Особливості культури і мистецтва доби європейського Відродження - ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ - ІІ семестр

Усі уроки Зарубіжної літератури 8 клас

Мета: ознайомити з основними засадами мистецтва Відродження, представниками мистецтва Ренесансу, їхніми творами; вчити складати опорні конспекти, виступати із повідомленням; розвивати увагу, уміння слухати; виховувати гуманізм.

Обладнання: портрети Сервантеса, Шекспіра, Рафаеля, Леонардо да Вінчі, картини художників-гуманістів.


Тобі дана можливість впасти до рівня тварини,

але також і можливість піднестися до рівня істоти богоподібної —

лише завдяки особистій внутрішній волі.

Піко делла Мірандола


ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Робота з епіграфом

Учитель читає вислів графа Піко делла Мірандоли

• Як ви розумієте цей вислів?

• Чи погоджуєтесь ви з ним?

Велика відповідальність — розуміти, що лише від тебе залежатиме твоє майбутнє. І нікому докоряти, що у житті відбувається щось не так, як хотілось би. Такими сміливцями були титани Відродження — нової доби у розвитку людства.

image77


Худ. Рафаель. Автопортрет


II. Вивчення нового матеріалу

1. Виступ учня-географа на тему «Географічні відкриття доби Відродження»

2. Виступ учня-літературознавця

Відродження, або Ренесанс (Кепатапсе), — доба в історії культури та мистецтва ХIV-ХVI ст., що започаткована в Італії.

Вперше термін Ренесанс вжив історик мистецтва Дж. Вазарі у ХVІ ст.

Доба Відродження — це доба великих географічних відкриттів, епоха бурхливого розвитку науки, розквіту мистецтв та становлення високих загальнолюдських ідеалів. Вона являє собою перехід від середньовічної культури, для якої характерним є аскетизм із його презирством до усього земного і тілесного, до культури нового часу.

Спочатку діячі Ренесансу бачили своє головне завдання у відродженні ідеалів античності, звідки й виникла назва епохи. Але з часом ідейною основою Відродження став гуманізм — вчення, засноване на визнанні цінності людини як особистості, її права на розвиток і вияв своїх здібностей. Провідною стала ідея людини, чия гідність визначалася не знатністю походження, не званнями чи багатством, а особистою доблестю, благородством у справах та думках.

У середньовічному мистецтві у центрі уваги завжди був Бог, а у мистецтві Відродження центральне місце посідає людина в усій свої фізичній, моральній, інтелектуальній красі. Велика віра в людину, її безмежні можливості була основною в ідеології Ренесансу.

Якими творами уславилася доба Відродження? Це лірика Петрарки і «Декамерон» Боккаччо (Італія), романи «Гаргантюа та Пантагрюель» Рабле (Франція) та «Дон Кіхот» Сервантеса (Іспанія), драматургія та лірика Шекспіра (Англія).


image79

Худ. Леонардо да Вінчі. Автопортрет

image78

Худ. Леонардо да Вінчі. Портрет Джиневри деі Бенчі

image80

Худ. Рафаель. Сікстинська мадонна


image81


Худ. Рафаель. Мадонна Конестабіле

image82

Худ. Леонардо да Вінчі. Джоконда


3. Виступ учня-мистецтвознавця

• Розповідь про живопис Ренесансу з демонстрацією репродукцій та коментарів до них.

Варіант: розглянути репродукції картин Леонардо да Вінчі «Джоконда» та Рафаеля «Сікстинська мадонна», розповісти про свої враження.

• Особливий розквіт живопису, скульптури й архітектури відбувся в Італії. Всесвітньо відомі картини «Джоконда» Леонардо да Вінчі, «Сікстинська мадонна» Рафаеля, «Даная» Тиціана, скульптури «Давид» і «Мойсей» Мікеланджело.

III. Узагальнення та систематизація знань

1. Робота з лінією часу


2. Складання опорного конспекту за виступом учня-літературознавця3. Знайдіть відповідність

— Поєднайте авторів та назви їх творів.


IV. Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал про добу Відродження, підготувати розповідь за ОК.