Билина як жанр. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (Київський, Новгородський) - Билина як жанр - Билини і балади

Билина як жанр. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (Київський, Новгородський) - Билина як жанр - Билини і балади

Всесвітня література та культура 7 клас І семестр - розробки уроків

Мета: ознайомити учнів з жанром билини та з циклами билин; дати поняття про жанрову специфіку билини; формувати понятійний апарат щодо теоретичного блоку «Билини і балади»; розвивати наукове розуміння особливостей всесвітнього літературного процесу; сприяти вихованню всебічно розвиненої особистості.

Обладнання: слайд-презентація «Билинні богатирі».

Епіграф:

Ніжну-ніжну, як подих билини,

Я хотів би вам пісню сплести...

Олександр Олесь

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань (перевірка домашнього завдання)

- Дайте визначення оригіналу та художнього перекладу.

- З якими видами перекладу ви ознайомилися на минулому уроці? Чим вони відрізняються один від одного? Аргументуйте прикладами, які ви обрали для виконання письмового завдання за вибором.

- Чим переклад відрізняється від переспіву?

- Продемонструйте власні висновки щодо художніх особливостей перекладів Ю. Шкробинця та М. Бажана поезії Й.В. Ґете «Нічна пісня мандрівника».

- Назвіть імена відомих українських перекладачів. Схарактеризуйте їхній внесок у розвиток духовності українського народу.

III. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні ми вирушаємо у далеке минуле, розпочинаючи вивчати давні твори про славну історію Київської Русі, що отримали назву билини. І знову нам на допомогу приходять перекладачі, котрі переповіли билини з давньоруської літературною українською мовою. На нас чекають справжні герої — захисники рідної Землі, неймовірні пригоди та мужні вчинки заради Батьківщини, що в усі часи є надважливим для духу народу.

- Зверніть увагу на наш епіграф. Це слова відомого українського поета Олександра Олеся. Ми ще не знаємо, що таке билина, але, спираючись на рядки вірша Олександра Олеся, поміркуйте, про які особливості билини говорить поет. (Поет порівнює билину з ніжною піснею, підкреслюючи власне захоплення нею та прагнення наслідувати цей жанр народної творчості у власних віршах.)

IV. Вивчення теоретичного матеріалу (повідомлення динамічної групи за випереджальним завданням з учительською корекцією, робота з підручником)

Теоретична інформаційна консультація для вчителя:

З давніх часів люди намагалися зберегти славну історію своєї землі, уславити її героїв, особливо якщо рідна земля потерпала від загарбників. Так з'явилися твори героїчного епосу, що розповідали про славетні сторінки історії, але були оповиті казковістю та фантастикою. Епічні пісні виконувалися під акомпанемент давніх музичних інструментів. Вони передавалися із вуст в уста та збагачувалися новими художніми подробицями.

Билини — це героїчні пісні східних слов'ян, у яких йдеться про богатирів і героїв та їхні подвиги. Створювалися билини упродовж ІХ-XIV століть. Термін «билина» ввів у фольклористику російський збирач і видавець фольклору П. Сахаров у 1839 році. До того це слово побутувало в народі в іншому значенні — «те, що було». Первинна назва цього жанру була «старина» або «старинка». Мова билини збагачена постійними епітетами («сонце краснеє», «поле чисте», «добрий молодець», «вітри буйні»), повторами окремих слів і зворотів. Одним з характерних прийомів билини є гіпербола - художній прийом, що ґрунтується на перебільшенні певних властивостей зображуваного героя, предмета чи явища.

Відповідно до часу зображуваних подій та особливостей їх висвітлення билини поділяються на певні цикли (за Михайлом Грушевським):

1. Міфологічний або дохристиянський цикл, багатий відголосками язичницького світогляду, древніх вірувань слов'ян. До цього циклу зараховують билини про Микулу Селяниновича, Святогора, Вольгу Всеславича (які віддзеркалюють мотиви переказів про київських князів Олега і Ольгу).

2. Київський цикл з центральним образом князя Володимира, в якому поєднано риси Володимира Великого і Володимира Мономаха.

Він поділяється на тематичні підцикли про Іллю Муромця (Муровця) - чернігівського богатиря, Альошу (Олексія) Поповича, Добриню Микитовича та інших.

3. Волинсько-Галицький цикл про князя Романа, Дюка (Дуку) Степановича, Чурила Пленковича, Михайла Казарина, Дуная та ін.

4. Новгородський цикл про Василя Буслаєва, Садка та ін.

5. Казково-новелістичний цикл про Гліба Володієвича, Соловія Будимировича (Гудимировича), Хотіня Блудовича, Івана Годиновичата ін.

Героями билин виступають богатирі — люди з винятковою моральною та фізичною силою, також люди, які не є воїнами, проте відрізняються гострим розумом і є уособленням моральної чистоти. Не варто плутати билину з казкою, хоча в них багато спільного: казкові події, боротьба добра зі злом, перемога добра. Билини сприймалися як правдиві історії, а казка — як вигадка. У казці чітко не визначено, де відбуваються події, а у билинах наявні конкретні назви географічних місць. Билини оспівують певні історичні події національного значення, а казки розповідають про події, створені народною фантазією.

V. Колективне створення схеми «Билина як жанр»

Призначені прославляти національних героїв та історичні події

Билини — це героїчні пісні східних слов'ян, у яких йдеться про богатирів і героїв та їхні подвиги.

Віршована мова, багатство художніх засобів: постійні епітети, гіперболи, повтори, порівняння у формі заперечень

билини поділяються на певні цикли

Героями билин виступають богатирі — люди з винятковою моральною та фізичною силою, також люди, які не є воїнами, проте відрізняються гострим розумом і є уособленням моральної чистоти. Точна передача історичних фактів не є обов'язковою

VІ. Робота зі слайд-презентацією «Билинні богатирі»

Методична порада: Презентація може бути створена вчителем або членами творчої групи.

- Скільки, відповідно до билин, існує поколінь богатирів?

- Які саме богатирі представлені в презентації?

- Спираючись на матеріал, представлений у презентації, зробіть висновок, чим відрізняються богатирі старшого та молодшого покоління? Що об’‎єднує богатирів старшого та молодшого покоління?

- Якими й чому саме такими постають богатирі на картинах відомих художників?

- Чому всі богатирі зображені на фоні неосяжного простору, а не, наприклад, у княжих хоромах ?

- Які атрибути є обов’‎язковими для богатиря?

- Поміркуйте, спираючись на переглянутий матеріал слайд-презентації, які риси вдачі богатирів оспівувалися в билинах? Чому?

VІІ. Підсумкова бесіда

- Використовуючи опорно-смислову схему та матеріал підручника, дайте визначення билини як жанру.

- Яка форма властива билинам? Чому?

- На які художні засоби багата билина? Чому?

- Про які цикли билин ви дізналися? Чому найвідомішими серед них є Київський та Новгородський?

- Чим билина відрізняється від казки?

- Визначте мету створення билин. Кого прославляє билина?

- Як ви думаєте, чи потрібно людині ХХІ століття читати билини? Аргументуйте свої відповіді.

VІII. Аргументація й оголошення оцінок

ХІ. Домашнє завдання

Всім: 1. Опрацювати теоретичний матеріал підручника про билину. Вивчити визначення билини.

2. Прочитати билину «Ілля Муромець та Соловей-Розбійник», підготувати усне висловлювання про твір.

На вибір: Скласти письмове судження на основі первинного знайомства з текстом билини «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник» та картини Віктора Васнєцова «Ілля Муромець» (12-15 речень).На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.