними проблемами (епічним).

У баладі, як правило, розповідається про щось незвичайне, виняткове, героїчне; реальне часто поєднується з фантастичним.

За тематикою літературні балади бувають фантастичними, історико-героїчними, соціально-побутовими. В основі сюжету балад надзвичайний випадок, протистояння між людьми або між людиною та природою, людиною та фантастичними істотами, наявність містики. Зло нерідко перемагає.

Жанрові особливості балад:

- оповідний характер;

- напружений сюжет;

- наявність героя;

- елементи фантастики;

- драматична, гостра, несподівана розв'язка.

Народна балада надихнула митців різних часів та народів на створення власних творів — літературних балад. Серед них такі славні імена, як Франсуа Війон (Франція), Роберт Бернс (Англія), Фрідріх Шиллер, Йоганн Вольфганг Гете (Німеччина), Адам Міцкевич (Польща), Василь Жуковський, Олександр Пушкін (Росія), Петро Гулак-Артемовський, Тарас Шевченко (Україна).

Серед названих поетів є ті, яких ви добре знаєте й любите, тому що їхню творчість вивчали в попередніх класах. Назвіть їх.

ІV. Аналітичне дослідження тексту балади «Король Лір» (з початку тексту до випробування дочок королем Ліром, переклад Івана Франка)

1. Бесіда на з'ясування первинного рівня сприйняття тексту

- Чи всі прочитали баладу?

- Які почуття вона викликала у вас? Чому?

- Що в творі виявилося для вас незрозумілим чи неприйнятним? Поясніть.

- Хто з героїв викликав співчуття, захоплення, а хто, навпаки, — огиду та осуд?

Учитель. Хто такий король Лір? Це ім'я оповите серпанком легенд. Його образ зустрічається в кельтських міфах, де Лір зображений як правитель моря. Він також згадується в старовинному літописі «Історія Британії» XII ст. Легендарний король Лайр Британський мав трьох дочок. Доживши до старості, він вирішив поділити королівство між ними, зваживши на їхні обіцянки доглядати його в майбутньому. Дві старші дочки — Регана й Гонорелія — усіляко підлещувалися до батька, а третя, Корделія, була скромною у висловлюванні своїх почуттів. Тому король поділив своє королівство між старшими дочками. А Корделія, не знайшовши притулку в Англії, поїхала до

Франції й вийшла заміж за короля Аганіппа, котрий, згідно з легендою, полюбив її за добре серце. Згодом старші доньки не виконали своїх обіцянок і залишили батька без належного піклування. Тому йому довелося звернутися до Корделії. У неї король Лір знайшов справжню любов, милосердя й допомогу. Як свідчить легенда, батько разом із Корделією зібрав військо й відвоював Англію в злих старших дочок. Незабаром Корделія померла. Через деякий час пішов у небуття її батько.

2. Бесіда на основі герменевтичних запитань

- Де й коли відбуваються події? Яким чином читач дізнається, що події в баладі відбуваються в давні часи? (Колись.) У якому ще жанрі фольклору використовуються узагальнені характеристики художнього часу?

- Поміркуйте, чому час в баладі чітко не окреслюється? (Мова йде про вічні моральні проблеми.)

- Назвіть головних героїв балади? (Король Лір та три його дочки.)

- Доведіть текстом балади, що король Лір був мудрим правителем та піклувався про свою державу. («І панував собі на честь і славу, Мав повагу він, і в сусідів мир, І забезпечену державу»)

- Що в баладі сказано про дочок Короля? (Дочки короля гарні, як троянди.)

- Яке питання поставив король своїм дочкам? Як характеризує героя влаштований ним іспит? (Короля цікавило питання, хто з дочок найбільше любить свого батька. Поступово починають розкриватися риси короля як людини, він демонструє авторитарність, егоїзм та недовіру щодо власних дітей.)

