Захист творчих проектів за баладою Фрідріха Шиллера Рукавичка - Балада Рукавичка - Билини і балади

Захист творчих проектів за баладою Фрідріха Шиллера Рукавичка - Балада Рукавичка - Билини і балади

Всесвітня література та культура 7 клас І семестр - розробки уроків

Мета уроку: допомогти учням осягнути глибокий моральний зміст твору Шиллера, спонукати їх замислитися над ключовими проблемами, формувати навички роботи в групах, уміння висловлювати та аргументувати свою думку, публічно захищаючи власний творчий проект; виховувати у дітей почуття людської гідності, інтерес до самостійної творчої роботи, гордість за власні досягнення.

Обладнання: портрет Ф. Шиллера, ілюстрації учнів до твору, роздатковий матеріал із завданнями для проектних груп, сигнальні картки, аркуші оцінювання.

Епіграфи до уроку:

Людина — досконала істота.

Найбільша цінність — розум.

Людина мусить сама відповідати за свої вчинки.

Наука, знання — основа нашої культури.

Краса мусить спрямувати людей на шлях істини.

Ф. Шиллер

Таємниця життя незбагненна, але ми не можемо відмовитися від спокуси все ж таки пізнати її та зрозуміти.

Й. В. Гете

Хід уроку

I. Оголошення теми та мети уроку

II. Вибір епіграфа

Завдання учням: дібрати епіграф до уроку із записаних на дошці висловів, аргументувавши вибір, або запропонувати свій.

III. Слово вчителя.

Сьогодні ми зробимо черговий крок назустріч пізнанню себе, своїх здібностей. А допоможе нам у цьому балада Шиллера "Рукавичка". Пропоную провести урок у формі захисту власних творчих проектів.

IV. Організація роботи в групах

1. Оголошення назв проектів.

Я — лінгвіст.

Я — літературознавець.

Я — історик.

Я — поет.

Я — художник.

Я — скульптор.

2. Поділ класу на групи.

За 30 секунд учні мають об'єднатися у групи.

3. Правила роботи у групах:

— Швидко ознайомтеся зі змістом завдання для вашої творчої групи.

— Починайте висловлюватися спершу за бажанням, а потім по черзі.

— Дотримуйтесь головного правила активного слухання — не перебивати один одного.

— Обговорюйте ідеї, а не учнів, які висловили їх.

— Утримуйтесь від оцінки та образ учасників групи.

— Намагайтесь у групі дійти спільної думки, хоча окрема власна думка також має право на існування.

4. Ознайомлення з аркушами оцінювання.

Список учнів

Подав ідею

Викону­вав роботу

Давав поради вико­навцям

Органі­зовував роботу у групі

Висту­пав із захис­том проекту

Спосте­рігав за роботою

               
               

5. Робота з інструкціями для творчих груп.

Я — літературознавець

Вітаємо! Ви обрали завдання дослідницького характеру.

1) Спробуйте вивести формулу романтичного твору, відповівши на ключові запитання:

— Чи правдиво відображені деталі життя у романтичному творі?

— Чи за типових обставин відбувається дія у таких творах?

— Чи можуть типові герої бути зразком для романтиків?

(Наприклад, Р = Пд.+НТ об.+ НТ герої, де Р — романтизм, Пд. — правдиві деталі, НТ об.— нетипові обставини, НТ гер. — нетипові герої).

2) Дослідіть використані поетом описи у баладі "Рукавичка".

— Знайдіть художні описи короля Франциска та його двору.

— Описи царя звірів — лева та інших хижаків.

— Описи лицаря Делоржа та Кунігунди.

(Довідка. Опис — один із способів викладу матеріалу в художньому творі, який полягає в послідовному показі окремих ознак, рис і властивостей осіб, речей, явищ природи. За допомогою опису письменник знайомить читачів з місцем подій (пейзаж), обстановкою, в якій живуть люди (інтер'єр), зовнішнім виглядом цих людей (портрет) і т.д. Описи можуть подаватися у просторовій (локальній) і часовій послідовності, вони можуть бути статичними і динамічними. Маємо надію, що ви відчули смак дослідницької роботи. Ви на шляху до істини.)

Я — лінгвіст

Інструкція: напишіть визначення пропонованих слів, користуючись тлумачним словником, або розкрийте зміст слів, виходячи з власного досвіду, власних знань.

Грища, вельможі, барвистий вінок дам, арена, жаский, зіво дверей, красна дама, крики бучні.

Виконавши завдання, прикріпіть до дошки аркуші з поясненнями слів.

Сподіваємося, вам вдалося відшукати тлумачення цих слів. Якщо зміст окремих з них залишився для вас загадкою, ми знайдемо відповідь разом.

Порівняйте уривок оригіналу балади "Рукавичка" з перекладом М. Ореста.

Und der Leu mit Gebrull Richtet sich auf,da wird's still;

Und herum im Kreis,

Von Mordsucht heis,

Lagern die greulichen Katzen.

Da faiit von des Altans Rand

Ein Handschuh von schooner Hand

Zwischen den Tiqer und den Leun

Mitten hinein. Und zu Ritter Delorqes, spottender Weis,

Wendet sich Fraulein Kunigund

"Herr Ritter,ist Eure Liebe so heis.

