Вірші зарубіжних письменників про дружбу і кохання. Г. Гейне Коли настав чудовий май

Вірші зарубіжних письменників про дружбу і кохання. Г. Гейне Коли настав чудовий май

Зарубіжна література 7 клас ІІ семестр - розробки уроків

Мета: розширити знання учнів про Генріха Гейне як людину, про роль його особистих почуттів для його творчості; здійснити цілісний аналіз вірша «Коли настав чудовий май»; розкрити сенс поєднання світу людини й світу природи у відображенні Гейне найкращих людських почуттів; вдосконалювати навички виразного читання віршованого тексту; сприяти формуванню морально-етичних якостей учнів.

Обладнання: портрет Гейне, аудіозапис романсу П.І. Чайковського «Отчего побледнела весной...» на вірші Г. Гейне (російськомовний переклад Л. Мея).

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Назвіть головні відмінності віршованих текстів від прозових. Узагальніть їх у формі таблиці.

Прозовий текст

Віршований текст

Неритмізований

Ритмічно організований

Більш об’‎ємний

Стислий

Зображення подій, фактів, конфліктів, що викликають певні думки, переживання, почуття людини

Зображення почуттів, переживань, думок людини, які є наслідком певних фактів, подій, конфліктів

Епічне начало домінує

Ліричне начало домінує

III. Виразне читання напам’‎ять вірша Роберта Бернса «Моя любов - рожевий квіт».

- Враховуючи відмінності поетичного тексту від прозового, виразно прочитайте напам’‎ять вірш Роберта Бернса «Моя любов - рожевий квіт».

- Поясніть, чому ви обрали для вивчення напам’‎ять саме оригінал або той чи інший варіант перекладу вірша.

- Які нюанси вірша Роберта Бернса співзвучні вам особисто?

- Чому зробили саме ці логічні акценти в читанні напам’‎ять?

IV. Оголошення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

Розширення учнівських знань і вражень про особистість видатного німецького поета Генріха Гейне. Перегляд відеопрезентації, використання матеріалів підручника

- Знайдіть у статті підручника про Генріха Гейне відповідь на запитання: яке кохання оспівав поет - взаємне чи нерозділене? Яку роль у житті й творчості Генріха Гейне відіграли його почуття до кузин Амалії й Терези?

- Яку назву мала збірка віршів Г. Гейне про кохання? Який зв'язок вона має із творчим спадком відомого італійського поета Франческо Петрарки?

- Який головний художній принцип використовував Генріх Гейне для відображення у віршах почуттів ліричного героя? (Своє живе, природне почуття Гейне майже завжди ілюстрував образами зі світу природи.)

Вірш Гейне «Im wunderschönen Monat Mai» був написаний у 1827 році й увійшов до циклу «Ліричне інтермеццо» в «Книзі пісень».

- Хто перекладав вірші Генріха Гейне українською мовою? Як ви думаєте, чому серед перекладачів творів Гейне так багато українських поетів? (М. Старицький, М. Коцюбинський, П. Куліш, М. Вороний, П. Мирний, Б. Грінченко, І. Франко, Леся Українка, М. Рильський, П. Тичина, В. Сосюра, Л. Первомайський, М. Бажан.)

- 1890 року видатна українська поетеса Леся Українка переклала вірш Гейне «Im wunderschönen Monat Mai...»

Виразне читання вірша у перекладі Лесі Українки - С. 165.

- Хто є біографічним прототипом вірша Генріха Гейне «Коли настав чудовий май...»? (Це сам Гейне.)

- Кому Гейне присвятив цього вірша?

- Визначте тему твору. Яку роль у її втіленні відіграє світ природи?

- Який основний настрій вірша? Чим він викликаний?

- Схарактеризуйте художній час вірша Гейне. Порівняйте мотив весни у віршах Генріха Гейне й Роберта Бернса. Що спільного й що відмінного в сприйнятті весни обома поетами?

- Чи співзвучне серце ліричного героя квітуванню й щебетанню весняної природи? Прослідкуйте за змінами настрою героя. З чим пов'язаний перехід до журби?

- Поясніть, як ми здогадуємося, що кохання ліричного героя невзаємне. Чи звинувачує він кохану в цьому? Підтвердите цитатами з тексту.

- Яку роль у вірші відіграють повтори: «Коли настав чудовий май», «тоді», «кохання»? Як змінюється смислове навантаження цих образів порівняно в І і II строфі вірша?

- Доведіть, що вірш Гейне «Коли настав чудовий май...» увібрав у себе фольклорні традиції зображення кохання в народних піснях.

- Асоціації з якими відомими вам творами про кохання виникли під час читання вірша Гейне? Поясніть.

Прослухайте романс П.І. Чайковського «Отчего побледнела весной...» на вірші Г. Гейне (російськомовний переклад Л. Мея).

V. Рефлексія.

«Асоціативний кущ».

Оберіть слова, які правильно характеризують психологічний портрет ліричного героя Генріха Гейне, та упорядкуйте асоціативний кущ.

Слова для довідок: бентежний, егоїстичний, закоханий, невпевнений, ніжний, щирий, самодостатній, самотній, чуйний, відчужений, палкий, нерішучий, сміливий, мрійник, сумний, пристрасний, романтичний.

Прослухайте уривок з вокального циклу Р. Шумана «Любов поета», порівняйте музику з емоційним забарвленням та милозвучністю поезії Г. Гейне «Коли настав чудовий май».

Напишіть сенкан на основі власного враження.

VI. Домашнє завдання:

С. 166-168 - опрацювати, підготувати виразне читання напам’‎ять вірша К. Симонова «Жди мене...».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.