- Як відповіла кожна з дочок? Спробуємо проаналізувати їхні відповіді.

Створення схеми «Сутність відповідей дочок короля Ліра»

Методична порада. Схема коригується та доповнюється впродовж аналітичного дослідження тексту балади.

- Чому король Лір розлютився на молодшу Корделію? (Вона трималася гідно та не плазувала перед всесильним батьком.)

- Що найбільше вразило вас, як дітей своїх батьків, у поведінці короля Ліра?

- Як учинив король Лір з «нелюбою дитиною»? Оцініть з точки зору моралі вчинок короля як батька.

- Чому Корделія не знайшла притулку в Англії? (Розкривається ще одна риса короля Ліра як державного діяча - абсолютний тотальний контроль над підданцями.)

- Поміркуйте, чому французький король не тільки прихистив Корделію у себе, дізнавшись про її трагедію та вчинену проти неї несправедливість, а й узяв її за дружину? (З одного боку, в баладі показана позиція гуманної людини - захистити невинну, з іншого — розкривається образ Корделії, що здатна викликати не тільки співчуття, а й щире кохання.) Аргументуйте відповіді, використовуючи цитати для характеристики Корделіїї

- Чому король поділив своє королівство між старшою та молодшою дочками? Чому не залишив собі геть нічого? На що він розраховував? (Лір, не дивлячись на свій норов, беззаперечно довіряє своїм дітям. Розкривається ще одна риса героя: наївність і довірливість.)

- Яким було життя короля Ліра у старшої дочки? Які риси характеру поступово розкриваються в образі Регани? Використайте цитатний матеріал (Регана принизила свого батька передусім як короля, володаря держави, відмовивши йому в атрибуції влади. Тим самим вона виказала йому й свою зневагу як дочка.)

Продовження роботи над опорною схемою «Сутність відповідей дочок короля Ліра»

- Як відреагував король Лір на поведінку старшої дочки? Які риси характеру проявляє герой? (З гнівом та образою звинувачує дочку в несправедливості. Король Лір гнівлива людина, проте він гостро відчуває несправедливість та повстає проти неї.)

- Як повела себе середня сестра — Гонорелля? Чому вона підтримала безсоромний вчинок старшої Регани? Чому народні автори порівнюють її зі змією? Підтвердьте свої висновки цитатами («Так вам і слід!— почув від лютої змії....» Середня дочка принизила свого батька ще більше — не як короля, а як людину, запропонувавши йому жити зі слугами та споживати недоїдки. Вона, дійсно, змія — холодна, жорстока, з отруйним жалом ненависті.)

Завершення роботи зі схемою «Сутність відповідей дочок короля Ліра»

- Хто ж із дітей залишився вірним своїм словам про любов та обов'язок перед батьком?

- Чому дочки врешті-решт виганяють нещасного батька, прирікши на жебрацьке життя?

«Так обі донечки по двічі

Його відправили без жодного пардону;

Жебрацький кий узяв у руки той,

Що королівськую носив корону.»

(Слова старшої та середньої дочок щодо готовності прийняти смерть заради батька виявилися суцільною брехнею, насправді сестри холодні та бездушні егоїстки.)

- Розкрийте роль метафори Лірового жебрацтва. (Жебраком король Лір став не тільки фізично, він жебрак як батько і як король, тому що власними руками позбавив себе влади, привів до влади дочок-зрадниць та вигнав ту, яка любила його по-справжньому.)

- Чому тільки тепер король Лір згадує слова найменшої дочки Корделії? (Втративши корону, дім та дітей, старий Лір нарешті збагнув щирі почуття Корделії, її чисту душу.)

- Чому Лір не йде до Корделії? (Усвідомлює страшну несправедливість, що скоїв як батько проти власної дитини.)

- Поміркуйте, в чому криється причина божевілля героя? (З одного боку, душевна рана, яку причинили йому власні доньки, з іншого — страшна несправедливість, що батько вчинив проти власної дитини, стали причиною божевілля короля Ліра.)

