ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ (РЕНЕСАНСУ) В ЄВРОПІ. ХАРАКТЕРНІ РИСИ РЕНЕСАНСНОЇ КУЛЬТУРИ І ЛІТЕРАТУРИ. ПОНЯТТЯ ПРО ГУМАНІЗМ - ВІДРОДЖЕННЯ

ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ (РЕНЕСАНСУ) В ЄВРОПІ. ХАРАКТЕРНІ РИСИ РЕНЕСАНСНОЇ КУЛЬТУРИ І ЛІТЕРАТУРИ. ПОНЯТТЯ ПРО ГУМАНІЗМ - ВІДРОДЖЕННЯ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів із поняттями «Відродження», «гуманізм», особливостями розвитку культури, науки, мистецтва в добу Ренесансу, розкрити значення цієї доби для світової культури; розвивати навички конспектування, групової роботи, проектної діяльності; прищеплювати естетичний смак, виховувати інтерес до культури Європи.

Обладнання: репродукції картин, що згадуються в повідомленнях учнів (див. перебіг уроку), портретів Л. да Вінчі, Дж. Боккаччо, Й. Гутенберга, мала великих географічних відкриттів, електронна презентація учнів.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель ознайомлює клас із результатами контрольної роботи, коментує типові помилки, зачитує найбільш вдалі уривки творів.

II. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Вступне слово вчителя

В історії людської цивілізації є епохи, що спалахують, мов зорі, і вже ніколи не згасають, посилаючи нащадкам далеке, але яскраве й прекрасне світло. Такою яскравою зіркою в історії світової культури стала доба Відродження.

- Бесіда

1. Що вам відомо про добу Відродження? Яким іншомовним словом її ще називають?

2. Яких митців доби Відродження ви знаєте? Які їхні твори вам подобаються?

3. Яка картина є символом Відродження? (Підказка: її автор — Леонардо да Вінчі.) Як ви гадаєте, чому картина стала символом цієї доби?

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя (Текст виступу вчителя див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Учні заповнюють таблицю «Характеристика Відродження», записують визначення понять.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДРОДЖЕННЯ

Визначення поняття «Відродження»


Хронологічні межі Відродження


Країна виникнення


Періоди Відродження


Представники


ПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Терміни «Відродження», «Ренесанс»: походження та історія розвитку значення.

2. Причини виникнення Відродження в Італії.

3. Поняття про гуманізм

4. Періодизація Ренесансу.

5. Видатні представники Відродження.

- Перевірка домашнього завдання

- Повідомлення учнів

(Текст повідомлень «Шедеври живопису Ренесансу», «Наука і культура доби Відродження» див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Що таке Відродження? Де воно розпочалося?

2. Назвіть хронологічні межі та періоди доби Відродження.

3. Що називають гуманізмом?

4. У якій сфері діяльності людини Відродження виявилося найповніше?

5. У чому полягали художні відкриття живописців доби Відродження?

6. Які особливості ренесансної літератури ви можете назвати?

7. Які галузі науки та техніки розвивалися в добу Відродження?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати виразне читання сонетів Ф. Петрарки №61, 132 (за бажанням — напам’‎ять).

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про життя Ф. Петрарки.