Середньовіччя як історична та культурна доба - ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - І семестр

Усі уроки Зарубіжної літератури 8 клас

Мета: ознайомити з особливостями доби Середньовіччя, її хронологічними межами; звернути увагу на характерні ознаки середньовічної літератури; розвивати уміння конспектувати, спілкуватися; виховувати інтерес до Середньовіччя як історичної та культурної доби.

Обладнання: картки з текстом, лінія часу.

ХІД УРОКУ

I. Оголошення результатів тематичної атестації № 3.

Аналіз типових помилок

II. Мотивація навчальної діяльності

«Відгадай слово»


Давньогрецький поет, що оспівував вино та кохання. (Анакреонт)

А

Й

Видатний давньоримський поет. (Вергілій)

В

Ліричний жанр, властивий поезії Тіртея. (Елегія)

Е

Друге ім’я Овідія. (Назон)

Н

Найвидатніший поет Давньої Греції. (Гомер)

Г

Літературний жанр, який використовував Горацій. (Ода)

О


— Ми не випадково почали урок із розгадування цього слова, адже в романі В. Скотта «Айвенго» зображується епоха середніх віків, які й будуть темою наших декількох наступних уроків.

Що ви пам’ятаєте про Середньовіччя з роману В. Скотта? З уроків історії? (Відповіді учнів.)

III. Вивчення нового матеріалу

1. Робота з лінією часу


2. «Броунівський рух»

Картка № 1

Середніми віками називають тисячолітній період часу — з моменту падіння Римської імперії (V ст. н. е.) до XV століття.

В історії літератури та мистецтва Західної Європи розрізняються такі етапи:

1) V-ХІ ст. — раннє Середньовіччя;

2) XII-XIII ст. — розквіт середньовічної цивілізації;

3) XIV-XV ст. — пізнє Середньовіччя, початок Відродження.


Картка № 2

Християнська католицька церква у середні віки панує над усім культурним життям Західної Європи. Антична культура занепадає. Церква створює літературу, що схвалює подвиги аскетизму, мучеництва за віру. Характерним для цього періоду є жанр «житія», які описують відлюдників, що вирушають у пустелю, добровільно зазнають катувань. Поширюються також «видіння», тобто розповіді людей, що немовби побували у потойбічному світі. У них описуються фантастичні картини райських насолод та пекельних мук.


Картка № 3

Водночас із церковною літературою, що писалася переважно латиною, протягом усього середньовіччя розвивається література світська, яка є далекою від похмурого, аскетичного світосприйняття. Різні її напрями та види походять із народної творчості, що існувала з давніх-давен, а темою її була людина зі своїми земними радощами та бідами.


Картка № 4

Найзначнішою та найціннішою спадщиною середньовічної літератури був епос — поеми про героїв-воїнів, які були створені народом і висловлювали його ідеали. Епос виник у формі сказань, які тривалий час існували в усній формі. Виконавців сказань називали у Франції жонглерами, у Німеччині — шпільманами. Зазвичай це були акробати-фокусники, що розважали народ на дорогах та площах. Вони також співали або читали пісні про воїнів-героїв. А пізніше, вже з XII ст., поети переробляють ці сказання і записують їх у вигляді великих поем.


Картка № 5

Герой середньовічного епосу — воїн, захисник своєї країни і народу. У добу постійних війн — це важлива фігура суспільного життя. В епосі ідеальні якості воїна — сила, хоробрість, доблесть, вірність васала своєму сюзерену — героїзуються. Сюжети багатьох поем складені на основі справжніх історичних подій. Мова йде про історичних осіб, але із часом сюжет може бути зміненим, причому досить суттєво.


Картка № 6

У період з XII до XV ст., коли розвиваються міста і торгівля, а воїни- феодали об’єднуються у рицарські ордени та відбуваються хрестові походи, при дворах феодалів створюється пишна та витончена культура: рицарі навчаються музики, мистецтва писати вірші. У цей час виникає нова, рицарська, або куртуазна (придворна), література. Рицарська лірика оспівує любов рицаря до «дами серця». Заради її кохання рицарі (у романах) переживають різні пригоди, б’ються з велетнями і чудовиськами.


Картка № 7

Середні віки відзначаються також і значним культурним розвитком народів Сходу, що отримав назву «золотого віку» арабської та ірано-таджицької літератур. Література «золотого віку» писалася двома мовами — арабською і фарсі. В ній часто пропагувалася любов до людини, жінки, оспівування життя.


3. Ґронування на тему «Середньовіччя»

IV. Узагальнення й систематизація вивченого

• Назвіть хронологічні межі доби Середньовіччя.

• Які періоди має доба Середньовіччя?

• Чому середні віки мають таку назву?

• Назвіть жанри церковної літератури, поширеної у Середньовіччі.

• Як виник героїчний епос?

• Коли та як виникає куртуазна література?

• Якими є особливості середньовічної культури Сходу?

V. Підсумки уроку

«Мікрофон»

— Середні віки ще називають темними віками (Dark Аges). Чи погоджуєтесь ви з таким визначенням? Поясніть свою думку.

VI. Домашнє завдання

Підготувати розповідь за складеним ґроном «Середньовіччя»; написати «Слово на захист Середньовіччя».