КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 ЗА ТЕМОЮ «АНТИЧНІСТЬ» - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 ЗА ТЕМОЮ «АНТИЧНІСТЬ» - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: визначити рівень засвоєння учнями знань із вивченої теми, навчати практично застосовувати вивчений матеріал; розвивати письмове мовлення, вміння концентруватися; виховувати акуратність, старанність.

Обладнання: картки з завданнями контрольної роботи (для кожного учня).

Перебіг уроку

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Учитель роздає учням картки з завданнями контрольної роботи (у двох варіантах).

II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

- Написання контрольних робіт

Варіант І

Початковий рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 0,5 бала)

1. Укажіть, що таке антична література.

а) Література І тисячоліття до н. е.;

б) література Західної Європи, створена латинською мовою;

в) література Середземномор’‎я до Різдва Христового;

г) література Давньої Греції та Риму.

Відповідь: г.

2. Укажіть, як ще називали греків у творах Гомера.

а) Італійці;

б) європейці;

в) ахейці;

г) латини.

Відповідь: в.

3. Укажіть, який жанр античної лірики розвинувся з фольклорної обрядової заплачки — голосіння на похороні або голосіння нареченої на весіллі.

а) Елегія;

б) гімн;

в) ода;

г) послання.

Відповідь: а.

4. Укажіть, хто викував щит Енея.

а) Гефест;

б) Вулкан;

в) Зевс;

г) Марс.

Відповідь: б.

Середній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

5. Назвіть основні цикли давньогрецьких міфів.

Відповідь: фіванський, троянський, міфи про аргонавтів.

6. Напишіть, як називають героїчну розповідь про минуле, у центрі якої стоїть герой-богатир.

Відповідь: героїчний епос.

7. Напишіть назви найвідоміших творів Овідія.

Відповідь: «Метаморфози», «Сумні елегії».

Достатній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

8. Коротко опишіть, у чому полягає сутність «гомерівського питання».

Відповідь: «Гомерівське питання» — це сукупність проблем, що стосуються авторства творів «Іліада», «Одіссея» та особистості Гомера. Деякі вчені мають сумніви в тому, що епос було створено однією людиною, і наполягають, що в цих творах об’‎єднано народні пісні, які з’‎являлися протягом тривалого часу.

9. Визначте тему оди Горація «До Мельпомени».

Відповідь: тема ролі митця, увічнення пам’‎яті поета в його доробку.

Високий рівень

(за повне розкриття теми нараховується 3 бали)

10. Напишіть невеликий твір-роздум на одну з запропонованих тем.

а) Ідеал людини в Давній Греції.

б) Мої враження від поезії римських класиків.

Варіант II

Початковий рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 0,5 бала)

1. Укажіть провідну рису античної літератури.

а) Міфологічна тематика;

б) використання винятково латинської мови;

в) анонімне авторство багатьох творів;

г) заборона зображувати та описувати діяння богів.

Відповідь: а.

2. Укажіть ім'я і титул чоловіка героїні грецьких міфів Єлени.

а) Цар Фів Едіп;

б) цар Трої Пріам;

в) правитель Афін Фемістокл;

г) цар Спарти Менелай.

Відповідь: г.

3. Укажіть, яким віршовим розміром написано «Іліаду» Гомера та «Енеїду» Вергілія.

а) Гекзаметром;

б) дактилем;

в) пентаметром;

г) ямбом.

Відповідь: а.

4. Укажіть, сучасником яких класиків був Овідій.

а) Есхіла, Софокла;

б) Сапфо, Тіртея;

в) Вергілія, Горація;

г) Гомера, Евріпіда.

Відповідь: в.

Середній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

5. Назвіть три періоди античної літератури.

Відповідь: докласичний (архаїчний ), класичний, елліністичний.

6. Напишіть, як називають моральне очищення, до якого призводить трагедія, викликаючи у глядача жах і співчуття.

Відповідь: катарсис.

7. Напишіть, який вид античної лірики розробляла Сапфо.

Відповідь: мелічну (пісенну) лірику.

Достатній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

8. Назвіть основні теми давньогрецької лірики.

Відповідь: в елегіях було передано роздуми на різні теми: воєнну, політичну, любовну; ямбічна лірика мала суспільну спрямованість; у мелічній ліриці автори зверталися до любовної теми, уславлення богів.

9. Визначте провідну думку поеми Вергілія «Енеїда».

Відповідь: поетизація римської доблесті, величі Риму, патріотичного служіння державі.

Високий рівень

(за повне розкриття теми нараховується 3 бали)

10. Напишіть невеликий твір-роздум на одну з запропонованих тем.

а) Мій улюблений твір давньогрецького автора.

б) Спільне і відмінне між творами Гомера «Іліада» і Вергілія «Енеїда».

- Збір учителем контрольних робіт

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання групам. Підготувати повідомлення «Характеристика Середньовіччя: хронологічні межі, історія поняття, періодизація, основні історичні події доби», «Релігія і філософія середньовічної Європи», «Культура та наука середньовічної Європи».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.