КОРАН — ГОЛОВНА КНИГА ІСЛАМУ. БУДОВА КОРАНУ, ОХОПЛЕННЯ В НЬОМУ РІЗНИХ СФЕР ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

КОРАН — ГОЛОВНА КНИГА ІСЛАМУ. БУДОВА КОРАНУ, ОХОПЛЕННЯ В НЬОМУ РІЗНИХ СФЕР ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів зі структурою Корану, розповісти про роль книги в повсякденному житті мусульман, проаналізувати сури Корану, порівняти сюжети Корану і Біблії; розвивати навички конспектування лекції, аналізу художнього тексту, порівняльного аналізу, роботи в парі; виховувати інтерес до традицій і культури Сходу, повагу до культур народів світу.

Обладнання: хрестоматія, фотографії рукописного Корану, картки з завданням (одна на парту).

Перебіг уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Бесіда

1. Коли виник іслам? Як ще його називають?

2. Хто став засновником мусульманської релігії?

3. Назвіть відомі вам країни, де сповідують іслам.

4. Що ви знаєте про релігійні звичаї та традиції мусульман світу та України?

5. Як називається священна книга мусульман?

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

(Текст виступу учителя див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Учні заповнюють схему «Коран».

ПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Час створення і зміст Корану.

2. Перегуки Корану з Біблією.

3. Форма, стиль та мова Корану.

4. Догмати, викладені в Корані.

5. Регламентація всіх сфер життя в Корані.

6. Коран як пам'ятка літератури. Мотиви та образи книги у світовій літературі.

7. Українські переклади Корану.

Учитель перевіряє схеми в кількох учнів.

- Виразне читання тексту

Учень виразно читає суру тридцять п'яту за хрестоматією.

- Бесіда

1. Визначте та запишіть тему сури.

2. Як ви гадаєте, чому сура називається «Сотворитель»?

3. Яким зображено Бога у сурі?

4. До чого закликає сура?

5. Визначте та запишіть ідею сури.

6. Які художні засоби використав перекладач Ярема Полотнюк, щоби розкрити тему всемогутнього та всемилостивого Бога?

- Виразне читання тексту

Учні ланцюжком виразно читають суру п'ятдесят першу за хрестоматією.

- Бесіда

1. Як ви вважаєте, чому сура починається з клятви?

2. Які вірування мусульман відображено в тексті?

3. Які моральні правила поведінки мусульман утверджує сура? Запишіть їх у вигляді морального кодексу.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

- Виконання завдання (робота з картками в парах)

(Матеріали для картки див. на сайті interactive.ranok.com.uа)

Порівняйте уривки з Біблії (Книги Буття) і Корану. Виявіть і запишіть, що в них спільного, чим вони відрізняються.

Одна з пар представляє результати роботи.

Інші учні доповнюють відповідь.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал за темою «Священні книги людства як пам’‎ятки культури і джерело літератури». Підготуватися до написання контрольного твору за темою.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.