РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ДИСПУТ ІСТИННИЙ ГЕРОЙ, ПОНЯТТЯ ПРО ЧЕСТЬ І ЗРАДУ В СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ ЕПОСІ ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ДИСПУТ ІСТИННИЙ ГЕРОЙ, ПОНЯТТЯ ПРО ЧЕСТЬ І ЗРАДУ В СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ ЕПОСІ ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: узагальнити з учнями вивчений матеріал за темою «Пісня про Роланда» розвивати усне зв'язне мовлення, вміння формулювати та обстоювати власну позицію, працювати в групі, коректно критикувати позицію опонента; сприяти розвитку ораторських здібностей, уміння виступати перед аудиторією.

Обладнання: тлумачний словник, текст твору «Пісня про Роланда».

Перебіг уроку

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

- Слово вчителя

Хоча від часів створення «Пісні про Роланда» минуло близько тисячі років, кардинально змінились умови життя і безслідно зникла лицарська культура, цей твір хвилює душі ще й наших сучасників, змушує замислюватися над поставленими в ньому етичними проблемами, стимулює дискусії серед фахівців-літературознавців і культурологів. Сьогодні ми теж влаштуємо літературознавчу дискусію «Істинний герой, поняття про честь і зраду в середньовічному епосі «Пісня про Роланда»».

II. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Словникова робота

Як ви розумієте значення слова дискусія? Звірте власні припущення з тлумачним словником. (Дискусія — широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання.)

- Проведення диспуту

Групи по черзі обговорюють одне з дискусійних питань, використовуючи складені вдома тези. Клас стежить за ходом диспуту, пропонує власні аргументи на захист тієї чи іншої позиції, вирішує, чиї аргументи були найбільш переконливими.

- Питання для обговорення

1. Хто істинний герой «Пісні про Роланда»: Карл чи Роланд?

2. Чи можна сказати, що образи Роланда, Олів’‎єра та Карла є яскравими зразками епічних героїв?

3. Чи можна вважати Ганелона зрадником Карла й вітчизни?

4. Чи відрізняються герої середньовічного епосу від героїв античного епосу?

- Підбиття підсумків дискусії

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати виразне читання сонета 11 Данте Аліг’‎єрі. Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про життєвий та творчий шлях Данте Аліг’‎єрі.