УТВЕРДЖЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЩАСТЯ, ПРАГНЕННЯ ДО РАДОЩІВ ЖИТТЯ В ПОЕЗІЇ ОМАРА ХАЙЯМА. ЛАКОНІЗМ І ТЕМАТИЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ РУБАЇ ПОЕТА - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

УТВЕРДЖЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЩАСТЯ, ПРАГНЕННЯ ДО РАДОЩІВ ЖИТТЯ В ПОЕЗІЇ ОМАРА ХАЙЯМА. ЛАКОНІЗМ І ТЕМАТИЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ РУБАЇ ПОЕТА - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: продовжувати аналізувати з учнями рубаї О. Хайяма, поглибити поняття про жанр рубаї, порівняти твори О. Хайяма і Д. Павличка; розвивати навички аналізу ліричних творів, уміння порівнювати, узагальнювати; виховувати естетичний смак, прищеплювати оптимізм, інтерес до культури Сходу.

Обладнання: хрестоматія (або дібрані вчителем у бібліотеці чи в інтернеті для аналізу рубаї О. Хайяма), портрет поета.

Перебіг уроку

Ми — сонце щастя й горя океан...

Злі й добрі ми, довершені й нікчемні...

Омар Хайям

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Перевірка домашнього завдання

Учні представляють знайдені вдома афоризми з рубаї Омара Хайяма, беруть участь у конкурсі читців. Клас визначає найкращого читця.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА ДО УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Робота з епіграфом

1. Як, на вашу думку, слід розуміти слова Омара Хайяма, котрі є епіграфом до уроку?

2. Чи можна стверджувати, що саме людина є головним об’‎єктом спостереження майстра? Аргументуйте свою відповідь.

- Слово вчителя

Судячи з рубаї Омара Хайяма, поет ніколи не вклонявся перед багатством та чинами. Єдине, що він цінував у людині — це її розум. Усе життя поет-філософ прагнув пізнати людину й зрозуміти сенс її буття.

Якою ж Омар Хайям бачив людину і про що мріяв, які ідеали утверджував? Найкраще нам про це розкажуть його вірші.

- Виразне читання художніх творів

Учні та вчитель виразно читають вірші О. Хайяма, в яких ідеться про людину, які оспівують кохання, радощі життя.

- Бесіда

1. Що, на вашу думку, найбільше любив поет у житті? До чого закликав у своїх віршах?

2. Якою постає людина у творах поета? Яким Хайям бачить її життєвий шлях?

3. Як Омар Хайям ставився до радощів буття? (Він утверджував право кожної людини на щастя. Поет любив життя, сприймав його в усій повноті.)

4. Яким настроєм пронизані вірші поета? Чи відрізняються вони за емоційним забарвленням від творів, розглянутих на минулому уроці?

- Словникова робота

Учитель. У Омара Хайяма є вірші, сповнені роздумів про швидкоплинність життя, про небеса («байдужого лиходія»), що посилають людям нескінченні випробування та тягарі. Проте поет не був песимістом, не цурався земних радощів і вважав, що кожна людина має право на щастя. Оспівування земних утіх, вина (але не пияцтва!) надають життєствердного звучання його творам. У ліриці поета, крім філософських, звучать і гедоністичні мотиви.

Гедонізм (від грецьк. hedone — насолода) — етичне вчення, яке проголошує сьогоденну насолоду й чуттєві втіхи найвищим благом та метою життя.

- Виконання завдань

1. Визначте особливості рубаї як ліричного жанру. Які з них можна спостерігати у творах Хайяма? (Лаконізм, філософська глибина, гнучкість форми, чітка ритмомелодика.)

2. Які художні засоби виразності використав перекладач рубаї Хайяма? Заповніть таблицю «Художні засоби виразності в ліриці Омара Хайяма».

ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ В ЛІРИЦІ ОМАРА ХАЙЯМА

Назва засобу

ПрикладIV. ЗАСТОСУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

- Виконання завдання (робота з картками в групах)

(Матеріал для карток див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Переклади рубаї східних поетів (Омара Хайяма, Рудакі, Хафіза) користувалися великою популярністю в європейських літературах. Але мало хто наважувався перенести східну ліричну форму на рідний ґрунт. В Україні це вдалося поету Дмитрові Павличку. 1987 р. він видав збірку «Рубаї». Прочитайте рубаї Д. Павличка, порівняйте їх із творами О. Хайяма. Що об’‎єднує вірші авторів, які належать до різних епох та цивілізацій?

Групи представляють результати спостережень.

- Підсумкова бесіда

1. Які теми розкривав у своїх рубаї Омар Хайям?

2. Поезії Хайяма присвячено багато інтернет-сайтів, з’‎являються нові переклади його творів. Як ви гадаєте, чим приваблюють поезії Омара Хайяма сучасного читача?

3. У чому, на вашу думку, полягає значення поезії Хайяма для світової літератури?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

У бібліотеці або в інтернеті знайти твори Рудакі. До уроку позакласного читання підготуватись виразно читати ці вірші. (Твори Рудакі див. на сайті interactive.ranok.com.uа)

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про життя і творчість Рудакі.