ЛІРИКА ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ: ВИНИКНЕННЯ, ОСНОВНІ ВИДИ. ТВОРЧІСТЬ ТІРТЕЯ. УСЛАВЛЕННЯ ХОРОБРОСТІ В ПОЕЗІЇ ТІРТЕЯ «ДОБРЕ ВМИРАТИ ТОМУ, ХТО, БОРОНЯЧИ РІДНУ КРАЇНУ...» - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

ЛІРИКА ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ: ВИНИКНЕННЯ, ОСНОВНІ ВИДИ. ТВОРЧІСТЬ ТІРТЕЯ. УСЛАВЛЕННЯ ХОРОБРОСТІ В ПОЕЗІЇ ТІРТЕЯ «ДОБРЕ ВМИРАТИ ТОМУ, ХТО, БОРОНЯЧИ РІДНУ КРАЇНУ...» - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів із видами давньогрецької лірики, розповісти про їхнє походження та характерні риси, проаналізувати ідейно-художні особливості вірша Тіртея «Добре вмирати тому, хто, боронячи рідну країну...»; розвивати навички конспектування лекції, аналізу ліричного твору; прищеплювати естетичний смак, сприяти розширенню світогляду.

Обладнання: хрестоматія, зображення ліри, схема «Види давньогрецької лірики» (на дошці).

Перебіг уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Перевірка домашнього завдання

3—4 учні зачитують написані вдома твори. Клас коментує їх та обирає найкращий. Учитель збирає твори для позакласної перевірки.

- Бесіда

1. Які існують літературні роди?

2. Назвіть ознаки лірики як літературного роду.

3. Які ліричні жанри вам відомі?

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ

- Слово вчителя (Текст виступу вчителя див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Під час лекції вчитель малює схему «Види давньогрецької лірики». Учні доповнюють схему визначеннями понять, інформацією про види лірики.

ВИДИ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ЛІРИКИ

Лірика

Декламаційна лірика

Мелічна (пісенна) лірика

а) Елегія

а) Сольна (монодична) меліка

б) Ямбічна лірика

б) Хорова меліка

ПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Основні види давньогрецької лірики.

2. Характеристика типів декламаційної лірики.

3. Характеристика типів пісенної лірики.

4. Поняття про гекзаметр та пентаметр.

Учитель перевіряє схеми 3—4 учнів.

- Повідомлення учнів

Учитель. Ознайомимося з перлиною античної лірики — елегією Тіртея «Добре вмирати тому, хто, боронячи рідну країну...». Але перед тим прослухаємо повідомлення про поета.

ТІРТЕЙ

Елегічний співець воєнної доблесті Тіртей жив у другій половині VII ст. до н.е. В античні часи була поширена легенда, за якою мешканці Спарти після поразки у війні за порадою оракула звернулися до Афін із проханням надати досвідченого полководця. У насмішку афіняни послали до них кульгавого шкільного вчителя Тіртея. Але той зумів і запалити серця спартанців своїми піснями, завдяки чому Спарта здобула перемогу.

Як свідчать античні вчені, твори Тіртея були видані в п'ятьох книгах. Але до нашого часу збереглися лише уривки з декількох елегій. Вони близькі одна одній войовничим тоном, мотивами. Провідним у них є мотив протиставлення образів хороброго воїна і боягуза, уславлення першого й нещадний осуд другого.

В елегіях Тіртея відчутні брязкіт зброї, сум'яття битви, віра в перемогу сміливих. Причому жодний вірш поета не закликає нападати на чуже надбання, грабувати,збагачуватися за рахунок слабших. Головна ідея творів — захист рідної землі, співвітчизників як обов'язок громадянина. Честю треба дорожити більше, ніж життям, і упевнений Тіртей.

Окрім елегій Тіртей створював короткі бойові пісні або марші для виконання під час атак. Зберігся один такий марш із шести рядків. Це заклик до юних спартанців сміливо кидати спис.

- Виразне читання художнього твору

Учитель декламує елегію Тіртея «Добре вмирати тому, хто, боронячи рідну країну...».

- Бесіда

1. Яка головна думка твору? (Головне для воїна — чесно загинути в бою за вітчизну, захищаючи її до останнього подиху, і не вкрити себе неславою боягуза.)

2. У яких рядках, на вашу думку, виражено ідею твору?

3. Що чекає на втікача з поля бою?

4. Чого автор навчає молодих воїнів?

5. Який фінал вірша?

6. У другому та останньому рядках повторюється фраза про бійця, що «падає в перших рядах». Таким чином створюється кільцева композиція твору. Яка її роль? (Цей повтор акцентує увагу на ідеї твору, допомагає висловити пристрасний заклик бути готовим до самопожертви в боротьбі за вітчизну.)

7. Які художні засоби використав перекладач у тексті елегії?

8. Який настрій передає вірш?

9. Які ознаки жанру елегії має твір? До якої тематичної групи елегій він належить?

- Виконання завдання (робота в парах)

Складіть за елегією Тіртея моральний кодекс воїна Спарти.

Пари презентують результати роботи.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Підсумкова бесіда

1. Коли сформувалася давньогрецька лірика?

2. Які види грецької лірики ви знаєте? Коротко охарактеризуйте кожний з них.

3. Назвіть представників кожного виду лірики.

4. Яка основна тема віршів Тіртея?

5. Розкажіть про ідеали давніх греків, спираючись на розглянутий твір Тіртея.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’‎ять вірш Тіртея «Добре вмирати тому, хто, боронячи рідну країну...». Підготуватися до конкурсу читців.