ОБРАЗ РОЛАНДА ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ ПОЕМИ «ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА ХОРОБРІСТЬ І МОГУТНІСТЬ ЛИЦАРЯ - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

ОБРАЗ РОЛАНДА ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ ПОЕМИ «ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА ХОРОБРІСТЬ І МОГУТНІСТЬ ЛИЦАРЯ - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: поглибити знайомство учнів з твором, охарактеризувати головного героя поеми; розвивати навички аналізу образної системи художнього твору, зв'язного мовлення, роботи в парі, розвивати логічне мислення; сприяти морально-етичному вихованню школярів.

Обладнання: повний текст твору «Пісня про Роланда» в перекладі В. Пащенка та Н. Пащенко, учнівські ілюстрації до твору, аудіозапис уривка з опери О. Мерме «Роланд у Ронсевальській ущелині» (1864).

Перебіг уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Перевірка домашнього завдання

Учні, які намалювали головного героя поеми, демонструють свої роботи, пояснюють, чому обрали той чи інший епізод для ілюстрування.

Клас визначає найкращі ілюстрації.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Що вам відомо з твору про родину Роланда?

2. Опишіть, яким ви уявляєте Роланда за зовнішністю, манерою поведінки.

3. Як герой виконує свій васальний обов’‎язок перед королем?

4. Яка тема у зв’‎язку зі стосунками Роланда і Карла виникає у творі? (Тема вірності королю і васального служіння йому.)

Пояснення вчителя. Як відомо, у творах давньогрецького героїчного епосу характерною рисою героя було прагнення захищати інтереси свого роду чи міста. У період утворення держав герой боронив її кордони, був спасителем свого народу. У середні віки, у час панування феодального ладу, з’‎явився новий кодекс честі героя епосу: тепер він був відданим сюзеренові, своєму королю, який уособлював державність.

5. Як різні персонажі ставляться до Роланда? У відповіді використовуйте цитати з тексту.

6. Які епітети й порівняння найчастіше використовуються для характеристики Роланда?

7. За допомогою якого засобу (яких засобів) розкривається образ Роланда (портретна характеристика, оцінка його вчинків іншими героями, його власні вчинки тощо)?

8. Як характеризує Роланда його відмова викликати на допомогу Карла?

9. Чи правильно, на вашу думку, вчинив Роланд, коли не попросив вчасно допомоги у Карла?

- Творчий переказ тексту

Використовуючи художні засоби з тексту, розкажіть про участь Роланда в бою в Ронсевальській ущелині.

- Робота з обладнанням

Учні прослуховують уривок з опери О. Мерме «Роланд у Ронсевальській ущелині», відповідають на запитання вчителя.

1. Як ви вважаєте, який епізод твору ілюструє прослуханий музичний фрагмент?

2. Який настрій передає музика?

3. Якою, на ваш погляд, повинна бути музика, аби передати картину смерті Роланда? Урочистою, печальною, у швидкому чи повільному темпі? Аргументуйте свою відповідь.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Перевірка домашнього завдання

3—4 учні представляють плани характеристики Роланда.

Клас під керівництвом учителя корегує їх та складає єдиний план.

- Виконання завдання (робота в парах)

Виконайте письмову характеристику Роланда за складеним планом.

2—3 пари учнів представляють результати роботи. Клас доповнює їхні відповіді.

- Постановка проблемних питань

1. Спираючись на зміст «Пісні про Роланда», подумайте, яким мав бути позитивний герой середньовічного епосу.

2. Про що свідчить той факт, що герой твору має і позитивні, й негативні риси? (Про посилення уваги середньовічних авторів до внутрішнього світу людини.)

3. Роланд є носієм середньовічного лицарського кодексу честі. Які правила включає цей кодекс, судячи з учинків героя?

4. Головний герой твору помирає задовго до фіналу поеми, у зв’‎язку з чим деякі дослідники говорять, що істинний герой епосу — це Карл. Чи згодні ви з їхньою позицією? Аргументуйте свою відповідь.

- Підсумкове слово вчителя

В образі головного героя поеми «Пісня про Роланда» втілено традиційні епічні мотиви та сюжетні ситуації: героїчна біографія головного персонажа (його численні подвиги в Іспанії), мотив пророцтва (сновидіння Карла, що віщує битву в Ронсевальській ущелині), ситуація вибору (рішення Роланда не викликати допомогу), мотив оплакування загиблого героя.

Роланд — уособлення богатирського шаленства, нестримної сміливості. Хоча він людина грішна з точки зору християнської моралі (бо через гордощі та надмірну впевненість у власних силах відмовився викликати допомогу), з позицій епосу він є втіленням ідеалу. Роланд — ідеал людини, націленої на подвиг в ім’‎я свого короля та Бога.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання групам. Підготуватися до уроку-диспуту: скласти тези до розгорнутої відповіді на одне з питань. Кожна група ділиться на дві підгрупи, які будуть обстоювати протилежні позиції, тобто відповіді на питання у них будуть різними.

Перша група: хто істинний герой «Пісні про Роланда» — Карл чи Роланд?

Друга група: чи можна сказати, що образи Роланда, Олів’‎єра та Карла є яскравими зразками епічних героїв?

Третя група: чи можна вважати Ганелона зрадником Карла й вітчизни?

Четверта група: чи відрізняються герої середньовічного епосу від героїв античного епосу?На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.