ТВІР ГОМЕРА «ІЛІАДА». ЕПІЗОД ДВОБОЮ АХІЛЛА Й ГЕКТОРА. ОБРАЗИ АХЕЙСЬКОГО ТА ТРОЯНСЬКОГО ГЕРОЇВ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

ТВІР ГОМЕРА «ІЛІАДА». ЕПІЗОД ДВОБОЮ АХІЛЛА Й ГЕКТОРА. ОБРАЗИ АХЕЙСЬКОГО ТА ТРОЯНСЬКОГО ГЕРОЇВ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: коротко ознайомити учнів із відомостями про Гомера та «Іліаду», міфами про Ахілла, проаналізувати двадцять другу пісню твору, схарактеризувати образи Ахілла та Гектора, виконати їхню порівняльну характеристику; розвивати навички переказу, усного мовлення, аналізу образної системи художнього твору, вміння порівнювати, давати моральну оцінку вчинкам героїв; виховувати морально-етичні якості, зацікавленість античною літературою.

Обладнання: хрестоматія, картки з текстами міфів про Ахілла (одна на парту), репродукція картини П.-П. Рубенса «Ахіллес убиває Гектора».

Перебіг уроку

Гомер — перший пророк давніх греків.

Г. С. Сковорода, український філософ XVIII cт.

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Дві найвеличніші пам’‎ятки античної літератури та всього світового мистецтва — це твори «Іліада» і «Одіссея», автором яких традиційно вважають грека Гомера. Про великого поета майже нічого не відомо, час стер усі подробиці його життя, залишивши тільки ім’‎я. Про це у рядках вірша «Гомер» сказав український поет Микола Негода:

Безжальний час все зводить нанівець,

І що ви, люди, знаєте про мене?

Хіба лиш те, що я, сліпий співець,

Спізнав, як бог, осяяння натхненне.

Де народився я — ніхто не зна,

Сім древніх міст на те претендували.

Та піднялася забуття стіна,

І залягли століття, мов завали.

Моїх річок розмиті береги,

Поховані давно руїни Трої.

Але жили й живуть, немов боти,

Ахілл і Одіссей — мої герої.

Мій епос, як божественний чертог,

Піднісся над минулими віками,

І я живу з античними богами,

Вже й сам напівлегенда, напівбог.

На щастя, час зберіг неповторні творіння Гомера, і сьогодні ми можемо насолоджуватися їхньою величною неквапливою мовою.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА ДО УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ

- Повідомлення учня

(Текст повідомлення «Гомер» див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

- Бесіда

1. У яких розглянутих на попередньому уроці міфах розповідається про події Троянської війни?

2. Як міфи пояснюють причину війни?

3. Як грекам вдалося перемогти троянців?

- Слово вчителя

Поема Гомера «Іліада» ґрунтується на міфах троянського циклу й розповідає про останні дні облоги Трої. Твір розділений на 24 глави, містить близько 15 700 рядків. Учені припускають, що поділ тексту на глави було зроблено не автором, але ще за часів античності.

Головний герой «Іліади» — Ахілл. Обурений зневагою до нього з боку ахейського полководця Агамемнона, Ахілл відмовляється від участі в облозі Трої, прирікаючи товаришів на тяжкі поразки.

Ще один момент, який організовує сюжетний рух поеми,— це воля бога Зевса: він обіцяв матері Ахілла, що греки зазнаватимуть поразки від троянців, допоки не спокутують провину перед її сином.

У творі картини бою чергуються зі зворушливими сценами в обложеній Трої та дещо комічними суперечками богів на Олімпі. «Іліада» зображує під різними кутами суспільне життя давніх греків, їхню матеріальну та духовну культуру.

- Робота з картками (у парах)

(Картки див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Ознайомтеся з міфами троянського циклу про Ахілла.

- Бесіда за прочитаним

1. Ким були батьки Ахілла?

2. Яке пророцтво про Ахілла було відоме його батькам? Як

Ахіллова мати намагалася відвернути від сина лиху долю?

3. За яких обставин Ахілл став учасником походу до Трої?

4. Як помер герой?

5. Що розповідає про Ахілла Гомер в уривку поеми, який ви

прочитали вдома?

- Виразне читання художнього тексту учнями

Учні читають в особах опис двобою Ахілла й Гектора за хрестоматією (вірші 248—268).

- Усне словесне малювання

Згадайте, що називають постійним епітетом. Усно змалюйте, якими ви уявляєте героїв під час двобою. Використовуйте постійні епітети, що є в тексті.

- Бесіда

1. Який загальний настрій прочитаного уривка?

2. Якими автор зобразив Ахілла і Гектора під час двобою?

3. Які художні засоби використав перекладач, щоби показати героїв у жорстокому протистоянні? Випишіть із тексту по 1—2 приклади використання кожного засобу.

4. Як помирає Гектор?

5. Як ви вважаєте, чи мав Гектор слушність, дорікаючи Ахіллові, що в того «серце у грудях... залізне»? Аргументуйте свою відповідь.

6. Як ви оцінюєте відмову Ахілла виконати останнє благання суперника?

7. Що у героїв спільного? Чим вони відрізняються один від одного? Запишіть результати порівняння (можна у вигляді таблиці). (Обидва герої змальовані сміливими, мужніми воїнами. Але Ахілл, на відміну від стриманого Гектора, більш запальний. Крім того, Ахілла змальовано людиною мстивою та жорстокою в гніві.)

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗІВ АХІЛЛА Й РЕКТОРА

Герої

Ахілл

Гектор

Спільні рисиВідмінності8. Спираючись на спостереження за образами Ахілла й Гектора, визначте та запишіть, яким був ідеал героя-воїна у давніх греків.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Робота з епіграфом

1. Виразно прочитайте епіграф до уроку. Як ви його розумієте?

2. Спробуйте підтвердити або спростувати слова Г. С. Сковороди.

- Робота з обладнанням

3. Розгляньте картину П.-П. Рубенса «Ахіллес убиває Гектора». Який момент двобою зобразив митець?

4. Хто ще зображений на картині? Як ви вважаєте, з якою метою художник зобразив богиню?

5. На ваш погляд, чи вдалося художнику передати характери гомерівських героїв? Аргументуйте свою відповідь.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати пісню двадцять четверту «Іліади» про зустріч Пріама й Ахілла.

Скласти план до характеристики образу Ахілла.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.