КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 ЗА ТЕМОЮ «АНТИЧНІСТЬ» - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 ЗА ТЕМОЮ «АНТИЧНІСТЬ» - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: визначити рівень засвоєння учнями знань із вивченої теми, навчати практично застосовувати вивчений матеріал; розвивати письмове мовлення, вміння концентруватися; виховувати акуратність, старанність.

Обладнання: картки з завданнями контрольної роботи (для кожного учня).

Перебіг уроку

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Учитель роздає учням картки з завданнями контрольної роботи (у двох варіантах).

II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

- Написання контрольних робіт

Варіант І

Початковий рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 0,5 бала)

1. Укажіть, що таке антична література.

а) Література І тисячоліття до н. е.;

б) література Західної Європи, створена латинською мовою;

в) література Середземномор’‎я до Різдва Христового;

г) література Давньої Греції та Риму.

Відповідь: г.

2. Укажіть, як ще називали греків у творах Гомера.

а) Італійці;

б) європейці;

в) ахейці;

г) латини.

Відповідь: в.

3. Укажіть, який жанр античної лірики розвинувся з фольклорної обрядової заплачки — голосіння на похороні або голосіння нареченої на весіллі.

а) Елегія;

б) гімн;

в) ода;

г) послання.

Відповідь: а.

4. Укажіть, хто викував щит Енея.

а) Гефест;

б) Вулкан;

в) Зевс;

г) Марс.

Відповідь: б.

Середній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

5. Назвіть основні цикли давньогрецьких міфів.

Відповідь: фіванський, троянський, міфи про аргонавтів.

6. Напишіть, як називають героїчну розповідь про минуле, у центрі якої стоїть герой-богатир.

Відповідь: героїчний епос.

7. Напишіть назви найвідоміших творів Овідія.

Відповідь: «Метаморфози», «Сумні елегії».

Достатній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

8. Коротко опишіть, у чому полягає сутність «гомерівського питання».

Відповідь: «Гомерівське питання» — це сукупність проблем, що стосуються авторства творів «Іліада», «Одіссея» та особистості Гомера. Деякі вчені мають сумніви в тому, що епос було створено однією людиною, і наполягають, що в цих творах об’‎єднано народні пісні, які з’‎являлися протягом тривалого часу.

9. Визначте тему оди Горація «До Мельпомени».

Відповідь: тема ролі митця, увічнення пам’‎яті поета в його доробку.

Високий рівень

(за повне розкриття теми нараховується 3 бали)

10. Напишіть невеликий твір-роздум на одну з запропонованих тем.

а) Ідеал людини в Давній Греції.

б) Мої враження від поезії римських класиків.

Варіант II

Початковий рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 0,5 бала)

1. Укажіть провідну рису античної літератури.

а) Міфологічна тематика;

б) використання винятково латинської мови;

в) анонімне авторство багатьох творів;

г) заборона зображувати та описувати діяння богів.

Відповідь: а.

2. Укажіть ім'я і титул чоловіка героїні грецьких міфів Єлени.

а) Цар Фів Едіп;

б) цар Трої Пріам;

в) правитель Афін Фемістокл;

г) цар Спарти Менелай.

Відповідь: г.

3. Укажіть, яким віршовим розміром написано «Іліаду» Гомера та «Енеїду» Вергілія.

а) Гекзаметром;

б) дактилем;

в) пентаметром;

г) ямбом.

Відповідь: а.

4. Укажіть, сучасником яких класиків був Овідій.

а) Есхіла, Софокла;

б) Сапфо, Тіртея;

в) Вергілія, Горація;

г) Гомера, Евріпіда.

Відповідь: в.

Середній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

5. Назвіть три періоди античної літератури.

Відповідь: докласичний (архаїчний ), класичний, елліністичний.

6. Напишіть, як називають моральне очищення, до якого призводить трагедія, викликаючи у глядача жах і співчуття.

Відповідь: катарсис.

7. Напишіть, який вид античної лірики розробляла Сапфо.

Відповідь: мелічну (пісенну) лірику.

Достатній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

8. Назвіть основні теми давньогрецької лірики.

Відповідь: в елегіях було передано роздуми на різні теми: воєнну, політичну, любовну; ямбічна лірика мала суспільну спрямованість; у мелічній ліриці автори зверталися до любовної теми, уславлення богів.

9. Визначте провідну думку поеми Вергілія «Енеїда».

Відповідь: поетизація римської доблесті, величі Риму, патріотичного служіння державі.

Високий рівень

(за повне розкриття теми нараховується 3 бали)

10. Напишіть невеликий твір-роздум на одну з запропонованих тем.

а) Мій улюблений твір давньогрецького автора.

б) Спільне і відмінне між творами Гомера «Іліада» і Вергілія «Енеїда».

- Збір учителем контрольних робіт

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання групам. Підготувати повідомлення «Характеристика Середньовіччя: хронологічні межі, історія поняття, періодизація, основні історичні події доби», «Релігія і філософія середньовічної Європи», «Культура та наука середньовічної Європи».