Утвердження самоцінності людського життя в баладі Рукавичка. Складання характеристики Делоржа

Утвердження самоцінності людського життя в баладі Рукавичка. Складання характеристики Делоржа

Зарубіжна література 7 клас І семестр - розробки уроків

Мета: здійснити аналітичне дослідження образу Делоржа, підвести учнів до розуміння шиллерівського романтичного ідеалу, який став утіленням високої людяності, гідності й сміливості; використавши можливості компаративного аналізу, закцентувати увагу учнів на різних смислових концепціях творів-перекладів; розвивати навички виразного читання школярів, їх зв'язне мовлення, уяву, логічне мислення; виховувати усвідомлення великої цінності людського життя, необхідності відстоювати власну гідність, протистояти злу й насильству.

Обладнання: картина Вітторе Карпаччо «Молодий лицар на фоні пейзажу», портрет Шиллера.

Людина відображається у своїх вчинках.

Фрідріх Шиллер

Неможливо збезчестити те, що не боїться смерті.

Жан Жак Руссо, французький просвітитель

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Літературний диктант.

1. Фрідріх Шиллер - поет, творчість якого припадає на ________ роки ________ століття.

2. Шиллер народився у місті ________, країні ________

3. Століття, у якому жив Ф.Шиллер має в історії людства назву ________

4. Поет у баладі «Рукавичка» засуджує ________

5. В образі рицаря Делоржа втілені ________

Бесіда:

— Поетична спадщина Шиллера не дуже велика. У житті митця були роки, коли з-під його пера не виходило жодного римованого рядка. Але й того, що він написав, досить, щоб визнати його великим європейським поетом. Вражає його новаторський підхід до зображення героїв та проблем.

— Чи помітили ви, що герої Шиллера позбавлені портретних характеристик? Скориставшись словами самого поета (епіграф), спробуйте самостійно зрозуміти секрет авторської ідеї. За бажанням поділіться власними міркуваннями. (По-перше, особливості жанру балади не передбачають розлогих художніх описів та портретних характеристик. По-друге, історія людства, багатьох літературних персонажів доводить, що за привабливою зовнішністю криється внутрішня відразливість (Снігова Королева та Хлопчик-Зірка - дуже гарні, але внутрішній холод, жорстокість героїв відштовхують, лякають. І навпаки, дівчинку Полліанну важко назвати красунею, але багатство її внутрішнього світу, вчинки заслуговують на похвалу й щире захоплення. По-третє, ніщо так не розкриває людину, як її вчинки.)

— Як ви гадаєте, хто з героїв балади Шиллера близький автору по духу та переконаннях? (Делорж.) Чому ви так вважаєте?

Прийом «Мозковий штурм»

— Відомо, що за доби Середньовіччя культовим було поняття «кодекс честі лицаря». Та й нині про галантного чоловіка, який демонструє бездоганну поведінку чи здатний на благородний вчинок, ми часто говоримо: «Він чинить по-лицарськи». Хто ж такий лицар?

Прийом «Дивуй!»

— Шиллер був переконаний, що «людина відображається у своїх вчинках» (звертається увага на епіграф до уроку). Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? Прокоментуйте висловлювання письменника.

— Людина пізнається у вчинках, а письменник - у своїх героях. До вашої уваги портрети німецького генія. Один із них був презентований минулого уроку, коли ви знайомилися з Ф. Шиллером, людиною, особистістю, письменником (демонструється портрет Шиллера роботи Г. фон Кюгельгена), другий - ви бачите вперше (демонструється гравюра початку XX століття, автор І. Теребеньов). Який із портретів більш інформаційний і задовольнить ваш пізнавальний інтерес на сьогоднішньому уроці? Свій вибір обґрунтуйте.

III. Мотивація навчальної діяльності

— Перед нами картина «Молодий лицар на фоні пейзажу» Вітторе Карпаччо. Які елементи картини доповнюють ваше уявлення про середньовічного лицаря? Чи наявні зорові елементи характеристики лицаря в баладі Шиллера?

— Поясніть, як це - чинити по-лицарськи? Чим керується лицар у своїх вчинках та діях? (Звіт першої динамічної групи, результат: схема- опора «Кодекс честі лицаря».)

