ОСОБЛИВОСТІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОГО ТЕАТРУ. ОСНОВНІ ЖАНРИ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ДРАМИ. ТРАГЕДІЯ ЕСХІЛА «ПРОМЕТЕЙ ЗАКУТИЙ» - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

ОСОБЛИВОСТІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОГО ТЕАТРУ. ОСНОВНІ ЖАНРИ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ДРАМИ. ТРАГЕДІЯ ЕСХІЛА «ПРОМЕТЕЙ ЗАКУТИЙ» - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: розповісти учням про виникнення грецького театру, його особливості та роль у суспільстві, ознайомити з поняттями «трагедія», «комедія», основними фактами біографії Есхіла, проаналізувати зміст прологу трагедії Есхіла «Прометей закутий»; розвивати навички аналізу драматичного твору, роботи в парі, усне мовлення; прищеплювати інтерес до історії літератури та театру.

Обладнання: схема грецького театру, фотографія афінського театру Одеон Герода Аттіка, що на південному схилі Акрополя, репродукція римської мозаїки II ст. «Античні маски трагедії та комедії», картки з висловами про античну драму (одна на парту), текст трагедії «Прометей закутий» у перекладі Б. Тена.

Перебіг уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Бесіда

1. Пригадайте, що називають драмою. Назвіть ознаки драми як літературного роду.

2. Яких драматургів ви знаєте? Назвіть їхні твори.

3. Чи відвідували ви драматичний театр? Які вистави бачили? Чим вони вам сподобалися?

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

(Текст виступу вчителя див. на сайті interactive.ranok.com.uа)

Під час лекції учні записують визначення літературознавчих понять.

ПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Греція — батьківщина сучасного театру.

2. Історія виникнення театру Давньої Греції.

3. Зв'язок трагедії та комедії з діонісіями.

4. Театральне життя у Давній Греції.

5. Устрій давньогрецького театру.

Учитель перевіряє записи 3—4 учнів.

- Робота з картками (в парах або групах)

(Матеріали для карток див. на сайті interactive.ranok.com.uа)

Прочитайте уривки з наукових праць та одного художнього твору. За їх допомогою визначте й запишіть особливості давньогрецької драми.

Пари учнів (групи) представляють результати роботи.

- Повідомлення учня

(Текст повідомлення див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Учитель. Найвищої точки розвитку грецький театр досяг у творчості великого комедіографа Арістофана та трагіків Есхіла, Софокла, Евріпіда. Ми ознайомимося з трагедією «Прометей закутий» одного з цих класиків світового театру — Есхіла. А перед тим прослухаємо коротку розповідь про його життя та творчість.

- Бесіда

1. Якою сценою відкривається трагедія Есхіла «Прометей»? Хто її учасники?

2. За що карають Прометея?

3. Як ставляться до Прометея слуги Зевса та Гефест? Як ви вважаєте, чим зумовлене таке ставлення?

4. Чого Прометей навчив людей?

5. Які почуття передає монолог Прометея наприкінці «Прологу»?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Підсумкова бесіда

1. З культом якого бога пов’‎язане виникнення театру?

2. Як утворилися жанри трагедії та комедії? Дайте визначення поняттям «трагедія», «комедія».

3. Чим сучасний театр відрізняється від давньогрецького?

4. Що ви дізналися про Есхіла на цьому уроці?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дочитати трагедію Есхіла «Прометей закутий» (повний текст).