Wie Ihr mir's schwortzu ieder Stund,

Ei so hebt mir den Handschuh auf!"

Und der Ritter in schnellem Lauf

Steigt hinab in den furchtbaren

Zwinger Mit festem Schritte

Und aus der Ungeheuer Mitte

Nimmt er den Handschuh mit keckem Finger.

Und mit Erstaunen und mit Grauen

Sehens die Ritter und Edelfrauen,

Und gelassenbringt er den Handschuh zuruck.

Da schallt ihm sein Lob aus iedem Munde,

Aber mit zartlichem Liebesblick —

Er verhtist ihm sein nahes Gluck —

Empfangt ihn Fraulein Kunigunde.

Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht

"Den Dank,Dame,begehr ich nicht"

Und verlasst sie zur selben Stunde.

Переклад з німецької М. Ореста

Нової жде битви вельможне гроно.

І раптом упала з балкона

Рукавичка красної дами

Між хижаками.

І мовить лицарю юна

Кунігунда, глузлива красуня:

"Щодня, щогодини, лицарю мій,

Присягаєтесь ви в любові своїй —

Принести рукавичку прошу я вас!"

І лицар Делорж поспішає і враз

Збігає наниз безстрашно,

І кроком твердим

Ступає між звіром тим,

І бере рукавичку відважно.

І, повні подиву й жаху німого,

Лицарі й дами глядять на нього,

А він, спокійний, назад іде —

I гомін безмежний навколо росте

На честь його перемоги.

Кунігунда героя очима вітає —

Той погляд щастя йому обіцяє —

Але, зійшовши під крики бучні,

Він рукавичку в лице їй кинув:

"Подяки, дамо, не треба мені!"—

Сказав і її покинув.

Зіставте переклад з першотвором для виявлення відмінностей.

а) на лексико-семантичному рівні:

— метафори;

— багатозначні слова;

— омоніми;

— синоніми;

— антоніми;

б) на морфологічному рівні:

— рід, число, відмінок;

— особа;

— ступені порівняння;

в) на синтаксичному рівні:

— керування;

— однорідні члени речення;

— вставні конструкції.

Я — історик

Розподіліть між собою ролі

геральдиста

хронолога

лицаря

Геральдист спробує створити особистий герб лицаря Делоржа, розмістити на ньому девіз — короткий вислів, що слугує поясненням змісту герба.

Додаток

Скористайтеся тлумаченням кольорів та знаків, що використовувалися під час складання гербів.

Золотий — багатство, сила, вірність, постійність.

Сріблястий — невинність.

Блакитний — велич, краса.

Зелений — надія, свобода, достаток.

Чорний — сором'язливість, освіченість, туга.

Червоний — хоробрість, мужність.

Хрест — символ хрестових походів.

Зірка — нічний бій.

Півмісяць — перемога над мусульманином.

Орел — доблесть.

Лев — хоробрість.

Квітка — ніжність, вірність дамі.

Я — поет

1. Напишіть віршований відгук на баладу "Рукавичка". Якщо в пригоді стануть опорні слова, скористайтеся ними.

Опорні слова: король, вельможі, дам вінок, цар звірів, тигр жаский, леопарди прудкі, рукавичка, глузлива красуня, лицар Делорж, крок твердий, відважна, німий подив, жах, перемога, "Подяки не треба!"

2. Дофантазуйте, що було потім після того, як рукавичка буде кинута дамі в обличчя. Створіть прозову чи поетичну мініатюру.

Творчих успіхів Вам! Все повинно вдатися!

Я — художник

— Намалюйте ілюстрації до балади "Рукавичка". Ваші роботи можуть мати вигляд:

малюнка (пейзаж, опис, портрет);

деталі (предмета-символу);

кольорової гами.

Додаткове завдання. Можливо, ви зможете дібрати цитату до кожного вашого малюнка.

Для відтворення історичної епохи намалюйте костюми дійових осіб твору.

Додаткове завдання. Спробуйте дати відповіді на такі запитання:

— Які почуття викликала у вас балада "Рукавичка"?

— Змогли б ви зобразити ці почуття кольором? Якщо так, то на окремому аркуші покажіть цей колір. Чи можна його назвати кольором-символом?

Я — скульптор

Попрацюйте над вправою "Річ-символ".

Якщо річчю-символом до всієї балади Шиллера можна вважати рукавичку, то яка річ, на вашу думку, могла би стати символом світу звірів? А яка — символом світу людей?

Зробіть із запропонованого матеріалу скульптурні фігурки цих речей-символів. Спробуйте самостійно скласти композицію із зроблених вами скульптур.

Бажаємо впоратися з цим завданням на "відмінно".

6. На виконання роботи дається 25—30 хвилин.

Під час виконання завдань учитель допомагає, пояснює, контролює ситуацію. Учні подають йому сигнали картками із знаком запитання (потрібна підказка!), із знаком оклику (все в порядку!).

V. Захист власних творчих проектів

VI. Оцінювання кожної групи, підсумок уроку

Використовуються аркуші самооцінювання та оцінювання вчителя.

VII. Домашнє завдання.

Запропонувати власні варіанти проектів до балади Ф.Шиллера "Рукавичка".

Г. І. Соляр,

учитель зарубіжної літератури

Тернопільська обл.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.