ПОЕМА ВЕРГІЛІЯ «ЕНЕЇДА». УТВЕРДЖЕННЯ ІДЕЇ ВЕЛИЧІ РИМСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ТВОРІ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

ПОЕМА ВЕРГІЛІЯ «ЕНЕЇДА». УТВЕРДЖЕННЯ ІДЕЇ ВЕЛИЧІ РИМСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ТВОРІ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: проаналізувати з учнями особливості втілення в поемі «Енеїда» ідеї утвердження величі Римської держави, порівняти уривки з поеми Гомера «Іліада» («Щит Ахілла») і Вергілія «Енеїда («Щит Енея»), ознайомити з історією українських перекладів «Енеїди»; розвивати навички аналізу ідейного змісту художнього твору, вміння зіставляти твори; виховувати інтерес до творчості Вергілія, літератури Давнього Риму.

Обладнання: хрестоматія, картки з уривком поеми Гомера «Іліада» (одна на парту), портрет М. Зерова.

Перебіг уроку

...наш Рим величавий огорне Міддю і владою землю, а духом сягне до Олімпу...

Вергілій, «Енеїда »

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА ДО УРОКУ

II. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Робота з епіграфом

1. Виразно прочитайте епіграф. Із якого уривка поеми його взято?

2. Розкрийте зміст епіграфа. Яку тему поеми він визначає?

3. Яка роль Енея у розкритті цієї теми?

- Слово вчителя

У книзі І поеми «Енеїда» Вергілій говорить про божественне походження Енея, свідчення про яке наявні навіть у портреті героя:

Став тут Еней, засіяв серед ясності сонця, на бога

Вродою й постаттю схожий: бо синові мати подбала

Кучері буйні та юності блиск дарувати пурпурний.

Радість в очах і вогонь запалила.

(Переклад М. Білика)

Далі твір розкриває божественну місію героя, пов’‎язану із заснуванням нової держави, якій судилося стати наймогутнішою в світі, огорнути «міддю і владою землю».

На уроці ми розглянемо, як у поемі розкривається тема утвердження величі Риму, а також проаналізуємо образ Енея.

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Літературознавець М. Гаспаров назвав «Енеїду» «поемою про наперед визначену велич Риму». І справді: рушійна сила поеми — воля долі, що веде Енея до заснування нового царства в землі латинян, а нащадків героя — до влади над світом. Один із головних мотивів «Енеїди» — мотив пророцтва. У поемі багато оракулів, віщих снів, див та знамень, що керують майже кожною дією Енея.

У книзі VI кораблі Енея прибувають до міста Куми, поблизу якого, за легендами, був вхід у підземне царство бога мертвих Плутона. Разом із віщункою Сівіллою Еней спускається в його похмурі глибини. Герої переправляються через пекельні ріки, проходять повз поля смутку, де блукають тіні померлих, ниви героїв, чорний Тартар, бачать страшні муки грішників. Нарешті Еней із Сівіллою дістаються блаженних Єнісейських полів, «краю радощів», де їх зустрічає батько мандрівника Анхіз, який і відкриває синові пророцтво.

- Виразне читання художнього тексту

2—З учні виразно читають за хрестоматією уривок «Пророцтво Анхіза про майбутню славу».

- Бесіда

1. За допомогою яких художніх засобів перекладач передає зворушливість зустрічі сина з батьком?

2. Що привернуло увагу Енея в Аїді після зустрічі з батьком?

3. Яким чином Анхіз пророкує майбутнє своєму синові? (Він показує Енеєві його нащадків — славетних римлян, починаючи з Сільвія та засновника Риму Ромула і закінчуючи Августом.)

4. Як у поемі сказано про божественне походження римських імператорів? Зачитайте відповідні рядки.

5. Як Анхіз говорить про майбутню славу Риму, його володарювання над світом?

6. Які настанови синові дав Анхіз?

