Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва - ВСТУП - І семестр

Усі уроки Зарубіжної літератури 8 клас

Мета: пригадати види мистецтва, коротко охарактеризувати їх; з’‎ясувати, яке місце серед інших видів мистецтва посідає література; зробити висновок щодо унікального впливу художньої літератури на людину; розвивати увагу, усне мовлення; виховувати повагу до літератури як мистецтва слова.

Обладнання: схема, епіграфи, словник-довідник «Зарубіжна література», словник «Естетика».

Літературу вилучено із законів тління. Вона одна не визнає смерті.

М. Є. Салтиков-Щедрін

Істинно говорю вам: дано друкованому слову бути не тільки в часі, а й понад часом.

М. Лєсков


ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

— Багато віків тому один античний мудрець зауважив: «Життя коротке, а мистецтво вічне». І з ним не можна не погодитися: людина завжди йде рука об руку з мистецтвом, а кращі його зразки переживають не одне покоління шанувальників та поціновувачів.

Що ж таке мистецтво і в чому його велика таємниця?

II. робота над темою уроку

1. «Продовжте речення»

Мистецтво — це можливість...:

• самореалізуватися;

• відчути «очищення душі»;

• розважатися;

• пізнавати нове;

• переживати і співчувати;

• відчувати естетичну насолоду.

2. Слово вчителя

Словник «Естетика» дає таке визначення поняття «мистецтво»:

Мистецтво — це вид духовного освоєння дійсності людиною, що має на меті формування й розвиток її здатності творчо перетворювати довкілля і саму себе за законами краси.

З мистецтвом тісно пов’‎язане поняття катарсис. Вперше використав цей термін Аристотель для позначення певного естетичного переживання, яке «прояснює» моральне почуття. Просвітляючи й підносячи, воно захоплює людину цілком і впливає універсально, даючи поживу розуму, почуттю та волі.

Якщо ви плакали, співчуваючи героям книги чи кінофільму, щиро раділи за своїх улюбленців, переживали обурення або прагнення змінити цей світ на краще,— ви відчували на собі силу мистецтва. Якщо у вашому житті є книги, фільми, картини, музичні твори, про які можна сказати: «Вони дійсно вплинули на моє життя»,— ви зазнали катарсису.

3. Ґронування

1) Створення інформативного ґрона до слова «Мистецтво»2) Бесіда за створеним ґроном

• Назвіть відомі вам види мистецтва.

• Що є основою образності цих мистецтв? (Слово, звук...)

• Чому деякі види мистецтв мають один матеріальний носій образності, а деякі більше? (Такі види мистецтв, як театр, кіно, телебачення, називають синтетичними, тому що образ створюється за допомогою декількох матеріальних засобів.)

• Які види мистецтва найбільш популярні у наш час? Чому?

4. Робота з літературним твором

1) Читання сонета Уїльяма Вордсворта «До прекрасного».

Уїльям Вордсворт (1770—1850) — англійський поет, представник «озерної школи». Оспівував у своїх творах красу природи та сільське життя.

Святе мистецтво! В пензлі чи пері

Є сила дати вічність кожній рисі

Хмарини, що пливе в небесній висі,

Веселих промінців химерній грі;

Вони спиняють порух віт вгорі

І подорожніх, що ідуть у лісі,

І корабель, що при скелястім мисі

Навік в заливі кинув якорі.

Дитя весни, і літа, й падолисту,

Що вірно тчуть ясну твою окрасу

Мистецтво, ти даруєш благодать.

І стримане, просте, хоч повне змісту,

Ти вмієш вирвать мить із плину часу

І в ній божисту вічність передать.

(Переклад М. Стріхи)

2) Визначення теми та ідеї поезії

Тема: захоплення безмежною силою мистецтва.

Ідея: мистецтво «в пензлі чи в пері» увічнює життя людини й природи, бо спроможне «вирвать мить із плину часу і в ній божисту вічність передать».

5. Література як вид мистецтва

1) Робота зі словником «Зарубіжна література» Н. І. Дорофєєвої. Література (лат. literatura — написане, від litera — буква, літера) — сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства; різновид мистецтва — мистецтво слова, що відображає дійсність у художніх образах, створює нову художню реальність; результат творчого процесу автора, зафіксований у відповідному тексті за допомогою літер.

Вирізняють літературу технічну, наукову, довідкову та художню, призначену спеціально для задоволення пізнавальних, інтелектуальних та естетичних потреб.

2) Слово учителя

— Отже, література — це мистецтво слова. Слово — найцінніше надбання людства, начало всіх начал. В Євангелії від Іоанна сказано: «На початку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було на початку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було Світлом людей» (1; 1—4). Думка ця стала основою поезії російського поета М. Гумільова:

В оный день, когда над миром новым

Бог склонял лицо свое, тогда

Солнце останавливали словом,

Словом разрушали города.

Не забыли мы, что осиянно

Только слово средь земных тревог

И в Евангельи от Иоанна

Сказано, что слово — это Бог...

Тож будемо шанувати слово, яке і в наш час високих технологій не втратило своєї могутності, як і література — мистецтво слова.

3) Робота з епіграфами

— Чи справедливі вислови М. Є. Салтикова-Щедріна та М. Лєскова? Аргументуйте свою точку зору.

III. Підсумки уроку

Учитель. Діти, попереду новий для вас систематичний курс вивчення не окремих літературних творів, а світового літературного процесу, починаючи з найдавніших пам’‎яток мистецтва слова до епохи Відродження. Всі твори, що увійшли в програму для 8-го класу, є класичними, тобто взірцевими, перевіреними часом. Тому ви не витратите свій час даремно, а навпаки, розпочнете здобувати класичну літературну освіту.

Російський письменник ХІХ ст. О. І. Герцен писав своїй дочці Наталії: «Читай якомога більше і, звичайно, вічні книги — їх небагато — читай «Іліаду», «Одіссею», читай Шекспіра, Ґете, Данте».

Тож, у путь — за авторами вічних книг!

IV. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про Веди як пам’‎ятку світової літератури.