ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ІТАЛІЙСЬКО ДАНТЕ АЛІГЄРІ. СОНЕТ 11 («В СВОЇХ ОЧАХ ВОНА НЕСЕ КОХАННЯ...»). УТІЛЕННЯ В СОНЕТІ КРАСИ ВИСОКОГО ПОЧУТТЯ КОХАННЯ - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ІТАЛІЙСЬКО ДАНТЕ АЛІГЄРІ. СОНЕТ 11 («В СВОЇХ ОЧАХ ВОНА НЕСЕ КОХАННЯ...»). УТІЛЕННЯ В СОНЕТІ КРАСИ ВИСОКОГО ПОЧУТТЯ КОХАННЯ - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів з основними подіями життя Данте, найвідомішими творами поета, поняттям «сонет», проаналізувати особливості розкриття теми кохання в сонеті 11; розвивати вміння аналізувати ліричний твір, знаходити в ньому ознаки сонета; виховувати естетичний смак, прищеплювати інтерес до культури та літератури Середньовіччя.

Обладнання: хрестоматія, репродукції портретів Данте роботи Сандро Боттічеллі та Джотто.

Перебіг уроку

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

- Слово вчителя

Російський мистецтвознавець Олексій Дживелегов у біографічному нарисі «Данте Аліг’‎єрі. Життя і творчість» писав: «Подібно до того, як буйні дрібні струмочки, що вливаються в озеро, витікають із нього широким, спокійним, багатоводним потоком, який запліднює землю на далекий простір, так творчість Данте увібрала в себе все, що було зроблено до нього, та повернула країні у вигляді завершених зразків. Вона надовго запліднила італійську літературу. Насамперед вона подарувала італійській літературі її головну зброю — мову, доведену в прозі та віршах до високої бездоганності лише одним велетенським зусиллям. Ця мова — ми вже знаємо — єдина з європейських за 600 років не стала архаїчною».

На уроці ми торкнемося творчості засновника італійської літературної мови, геніального поета і мислителя Середньовіччя Данте.

II. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Повідомлення учнів

(Текст повідомлення «Життєвий та творчий шлях Данте» див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Клас записує основні події життя Данте (у вигляді тез або хронологічної таблиці) та його твори.

Учитель перевіряє записи 3—4 учнів.

- Робота з обладнанням

1. Розгляньте портрети Данте, написані Сандро Боттічеллі та Джотто. Що в них спільного?

2. Чим відрізняються портрети? Яку рису (чи риси) поета підкреслили художники в роботах?

- Слово вчителя

На уроці ми проаналізуємо один із сонетів Данте. Що таке сонет?

Сонет (італ. sonetto — «звучати») — ліричний вірш, який складається з чотирнадцяти рядків п'ятистопного або шестистопного ямба — двох чотиривіршів (катренів) із перехресним римуванням і двох тривіршів (терцин) за основною схемою абаб абаб ббв ггв. Можливі й інші варіанти римування рядків: абаб абаб бвг бвг чи абаб абаб ббв гвг.

Сонет з’‎явився на початку XIII ст. в Італії, де викристалізувалися його основні ознаки.

Перший відомий зразок сонета створив Джакомо да Лентіно у 1220-х рр. Популярність сонет завоював завдяки Данте і його співвітчизникові Франческо Петрарці. Із XIV ст. сонет поширився по всій Європі.

Унікальну специфіку сонета відзначає І. Франко у творі «Епілог» із циклу «Тюремні сонети»:

Голубчики, українські поети,

Невже вас досі нікому навчити,

Що не досить сяких-таких зліпити

Рядків штирнадцять, і вже й є сонети?

П'ятистоповий ямб, мов з міді литий,

Два з чотирьох, два — з трьох рядків куплети,

Пов'язані в дзвінкі рифмові сплети, —

Лиш те ім'ям сонета слід хрестити.

Тій формі й зміст най буде відповідний:

Конфлікт чуття, природи блиск погідний

В двох перших строфах ярко розвертаєсь.

Страсть, буря, бій, мов хмара піднімаєсь,

Мутить блиск, грізно мечесь, рве окови,

Та при кінці сплива в гармонію любови.

У сонетах Данте чітко відокремлюються катрени та терцети за такими схемами: абаб абаб або абба абба (катрени) та вгв гвг або вгд вгд (терцети).

Сонети Данте стали принципово новим явищем у літературі. У добу Середньовіччя багато поетів присвячували вірші темі кохання, оспівували Прекрасну Даму. Але почуття було абстрактним, Дама — не реальною жінкою. Створення віршів про кохання було даниною традиції, вправою на задану тему. У Данте ж сонети передають реальні почуття до реальної людини, нехай і дещо ідеалізованої.

Завдяки цьому та іншим художнім відкриттям Данте називають останнім поетом Середньовіччя і першим поетом нового часу.

- Виразне читання твору

Учні беруть учать у конкурсі читців, декламуючи сонет 11 Данте в перекладі М. Бажана. Клас визначає найкращого читця.

- Бесіда

1. Яке враження справив на вас сонет?

2. Яка тема розкривається у вірші? Який образ у ньому є центральним?

3. Як впливає на людей жінка, що «в очах несе Кохання»?

4. Який настрій передає вірш? Чи змінюється настрій від перших рядків до останніх?

5. Яка, на ваш погляд, головна думка твору?

6. Чому вірш відносять до сонетів?

7. Складіть схему римування рядків сонета.

8. Чи можна вважати, що зміст сонета відповідає описаній Франком у вірші «Епілог» формулі? («Конфлікт чуття, природи блиск погідний / В двох перших строфах ярко розвертаєсь. / Страсть, буря, бій, мов хмара піднімавсь, / Мутить блиск, грізно мечесь, рве окови, / Та при кінці сплива в гармонію любови».) Аргументуйте свою відповідь.

9. Які зображальні художні засоби для створення образу коханої використав перекладач Микола Бажан?

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Яку країну представляє Данте? Коли він жив і творив?

2. Унаслідок яких подій поет став вигнанцем?

3. Назвіть найвідоміші твори Данте.

4. Сформулюйте, що таке сонет.

5. У чому полягає новаторство Данте як автора сонетів?

6. Якою постає кохана жінка в сонеті 11?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.