Проблемне питання уроку: Чи можна Делоржа вважати справжнім лицарем?

— Делорж порушив один із найважливіших пунктів «кодексу честі» - образив Даму серця. Чи лицарський це жест? Що для Делоржа є вищим за лицарську честь? Яким є шиллерівське бачення образу справжнього лицаря?

IV. Оголошення теми та мети уроку

— Чому серед вишуканого товариства, яке зібралося задля видовища й розваг, опинився Делорж? (По-перше, Делорж - лицар, який знаходиться на службі в короля. Бути присутнім на публічних зібраннях - його обов'язок. Серед присутніх були й інші лицарі («лицарі й дами глядять на нього ...»). По-друге, поклоніння й служіння Дамі серця зобов'язують лицаря в мирний час бути там, де й обраниця.)

— Коли стало зрозуміло, що кривавого побоїща на арені звіринця не буде, чому вельможі не розійшлися? Який смисловий підтекст має ця художня деталь? (Не для того зібралося вишукане панство, щоб спостерігати за поведінкою хижих звірів. «Нової жде битви вельможне гроно...» — видовища за будь-яку ціну! Вкотре ловиш себе на думці - хто тут звірі й кому потрібні клітки?! У цьому - задум автора.)

— Чи можна стверджувати, що тварини на арені умиротворені й не таять у собі смертельної небезпеки? Свою думку аргументуйте текстом. (Автор передає смертельну небезпеку, яка чатує на Делоржа, опосередковано, через реакцію глядачів: «І повні подиву й жаху німого, / Лицарі й дами глядять на нього ...»)

— Як ви вважаєте, чим керується Делорж, коли ризикує своїм життям: коханням чи обов'язком? Чи був у нього вибір? (Вибір є завжди. Але в даному випадку - це вибір між честю лицаря й зневагою. У нього не було навіть часу на роздуми. Найменше зволікання - і його таврують як боягуза. Часу було досить у глядачів. І вони повинні були зупинити відчайдуха, адже реакцію хижаків передбачити не міг ніхто. Головний вибір Делоржа ще попереду. Делорж, який, як і читач, бачить глузування красуні, розуміє весь жах її прохання-наказу, але «поспішає» виконати його, тому що обов'язок лицаря - понад усе. Інакше - зневага й ганьба.)

— Автор не дає нам портретної характеристики Делоржа, натомість маємо детальний опис його дій з авторською оцінкою, коли той іде за рукавичкою. Знайдіть у тексті твору цитати, що визначають ті грані внутрішньої сили й величі героя, які підносять його над світом фальші й морального убозтва. (Делорж: діє швидко, рішуче і, головне, нічого й нікого не боїться: «поспішає і враз / Збігає наниз безстрашно»; спостерігаємо справжній тріумф мужності й неабиякої сили волі, сміливості й благородства (якби звірі хоч на мить відчули його страх, вони б його роздерли): «І кроком твердим / Ступає між звіром тим, /1 бере рукавичку відважно»»).

Висновок. Делорж зумів сконцентрувати свою волю; дії його були чіткими й злагодженими: навіть натяку немає на хвилювання, сумнів чи нервування. Це дало можливість контролювати ситуацію й з гідністю прийняти будь-яку розв'язку. В поведінці лицаря читається не лише внутрішня сила, а й зневага до того, що відбувається.

— Чи можна стверджувати, що Делорж, який іде до звірів, і Делорж, що вже виконав примху дами, — це дві різні людини? Що змінилося в поглядах героя? А в його душі?

— Продовжте фразу: «Виконавши наказ Дами серця, лицар зрозумів, що ...»

— Порівняйте стан і дії Делоржа, що спускається до хижаків, і Делоржа, що повертається на балкон. («І лицар Делорж поспішає і враз / Збігає наниз ...» та «А він, спокійний, назад іде ...») Честь відстояно, і тепер у нього досить часу, щоб спокійно «зважити» вартість власного життя, своїх почуттів до Кунігунди, свою значущість для придворного світу та зробити чи не найважливіший (а від того найважчий) вибір у житті.)