7. Як ви розумієте зміст останньої настанови Анхіза — «вкрай довойовувать гордих»?

- Слово вчителя

У пісні XVIII Гомерової «Іліади» детально описано щит Ахілла, який для героя зробив бог Гефест. Це була не просто зброя, а справжній витвір мистецтва. Крім того, з давніх часів щит мав майже священне значення як символ честі воїна, знак належності до роду або воєнного союзу. До мотиву щита звертається і Вергілій в «Енеїді». У книзі VIII поет розповідає про приготування рутулів і троянців до війни, особливо детально зупиняючись на описі щита Енея. Цей щит для свого сина Венера попросила викувати Вулкана, бога вогню та ковальства у давніх римлян.

- Виразне читання художнього тексту

Учень виразно читає за хрестоматією уривок «Щит Енея».

- Переказ тексту

Розкажіть, що було зображено на щиті Енея.

- Бесіда

1. Яка тематика зображених на щиті картин?

2. Які моменти з історії Риму відображено на щиті? (На щиті відображено найяскравіші епізоди легенди про заснування Риму: засновники Риму викрадають сабінянських жінок, щоб одружитися з ними і будувати місто для нащадків; гуси, стривожені шумом за стінами Риму, своїм ґелґотінням будять римлян і так рятують місто від нападу галлів. Зображені на щиті й майбутні битви та перемоги захисників Риму, дії Августа і утвердження імперії.)

3. Яке враження справив щит на Енея?

- Виконання завдання (робота з картками в парах)

(Матеріал для картки див. на сайті interactive.ranok.com.uа)

Порівняйте описи щитів Ахілла з поеми Гомера «Іліада» і Енея з поеми Вергілія. Що в цих описах спільного? Чим вони відрізняються?

Одна з пар представляє результати спостережень. Клас доповнює відповідь.

- Висновок учителя

На щиті давньогрецького героя Ахілла були зображені картини життя давніх еллінів, їхні уявлення про світобудову.

На щиті Енея художньо зображено майбутні подвиги нащадків Енея й величне майбутнє римської держави. Таким чином, опис щита у Вергілія має глибоке ідейне навантаження. Воно яскраво свідчить про особливість ідейної спрямованості поеми — поетизацію римської доблесті, патріотичного служіння державі, величі Риму.

- Повідомлення учнів

(Текст повідомлення «Поема Вергілія "Енеїда" і Україна» див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Учитель. Сучасники зустріли Вергілієву «Енеїду» із захватом. Її велич і красу високо оцінили такі видатні письменники золотої доби римської літератури, як Овідій, Горацій, Проперцій. Римляни сприймали її як найвище досягнення римської епіки. Поема вважається першим зразком національної епопеї римлян.

Уся подальша римська література розвивалася під могутнім впливом «Енеїди». Як у Давній Греції твори Гомера були найулюбленішими і головними книжками шкільної молоді, так у римській школі подібну роль відігравала героїчна поема Вергілія: її читали, декламували, на ній вчилися ораторського мистецтва. До віршів з «Енеїди» часто зверталися в щоденному житті. Їх цитували в розмові, брали за епіграфи до творів мистецтва, надписували на предметах розкоші.

Значний вплив антична поема мала на культуру України.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Спираючись на зроблені на уроці спостереження, визначте головну думку поеми Вергілія.

2. Чи згодні ви з тим, що поема Вергілія «Енеїда» є першим зразком національної епопеї?

3. Які нові спільні риси творів Гомера і Вергілія ви відкрили на уроці?

4. Яка роль поеми Вергілія в українській літературі?

5. Хто з видатних діячів української літератури перекладав «Енеїду»?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

У бібліотеці або в інтернеті знайти інформацію на тему «Значення творчості Вергілія у світовій літературі». Зробити конспект інформаційного джерела.

Підготувати виразне читання твору Горація «До Мельпомени».

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про життя і творчість Квінта Горація Флакка.