ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТ САПФО.ЗВЕРНЕННЯ ДО БОГИНІ КОХАННЯ У ВІРШІ «ДО АФРОДІТИ» («БАРВНОШАТНА ВЛАДАРКО, АФРОДІТО...») - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТ САПФО.ЗВЕРНЕННЯ ДО БОГИНІ КОХАННЯ У ВІРШІ «ДО АФРОДІТИ» («БАРВНОШАТНА ВЛАДАРКО, АФРОДІТО...») - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів із відомостями про життя Сапфо, коротко охарактеризувати її творчість, проаналізувати гімн «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто...»); розвивати навички аналізу ліричного твору, вміння давати характеристику ліричному герою вірша; виховувати естетичний смак, прищеплювати інтерес до античної літератури.

Обладнання: хрестоматія, пам'ятка «Як оцінити виразне читання» (на дошці), репродукції картин Рафаеля «Сапфо» (фрагмент фрески «Парнас»), Лоуренса Альма-Тадема «Сапфо і Алкей», Джона Вільяма Годварда «У часи Сапфо», Густава Клімта «Сапфо».

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель ознайомлює учнів із результатами перевірки творів, написаних до попереднього уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Перевірка домашнього завдання. Конкурс читців

4—5 учнів виразно читають напам'ять вірш Тіртея «Добре вмирати тому, хто, боронячи рідну країну...». Клас оцінює читців, користуючись пам'яткою, обирає найкращого читця.

ПАМ'ЯТКА «ЯК ОЦІНИТИ ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ»

1. Визначте, чи вдалося читцю передати думки та почуття автора (героїв).

2. Установіть, чи правильно читець розставив смислові акценти й логічні паузи, чи виділив інтонацією головне.

3. Зверніть увагу на чіткість дикції та дотримання орфоепічних норм під час читання.

4. Визначте, чи вдалося читцю встановити зоровий і емоційний контакт з аудиторією, чи він читав лише для себе.

- Бесіда

1. Згадайте, що таке мелічна лірика.

2. Назвіть види меліки. Яка тематика творів цього виду?

3. Назвіть представників мелічної лірики.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

(Текст виступу вчителя див. на сайті interactive.ranok.com.uа)

ПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Сапфо як представниця мелічної лірики.

2. Біографічні відомості про «десяту музу».

3. Головні теми лірики Сапфо.

4. Лірична героїня Сапфо.

- Виразне читання художнього твору

Учитель декламує вірш Сапфо «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто...»).

- Бесіда

1. Визначте тему вірша.

2. Який настрій передає твір?

3. Якою ви уявляєте ліричну героїню вірша, тобто жінку, чиї почуття та благання авторка передала в поетичних рядках?

4. Хто така Афродіта?

5. Із чим звертається до Афродіти героїня?

6. Як ви вважаєте, чому лірична героїня благає богиню поспішити їй на допомогу? У чому повинна допомогти Афродіта?

7. Які художні засоби використав перекладач твору Григорій Кочур? Запишіть у зошити їхні назви та випишіть приклади до кожного засобу.

8. Чому, на вашу думку, лірика Сапфо і, зокрема, гімн Афродіті вважаються безсмертними?

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Робота з обладнанням

1. Розгляньте картини художників різних епох, героїнею яких є Сапфо. Якою на них постає поетеса?

2. Як ви вважаєте, чому різні художники обрали для поетеси саме такі фон і позу?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Читати пролог трагедії Есхіла «Прометей закутий». Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про Есхіла.