ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПУБЛІЯ ОВІДІЯ НАЗОНА. ТРАГЕДІЯ ВІДТОРГНЕНОГО ПОЕТА В АВТОБІОГРАФІЧНІЙ ЕЛЕГІЇ X («ЖИТТЯ ПОЕТА») З ЦИКЛУ «СУМНІ ЕЛЕГІЇ» - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПУБЛІЯ ОВІДІЯ НАЗОНА. ТРАГЕДІЯ ВІДТОРГНЕНОГО ПОЕТА В АВТОБІОГРАФІЧНІЙ ЕЛЕГІЇ X («ЖИТТЯ ПОЕТА») З ЦИКЛУ «СУМНІ ЕЛЕГІЇ» - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю Овідія, проаналізувати ідейний зміст та художні особливості елегії X зі збірки «Сумні елегії»; розвивати навички аналізу ліричного твору, вміння визначати ідею ліричного твору; виховувати естетичний смак.

Обладнання: хрестоматія, картки з перекладом російською фінального звернення до музи в автобіографічній елегії Овідія (одна на парту), фотографія пам'ятника Овідію в м. Констанца (Румунія), виставка книжок поета.

Перебіг уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Перевірка домашнього завдання

Учні цитують напам'ять знайдені вдома крилаті вислови та афоризми Горація.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Літературна діяльність римського поета Овідія припадає на другу половину правління Октавіана Августа, коли творчі сили золотої доби вже почали слабнути. Молодший сучасник Вергілія та Горація, блискучий поет, Овідій був улюбленцем римської «золотої молоді». Але доля не завжди всміхалася йому.

- Повідомлення учнів

(Текст повідомлення «Життя і творчість Овідія» див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Під час повідомлення учні записують основні події життя Овідія, назви його творів.

- Виразне читання художнього тексту

Учні ланцюжком виразно читають за хрестоматією твір Овідія — елегію X «Життя поета».

- Бесіда

1. Що Овідій розповідає в елегії про свій рід, захоплення «від молодих літ»?

2. Чому батько поета був проти його захоплення літературою?

3. Яких поетів згадує Овідій у творі? Якими епітетами їх характеризує?

4. Що ми дізнаємося про особисте життя поета?

5. Із яким почуттям Овідій говорить про батьків?

6. Які художні засоби використав перекладач твору М. Зеров для опису чужини, куди доля кинула Овідія?

7. Чи змінюється в елегії настрій від її початку до фіналу? Аргументуйте свою відповідь.

8. Що стало причиною страждань поета?

9. Як ви визначили б ідею твору? У яких рядках вірша міститься його головна думка?

- Виконання завдання (робото з картками в парах)

(Картку див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Прочитайте на картках російський переклад Сергія Ошерова фінального звернення до музи в автобіографічній елегії Овідія. Порівняйте його з українським перекладом. Укажіть, за допомогою яких образних засобів перекладачі передають смисл рядків. Чиї знахідки ви вважаєте цікавішими? Чому?

Учні представляють результати роботи.

- Слово вчителя

На чорноморському узбережжі створено багато легенд про перебування в цих місцях Овідія. Вони існували протягом тривалого часу. Дослідники стверджують, що їх знав О. Пушкін, який теж був вигнанцем на тих самих берегах під час Південного заслання. У віршах цього періоду він неодноразово згадує римського поета. Найвідоміший із них — послання «До Овідія», що починається такими рядками:

Овидий, я живу близ тихих берегов,

Которым изгнанных отеческих богов

Ты некогда принес и пепел свой оставил.

Твой безотрадный плач места сии прославил;

И лиры нежный глас еще не онемел;

Еще твоей молвой наполнен сей предел.

Цікаво, що в Одеській області існує місто Овідіополь.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Про які факти з життя Овідія ви дізналися на уроці?

2. У чому, на вашу думку, полягає трагізм його долі?

3. Назвіть твори поета.

4. Чому присвячено твір Овідія «Метаморфози»? Які філософські ідеї вкладено у твір?

5. Якими настроями пронизана елегія «Життя поета»? З чим пов’‎язані ці настрої?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.