ПОНЯТТЯ ПРО АНТИЧНІСТЬ. КУЛЬТУРА ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ ТА РИМУ. ОСНОВНІ РИСИ, ПЕРІОДИ, РОДИ І ЖАНРИ АНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

ПОНЯТТЯ ПРО АНТИЧНІСТЬ. КУЛЬТУРА ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ ТА РИМУ. ОСНОВНІ РИСИ, ПЕРІОДИ, РОДИ І ЖАНРИ АНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів із поняттям «античність», зробити огляд античної культури, коротко охарактеризувати античну літературу, назвати її періоди та жанри; розвивати навички конспектування лекції, підготовки повідомлення, роботи в групі, уміння виступати перед аудиторією; виховувати естетичний смак, інтерес до культури та історії, повагу до культурних цінностей.

Обладнання: мала античних цивілізацій, виставка книжок античних авторів, фотографій скульптур, архітектурних шедеврів, про які йтиметься на уроці (див. повідомлення учнів).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель ознайомлює клас із результатами контрольної роботи, коментує типові помилки, зачитує найвдаліші уривки творів.

II. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Пригадайте з курсу всесвітньої історії, що називають античністю. Які дві цивілізації відносять до античних?

2. Що вам відомо про історію Давньої Греції та Риму?

3. Які твори давньогрецького чи давньоримського мистецтва вам відомі?

- Вступне слово вчителя

Європа є спадкоємицею великої античної культури. У період античності було закладено підвалини сучасної європейської цивілізації в економічній, політичній, правовій, військовій, духовній, культурній сферах. Нас досі захоплюють пам’‎ятки античного мистецтва: храми і палаци, фрески і мозаїки, статуї та тріумфальні арки, грандіозні поеми й витончені вірші.

Найближчі кілька уроків присвятимо знайомству з видатними творцями античної літератури.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Античність (від лат. antiquus — стародавній) — греко-римська давнина, історія та культура Давньої Греції й Давнього Риму в період від X—IX ст. до н. е. до IV—V ст. н. е.

Прослухаймо повідомлення про географічне розташування двох могутніх давніх держав.

- Повідомлення учнів

(Тексти повідомлень «Географічне положення Давньої Греції» та «Географічне положення Давнього Риму» див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

- Слово вчителя

(Текст виступу вчителя див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Учні записують основні особливості та періоди античної літератури.

ПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Система родів і жанрів античної літератури.

2. Головні особливості античної літератури.

3. Періодизація античної літератури.

4. Причини втрати значної частини античних творів.

5. Ідея прекрасного та гуманізм античної літератури.

Учитель перевіряє записи у 3—4 учнів.

- Повідомлення учнів

(Тексти повідомлень «Культура Давньої Греції» та «Культура Давнього Риму» див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Учитель. Античність стала джерелом не тільки новітньої європейської літератури, а й усієї культури. Наприкінці заняття прослухаємо короткі огляди, присвячені культурі Давніх Греції та Риму.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Інтерактивна вправа «Мікрофон»

1. Про що ви дізналися на уроці?

2. Що вас вразило? Чому?

3. Про що ви хотіли б самостійно знайти додаткову інформацію? Чому?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати за хрестоматією міфи «Паріс викрадає Єлену», «Троя», «Падіння Трої (троянський кінь)».