ОБРАЗИ АХІЛЛА Й ПРІАМА У ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТІЙ ПІСНІ «ІЛІАДИ ГОМЕРА. ГУМАНІСТИЧНИЙ ЗМІСТ «ІЛІАДИ» - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

ОБРАЗИ АХІЛЛА Й ПРІАМА У ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТІЙ ПІСНІ «ІЛІАДИ ГОМЕРА. ГУМАНІСТИЧНИЙ ЗМІСТ «ІЛІАДИ» - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: проаналізувати з учнями художні особливості двадцять четвертої пісні «Іліади», охарактеризувати образи Ахілла і Пріама; ознайомити учнів з поняттями «героїчний епос», «катарсис»; розвивати навички коментованого читання, аналізу образної системи художнього твору; виховувати морально-етичні якості учнів, прищеплювати інтерес до античної культури та літератури.

Обладнання: хрестоматія, тлумачний словник, репродукція картини O. А. Іванова «Пріам і Ахіллес».

Перебіг уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Перевірка домашнього завдання

З—4 учні зачитують складені вдома плани характеристики Ахілла.

Клас коментує та доповнює плани.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ

- Коментоване читання художнього тексту

Учні ланцюжком читають пісню двадцять четверту «Іліади»; із допомогою вчителя супроводжують читання лінгвістичними, історичними та побутовими коментарями (розкривають значення слів, тлумачать історичні факти, побутові деталі).

- Переказ тексту

Посилаючись на текст пісні, розкажіть про обряд поховання у давніх греків.

- Бесіда

1. Де відбулася зустріч Пріама і Ахілла?

2. Як Ахілл прийняв старого чоловіка? Як по-новому розкрився характер Ахілла у сцені зустрічі Пріама?

3. Як батько вбитого Гектора поводився перед Ахіллом?

4. Якими аргументами цар Трої переконав Ахілла повернути тіло загиблого сина?

5. Чому Ахілл погодився виконати прохання Пріама?

6. Як додатково характеризує Ахілла прийняте рішення?

7. Які постійні епітети використовуються в цій пісні для характеристики Ахілла? Порівняйте їх із епітетами, за допомогою яких змальовано образ героя у сцені двобою з Гектором.

- Виконання завдання (робота в парах)

Спираючись на домашні плани характеристики Ахілла та результати обговорення пісні двадцять четвертої, виконайте письмову характеристику Ахілла.

- Робота з обладнанням

Роздивіться картину Олександра Іванова «Пріам і Ахіллес». Який епізод пісні зобразив російський художник XIX ст.? Які почуття відображені на обличчях героїв?

- Слово вчителя

(Під час виступу вчителя учні записують визначення літературознавчих понять.)

Гомерівську «Іліаду» відносять до жанру героїчного епосу. Героїчний епос сформувався як жанр фольклору на основі пісні-казки про богатирів та міфів про створення світу, виникнення людини. Спочатку герої епосу — богатирі — уособлювали колектив племені, рід, у їхніх образах поєднувалися доблесті воїнів і вміння шаманів. Сюжети будувалися на таких діяннях богатирів, як виготовлення знарядь праці, добування вогню. Основними темами були боротьба з чудовиськами, сватання, родова помста. Із розвитком суспільства головним джерелом сюжетів епосу стали історичні перекази про війни між племенами та народами, а головними героями — вожді народів, сміливі воїни.

За цими ознаками можна сформулювати визначення героїчного епосу.

Героїчний епос (від грецьк. epos — слово, розповідь) — героїчна розповідь про минуле, у центрі якої стоїть герой-богатир. У героїчному епосі зіставляються два племені, народи — «свій» і «чужий», які постійно борються між собою. Давньогрецький філософ Арістотель у трактаті «Поетика» вжив термін катарсис.

Катарсис (від грецьк. kotharsis — звільнення тіла від шкідливих речовин, а душі — від скверни) — моральне очищення, до якого веде трагедія, викликаючи у глядача жах і співчуття. Зараз поняття катарсису використовують не тільки щодо трагедії, а й щодо інших жанрів: поем, героїчного епосу, романів, віршів.

- Проблемні питання

1. Чому твір Гомера «Іліада» відносять до героїчного епосу? Запишіть жанрові риси героїчного епосу, притаманні твору.

2. Як ви зрозуміли, що таке катарсис?

3. Від чого, на вашу думку, очищує душу читача зображення трагічних сцен у творі Гомера?

4. На оглядовому уроці, присвяченому античній літературі, ішлося про її гуманізм. Як ви розумієте це поняття?

5. Дослідники говорять про гуманістичний пафос твору Гомера. Як ви вважаєте, чому? У чому полягає гуманістичний пафос «Іліади»? (Гомер засуджує війну та її жорстокість, співчуває людському горю, поважає людину, поетизує її героїзм.)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Проблемне питання

Чим, на ваш погляд, Гомер близький до сучасного читача? Чим зацікавлює його твір, що в ньому викликає співчуття в читачів?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати твір на одну з тем.

1. Що нового про античний світ я дізнався (дізналася) з твору Гомера «Іліада».

2. Хто з героїв «Іліади» мені сподобався найбільше і чому саме.

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про давньогрецького поета Тіртея.