— Чи чекали ви саме на таку розв'язку? Чому лицар відмовляється від прихильності Кунігунди? Чи порушив Делорж кодекс честі, кинувши рукавичку в обличчя дамі? Що для Делоржа є вищим за лицарську честь? Як у діях героя втілилися ідеали самого Шиллера? Поміркуйте, образ Делоржа з балади Шиллера «Рукавичка» представляє середньовічного лицаря чи людину XVIII століття як носія ідей Просвітництва? (Делорж розуміє, що красуня таким чином лише розважалася, і вона зовсім не переймалася тим, що він міг померти. Його життя для неї нічого не варте. Тому він відповідає на її жест «любові» тим же: публічно нехтує нею, кидаючи підняту з арени рукавичку Кунігунді в обличчя. Це вчинок людини, яка засвоїла ідеали доби Просвітництва - ідеали гуманізму, поваги до особистості та її почуттів.)

— Чому саме рукавичка стала предметом конфлікту між Делоржем та Кунігундою?

Історичний коментар

(Звіт другої і третьої динамічних груп.)

Добре відомо, що рукавичка, як предмет дамського туалету, має давню й насичену історію. Спочатку, в умовах відсутності великого вибору косметичних засобів, вона мала захищати ніжну жіночу шкіру від різних несприятливих впливів, потім перетворилася на предмет поклоніння і символ любові, а також спосіб показати станову приналежність пані.

У період Середньовіччя, якщо лицар отримував рукавичку від Дами серця, то це було свідченням високої прихильності й мало неабияке значення для закоханого.

Але важливішою видається ще одна думка з приводу назви балади: іменник «рукавичка» разом із дієсловом «кидати» утворюють у німецькій, українській та російській мовах фразеологізм «кинути рукавичку», який означає «зробити виклик кому-небудь, чому-небудь; викликати на дуель, боротьбу тощо».

Походження цього фразеологізму сягає доби Середньовіччя, коли під час судового поєдинку обвинувач висловлював свою скаргу вголос і кидав при цьому на землю рукавичку на знак того, що він викликає звинувачуваного на двобій.

— Рукавичка в баладі Шиллера - жіноча прикраса чи моральна зброя лицаря? Яка авторська ідея прихована за предметом дамського туалету? Що означає фразеологізм «кинути рукавичку» в контексті балади? (Рукавичка виконує насамперед символічну функцію. Вона постає не стільки символом влади, пошани чи любові, скільки символом непокори й виклику не тільки щодо огидних дій так званої Дами серця, а й усієї знаті на чолі з королем, а можливо, - устоїв та моралі всього тогочасного суспільства.)

Словникова робота

Сúмвол (з грец. symbolon — умовний знак, натяк) — предметний або словесний знак, який опосередковано виражає сутність певного явища. Символ має завжди переносне значення. Символічними у творі можуть бути окремі предмети (навіть деталі), образи, художній простір і час та інші елементи тексту.

— Про що говорить відповідь лицаря Кунігунді? (У цьому короткому реченні стільки сили й людської гідності! Будь-які слова, сказані потім, утратили б свою вагу. Він «поставив на місце» даму й покинув звіринець (і в прямому, і в переносному значенні) переможцем. Перемога Делоржа утверджує ідеали самого Шиллера - необхідність перемоги сили духу особистості над світом зла й насильства, право особистості на відстоювання власної гідності.)

— Зверніть увагу на слова Ж.Ж. Руссо — другого епіграфа до уроку. Що нового додають вони до розуміння образу лицаря? Чи могли б ці слова стати девізом славного лицаря Делоржа?

V. Рефлексія.

Творче завдання «Кодекс честі лицаря Делоржа»

— Що уособлює вчинок Делоржа? Які чесноти, на думку Шиллера, має сповідувати справжній лицар? (В образі лицаря втілено уявлення Шиллера про найвищі життєві цінності - сміливість, честь і гідність, внутрішню незалежність.)

— Якою є головна думка твору? (Утвердження самоцінності людського життя, високої людяності. Не можна грати зі смертю, платити чужим життям заради примхи, ще гірше - заради розваги.)

Самостійна робота

Складіть кодекс честі Делоржа, спираючись на його вчинок.

VІ. Домашнє завдання.

Прочитати С. 51-59

Дати письмову відповідь «Що стало на заваді щастю Делоржа і Кунігунди?»*