СВІТОВІ РЕЛІГІЇ СВЯЩЕННІ КНИГИ НАРОДІВ СВІТУ. ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ СВЯЩЕННИХ КНИГ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

СВІТОВІ РЕЛІГІЇ СВЯЩЕННІ КНИГИ НАРОДІВ СВІТУ. ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ СВЯЩЕННИХ КНИГ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів із поняттями «релігія», «світова релігія», «священна книга», загальними відомостями про ведизм, буддизм, християнство та іслам, визначити роль релігії та священних книг у житті людини, історії людства та культурі; розвивати загальнокультурну ерудицію учнів, уміння самостійно готувати повідомлення, навички виступу перед аудиторією; виховувати інтерес до історії культури, повагу до традицій народів світу.

Обладнання: таблиця «Релігії світу» на дошці, виставка священних книг, фотографії храмового комплексу Ґьобеклі-Тепе (Туреччина), Карнакського храму (Египет), статуї Будди Весняного Храму (Китай), Мечеті Пророка в Медині (Саудівська Аравія), панорами Єрусалима, Храму Гробу Господнього.

Перебіг уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Перевірка домашнього завдання

Один учень розповідає, як він заповнив таблицю «Роди та жанри

літератури». Однокласники доповнюють його відповідь.

Учитель перевіряє наявність виконаного домашнього завдання.

II. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Як ви розумієте значення слова релігія?

2. Чому, на вашу думку, виникають релігії?

3. Які релігії ви знаєте? У що вірять ті, хто їх сповідує?

4. Які релігійні книги чи твори на релігійну тему вам відомі?

- Вступне слово вчителя

Слово релігія походить від латинського religio, що перекладається як «благочестя, святиня, предмет культу». Релігією називають особливий світогляд, носії якого вірять в існування Бога чи богів, дотримуються окремих моральних норм і норм поведінки та беруть участь у відправах культу (тобто в специфічних обрядах, ритуалах).

Упродовж історії людства релігія посідала найважливіше місце в житті людей, наділяючи його духовним значенням, даючи віру в безсмертя та у зв’‎язок із вищою, доброю, справедливою силою — Богом.

Релігія має важливе значення не тільки для кожної особистості, а й для суспільства в цілому: саме з релігійних культів виникла культура. Невипадково слова культ і культура подібні. Вони походять із одного латинського слова, що має декілька значень:

1) обробка, розведення;

2) сільське господарство, землеробство;

3) виховання, освіта, розвиток;

4) шанування, поклоніння.

Культура народилася з поклоніння богам, силам природи, душам померлих. На їхню честь наші далекі пращури справляли різні культи: приношення жертв, таємні дійства за участю жерців — містерії. Для проведення цих обрядів будували спеціальні споруди. Наприклад, найдавніша культова споруда у світі — храмовий комплекс віком у 12 тисяч років Ґьобеклі-Тепе (у перекладі з турецької — «пузатий пагорб») на території Туреччини. А одна з найвідоміших і найбільших давніх культових споруд — Карнакський храм на честь бога Амона-Ра в Єгипті. Культові будівлі прикрашали скульптурою та майстерними розписами, оздоблювали різними майстерно виготовленими предметами для відправлення ритуалів (посудом, реліквіями тощо). Для пояснення культів виникли міфи. Згодом обряди, міфи та образотворче мистецтво віддалилися від культу: утворилися світський театр, мистецтво танцю, зодчество, скульптура, живопис та література.

Вивчення літератури буде неповним без звернення до релігійних витоків мистецтва слова, до священних текстів. Тому наступні уроки присвятимо знайомству з релігіями та священними книгами найпоширеніших із них. Окрім того, ви довідаєтесь про роль священних книг в історії різних видів мистецтва.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Чому виникла релігія? На це питання існує багато відповідей. Ті, хто вірить у Бога, вважають так: думка про Бога з’‎явилася в людини тому, що Бог сотворив її та весь світ. Науковці ж дотримуються погляду, що будь-яка релігія — це фантастичне відображення зовнішніх сил і подій в уяві людини, коли земні сили набувають вигляду неземних.

Мабуть, загадку виникнення релігії ми не розгадаємо ніколи. Єдине, що нам відомо,— це загальні етапи розвитку релігії.

У прадавні часи виникли такі релігійні форми, як віра в родовий зв’‎язок між племенем і певною твариною, стихією чи рослиною (тотемізм), поклоніння предметам (фетишизм), померлим предкам, віра в духів. Згодом ці первісні, прості релігійні уявлення перетворилися на складніші: про душу, її існування після смерті, про потойбічний світ і богів. У багатьох народів з’‎явилися власні національні релігії: в аріїв — ведизм, у китайців — даосизм, у персів — зороастризм тощо. Із плином часу виникли релігії, які об’‎єднали різні народи та поширилися по всій планеті,— так звані світові релігії. Це буддизм, християнство та іслам.

Послухаймо повідомлення про найвпливовіші та найдавніші релігії світу: ведизм і світові релігії.

- Повідомлення учнів

(Текст повідомлень про світові релігії див. но сайті interactive.ranok. com.ua)

Повідомлення супроводжується демонстрацією тематичних фотографій.

Під час виступу учнів клас заповнює таблицю «Релігії світу».

РЕЛІГІЇ СВІТУ

Назва

Нас та місце виникнення

ПоширенняУчитель перевіряє заповнені учнями таблиці.

- Підсумкове слово вчителя

(Під час виступу вчителя учні записують визначення поняття «священна книга».)

Релігія має велике значення в житті людства. Напевне, без неї людина не стала б людиною.

По-перше, релігія показує людині, як влаштований світ, де її місце в цьому світі, в чому сенс її життя.

По-друге, релігія втішає, дарує надію, допомагає в складні моменти життя, втамовує духовну спрагу.

По-третє, намагаючись дотримуватися релігійних заповідей, людина самовдосконалюється, несе іншим добро, світло.

Дуже важливу роль релігія відіграла в збагаченні культури. Майже в кожної релігії є своя священна книга — твір, який містить основні релігійні закони та норми і який послідовники релігії вважають натхненним Богом.

У ведизмі та індуїзмі такою книгою є Веди. У релігії євреїв, юдаїзмі,— Танах. У буддизмі це Трипітака, у християнстві — Біблія, в ісламі — Коран. Прихильники релігій використовують їх для відправлення культів, для духовного самовдосконалення. Але ці тексти мають велике значення для всього людства, без них неможливо уявити світову історію. Завдяки священним книгам ми знаємо про основні події в історії давніх цивілізацій, про уявлення давніх народів щодо виникнення Всесвіту та людини, про їхні традиції, вірування, ритуали, мистецтво, про етичні норми, якими ці народи керувалися в повсякденному житті. Священні книги є джерелом багатьох філософських учень, а також сюжетів для творів мистецтва: полотен художників, робіт скульпторів, творів музикантів та письменників.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Прийом «Заверши речення»

1. На уроці я отримав (отримала) нову інформацію про релігії, а саме...

2. Мене вразило...

3. Мене змусило замислитися...

4. Священні книги — це...

5. Роль священних книг полягає в тому...

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати виразне читання уривків із Вед за хрестоматією.