ТРАГЕДІЯ СОФОКЛА«АНТІГОНА».ДОЛЯ ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ ТРАГЕДІЇ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

ТРАГЕДІЯ СОФОКЛА«АНТІГОНА».ДОЛЯ ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ ТРАГЕДІЇ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів із основними фактами біографії Софокла, коротко охарактеризувати його творчість, проаналізувати центральні образи та ідейний зміст трагедії «Антігона»; розвивати навички аналізу драматичного твору, спостережливість, уміння обстоювати власну думку; виховувати неприйняття жорстокості, високі моральні якості, прищеплювати інтерес до античної культури.

Обладнання: текст трагедії Софокла «Антігона» в перекладі Б. Тена, картки з відповідями до завдань літературного диктанту (одна на парту), фотографія скульптурного портрета Софокла, репродукція картини Федеріка Лейтона «Антігона».

Перебіг уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Одним із найвідоміших драматургів Давньої Греції, поряд з Есхілом, був Софокл. Його вважають батьком зразкової античної

трагедії фатуму, виразником сутності грецької трагедії з її утвердженням ідеї всемогутності долі. У світову поезію Софокл увійшов як майстер драматичної композиції та творець галереї монументальних образів. Один із таких образів — головна героїня трагедії «Антігона». Німецький філософ Г. Гегель вважав «Антігону» найбільшим досягненням світової поезії.

На уроці ми ознайомимося з цим твором драматурга та обговоримо його героїню.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ

- Повідомлення учня

(Текст повідомлення «Життя і творчість Софокле» див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

- Літературний диктант

Учитель диктує запитання за змістом трагедії Софокла «Антігона», учні записують відповіді в зошити. Після закінчення диктанту учні в парах перевіряють роботи одне одного, звіряючись із карткою, яка містить відповіді.

1. Місто, де відбувається дія трагедії. (Фіви.)

2. Ким Ісмена була Едіпові? (Донькою.)

3. Як загинули брати Антігони Етеокл і Полінік? (Убили один одного списами.)

4. На якій підставі Креонт став керманичем держави? (Після загибелі Едіпа та його синів як найближчий родич загиблого. Креонт доводився братом жінці царя.)

5. Кого з загиблих синів Едіпа Креонт заборонив ховати та оплакувати? (Полініка.)

6. Чому Креонт дозволив поховати одного з братів, а другого — заборонив. (Етеокл захищав вітчизну, Полінік «ганьбив її», намагався знищити країну.)

7. Кому належать слова: «Любить я народилась, не ненавидіть»? (Антігоні.)

8. Який вирок виніс Креонт Ісмені після напруженої розмови з сином? (Залишити дівчину в пустелі, в кам’‎яній печері.)

9. Як Креонт покарав Антігону? (Кинув її у підземелля.)

10. Порада, яку провісник Тіресій дав Креонту. (Простити Полініка, «не бити лежачого».)

11. Що Тіресій напророкував Креонту? (За заборону ховати Полініка та покарання Антігони на царя чекає біда: нещастя у власному домі та гнів «міст околишніх».)

12. Що сталося з Антігоною та її нареченим у фіналі твору? (Обоє загинули, наклавши на себе руки.)

- Бесіда

1. Яке враження справила на вас трагедія «Антігона»?

2. Виразно прочитайте уривок, що викликав у вас гострий емоційний відгук: обурення, співчуття тощо.

3. Хто виступає головними учасниками конфлікту трагедії?

4. Як ви розумієте слова дослідників про конфлікт трагедії: «це конфлікт між людськими законами і неписаними законами релігії та моралі»? Хто з героїв захищає людські закони, а хто — норми моралі?

5. Як ви вважаєте, чи правильно вчинив Креонт, заборонивши ховати тіло зрадника? Аргументуйте відповідь.

6. Яким показано Креонта в п’‎єсі? Чи можна назвати його лиходієм, негативним персонажем? Аргументуйте свою відповідь.

7. Які риси характеру Креонта призвели до загибелі його рідних?

8. Охарактеризуйте Антігону. Яка провідна риса її характеру?

9. У який момент виявляються основні риси Антігони — рішучість, твердість, сила волі?

10. Розгляньте репродукцію картини Ф. Лейтона «Антігона». Які риси характеру дівчини втілив художник? Як ви гадаєте, який момент із дії твору передано на полотні?

11. Чому Антігона обрала добровільну смерть?

12. Чому, на ваш погляд, саме ім’‎ям Антігони названо трагедію?

13. Яку роль відіграє в трагедії хор? Чи можна стверджувати, що ця роль така сама, як у «Прометеї» Есхіла?

14. Як би ви сформулювали ідею трагедії?

Пояснення вчителя. Ідея твору — необхідність єдності між державними, писаними законами і законами родинно-сімейними, моральними, неписаними. Софокл показує, як бездумне відстоювання державних законів робить із Креонта тирана, виправдання ними власної жорстокості призводить до загибелі родини героя. Таким чином, друга ідея твору — засудження тиранії, жорстокості.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Заповнення таблиці (робота в парах)

Заповніть таблицю «Ідейний зміст і образна система трагедії «Антігона»», спираючись на обговорення твору на уроці.

ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ І ОБРАЗНА СИСТЕМА ТРАГЕДІЇ «АНТІГОНА»

Характеристика центральних образів

Антігона:

Креонт:

Конфлікт


Ідея


Пара учнів представляє результати роботи, клас доповнює відповідь. Учитель перевіряє таблиці у 3—4 пар.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати в хрестоматії заспів поеми Вергілія «Енеїда». Намалювати метричну схему рядків твору, визначити його віршовий розмір.

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про життя і творчість Вергілія, історію створення поеми «Енеїда».