РОЗКВІТ ПЕРСЬКО-ТАДЖИЦЬКОЇ ЛІРИКИ, ЇЇ ВИДАТНІ ПРЕДСТАВНИКИ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ОМАРА ХАЙЯМА. ЖАНР РУБАЇ. РОЗДУМИ ПРО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКИХ РУБАЇ ХАЙЯМА - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

РОЗКВІТ ПЕРСЬКО-ТАДЖИЦЬКОЇ ЛІРИКИ, ЇЇ ВИДАТНІ ПРЕДСТАВНИКИ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ОМАРА ХАЙЯМА. ЖАНР РУБАЇ. РОЗДУМИ ПРО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКИХ РУБАЇ ХАЙЯМА - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: коротко ознайомити учнів з історією персько-таджицької лірики, біографією Омара Хайяма, дати визначення поняттю «рубаї», проаналізувати філософські рубаї Хайяма розвивати навички аналізу ліричних творів малої форми, виразного читання, усне мовлення, вміння обґрунтовувати власну думку; виховувати естетичний смак, культурний світогляд, інтерес до літератури Сходу.

Обладнання: хрестоматія (або дібрані вчителем у бібліотеці чи в інтернеті для аналізу рубаї O. Хайяма), портрет поета, мала середньовічного Сходу.

Перебіг уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Перевірка домашнього аналізу

Учень представляє результати домашньої роботи. Клас доповнює його відповідь. Учні висловлюють власні вподобання: який переклад вірша Ду Фу їм сподобався більше і чому.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

(Текст виступу вчителя див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Учні записують визначення поняття «рубаї».

ПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Історія виникнення та розвитку персько-таджицької літератури.

2. Відомості про життя Омара Хайяма.

3. Доля спадщини О. Хайяма.

4. Поняття про рубаї.

5. Характеристика поезії О. Хайяма.

- Виразне читання художніх творів

Учитель і учні виразно читають за хрестоматією рубаї Омара Хайяма, у яких відобразилися роздуми поета про життя (на вибір учителя).

- Бесіда

1. Яке враження на вас справили твори Хайяма? Над чим змусили замислитися?

2. Які філософські питання хвилюють поета? Запишіть їх.

3. Які з визначених вами питань актуальні зараз? Аргументуйте свою відповідь.

4. Яким постає образ ліричного героя прочитаних рубаї?

5. Які настрої передані у віршах поета? Чи можна його назвати песимістом? Обґрунтуйте свою відповідь.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Підсумкова бесіда

1. Де зародилася персько-таджицька література?

2. Якими мовами послуговувались середньовічні персько-таджицькі автори?

3. Назвіть імена видатних персько-таджицьких ліриків.

4. У якій країні народився та жив Омар Хайям?

5. Чим займався Хайям, окрім поезії?

6. Що таке рубаї?

7. Які особливості мають рубаї Хайяма?

- Постановка проблемного питання

Мусульманське духовенство підозрювало Омара Хайяма у «вільнодумстві». Ось що говорив про нього Аль-Кіфті, автор відомої на Сході «Книги мудреців»: «Коли його сучасники очорнили віру його й вивели назовні ті таїни, що він їх приховував, він убоявся за кров свою, і, легко схопивши поводи язика свого і пера свого, вчинив хадж (паломництво до Мекки) через хворобу (побоювання за себе), а не від страху перед Богом... І повернувся він з хаджа свого у місто своє, відвідуючи вранці й увечері місця поклоніння і ховаючи таємниці свої, які неминуче розкриються. Не було йому рівних в астрономії і філософії, у цих науках його ставили за взірець. О, якби дарована йому була здатність звільнитися від непокори Богові!» Прочитайте уважно рубаї Хайяма. Які з цих творів дають підставу підозрювати поета у «вільнодумстві», «непокорі Богові»? Обґрунтуйте свої міркування.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’‎ять 4—5 рубаї О. Хайяма.

У бібліотеці або в інтернеті знайти рубаї поета, що не розглядалися на уроці, та виписати з них афористичні вислови.