- Як поводить себе Корделія, коли короля, бідного жебрака, приводять до неї? Зверніть увагу на нашу схему, чи потрібно щось в ній змінювати? (Корделія залишається вірною своїм словам, вона поводить себе як слухняна дитина, незважаючи на жорстокість батька у ставленні до неї.)

- Що зробила Корделія заради батька? (Повернула короля Ліра на царство та віддала за батька життя.)

- Чому невідомим авторам знадобилося «вбивати» Корделію? (Горе, що спіткало короля, це покарання за його жорстокий вчинок проти власної дитини.)

- Чому Лір не пережив смерті Корделії? (Біль від втрати єдиної дитини, що залишилися йому вірною, та усвідомлення того, що він певною мірою винен у її смерті, й спричинили смерть героя.)

- Розгляньте ілюстрацію до балади, створену П. Татарниковим, «Король Лір та мертва Корделія». Чи вдалося художнику передати горе та відчай батька?

- Поміркуйте — як поданий у баладі образ короля Ліра, статично чи в розвитку? Підтвердьте свої висновки цитатами з тексту. (Король Лір на початку твору показаний жорстоким егоїстом, що вимагає покори та великої любові не тільки від підданих, а й від своїх дочок. Шлях страждання та спокути змінюють героя, у фіналі твору ми бачимо люблячого батька, людину, що картає себе за учинену ним несправедливість.)

Створення порівняльної таблиці «Образ короля Ліра в баладі «Король Лір і його дочки».

Король Лір на початку балади

Король Лір у фіналі балади

Сильний правитель

Жебрак, якому дочка повернула владу

Жорстокий батько

Люблячий батько

Людина, що легко піддається лестощам

Пройшов важкий шлях від засліплення лестощами до прозріння

Недалекоглядний егоїст

Людина, що усвідомила свою провину та важко картає себе за це

- Виразно прочитайте фінал балади. Чому, по- вашому, сестер стратили? (Зло має бути покаране.)

V. Рефлексія.

- У літературі є образи, що вийшли за рамки своїх творів та стали духовним здобутком людства. Ці образи несуть у собі питання, що є вічними, та надихають інших митців на створення власних творів. Тому їх називають «вічними образами» в літературі. Таким образом, наприклад, є Прометей. Чому ж образ короля Ліра називають «вічним образом»? Аргументуйте свої міркування.

Словникова робота

Вíчний óбраз (у художній літературі) — літературний образ, який за глибиною художнього узагальнення виходить за межі конкретних творів і зображеної в них історичної доби, містить невичерпні можливості для філософського осмислення буття.

- У старших класах ми будемо вивчати творчість геніального англійського драматурга Вільяма Шекспіра. Серед творчого доробку митця є трагедія «Король Лір», створена на основі балади. Поміркуйте, чому балада надихнула В. Шекспіра на написання свого твору?

- На основі трагедії В. Шекспіра створені кінострічки. Перегляньте фрагмент, що зображує божевільного Ліра. Подумайте, чому Шекспір увів у текст трагедії монолог божевільного короля (це відображено й у художньому фільмі)? Наскільки цей монолог увиразнює страждання короля Ліра порівняно з народною англійською баладою?

- Ми працювали з текстом балади в перекладі українського письменника, поета, філософа та перекладача Івана Франка. Як ви вважаєте, чим балада про короля Ліра зацікавила Франка?

- Які моральні проблеми, що актуальні й сьогодні, порушуються в баладі?

- Яке застереження несе текст балади для батьків та дітей усіх часів?

- Які уроки винесли ви для себе з нашого дослідження?

VI. Домашнє завдання

Прочитати С. 31-44, дати розширену письмову відповідь на питання «Чому баладу «Король Лір та його дочки» називають оповіддю про дитячу невдячність?* Обсяг - 15-18 речень.