ТЕАТР АНГЛІЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ В. ШЕКСПІРА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА ». КОНФЛІКТ СПРАВЖНЬОГО ПОЧУТТЯ І ЗАБОБОНІВ У ТРАГЕДІЇ - ВІДРОДЖЕННЯ

ТЕАТР АНГЛІЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ В. ШЕКСПІРА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА ». КОНФЛІКТ СПРАВЖНЬОГО ПОЧУТТЯ І ЗАБОБОНІВ У ТРАГЕДІЇ - ВІДРОДЖЕННЯ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів з основними особливостями англійського театру Відродження, історією створення трагедії «Ромео і Джульєтта», проаналізувати конфлікт п'єси, визначити її тему; розвивати навички аналізу драматичного твору; виховувати інтерес до творчості В. Шекспіра, неприйняття жорстокості, прищеплювати здатність співчувати героям літературного твору.

Обладнання: повний текст трагедії «Ромео і Джульєтта» в перекладі І. Стешенка; аудіозапис музичного фрагмента «Монтеккі й Капулетті» з балету С. Прокоф'єва «Ромео і Джульєтта», ілюстрації до твору С. Бродського.

Перебіг уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Яке враження на вас справила трагедія Шекспіра «Ромео і Джульєтта»? Над чим змусила замислитися?

2. Хто з героїв вам найбільше сподобався? Чим саме?

3. Поведінка кого з героїв викликала обурення? Чому?

- Слово вчителя

Образи п’‎єс Шекспіра вже понад 400 років хвилюють читачів і глядачів. Але заслуга Шекспіра не тільки в тому, що він створив яскраві образи, які змушують сміятися і плакати, гостро співчувати долі персонажів. Він виступив новатором у драматургії.

Вільям Шекспір відкрив нові художні принципи. Найважливішим відкриттям драматурга стало створення багатогранного, іноді суперечливого характеру.

Шекспір значно ускладнив композицію драми, увівши дві-три і більше паралельних сюжетних ліній. Крім того, навіть у найглибших і найсерйозніших п’‎єсах він використовував елементи

комізму, намагаючись відтворити життя, у якому трагічне й комічне нероздільні.

На цьому та наступних уроках розглянемо художні особливості трагедії Шекспіра «Ромео і Джульєтта».

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Повідомлення учнів

(Текст повідомлення «Театр доби Шекспіра» див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Учитель. Перш ніж звернутися до трагедії «Ромео і Джульєтта», дізнаємося про те, у яких умовах існував театр у добу Шекспіра, якими були його особливості.

- Слово вчителя

(Учні записують визначення поняття «вічний образ».)

Одним із найбільш знаменитих драматичних творів Шекспіра є трагедія «Ромео і Джульєтта» (1597). У її основі лежить сюжет про кохання і смерть нащадків двох ворогуючих родин. Цей сюжет не новий, він відомий іще давній літературі (наприклад, зустрічається в Овідія). Особливої популярності він набув у добу Відродження в Італії. А сучасник і співвітчизник Шекспіра Артур Брук написав на цей сюжет поему.

Шекспір переосмислив і поглибив характери головних героїв класичної історії, зробив дію більш динамічною.

П’‎єса починається бійкою слуг двох родин — Монтеккі й Капулетті. Хоча серйозного приводу для суперечки немає, до слуг швидко приєднуються вельможні представники двох кланів, а потім їхні голови. На міській площі точиться справжній бій, ллється кров. Городянам ледве вдається розняти забіяк.

У цій невеликій сцені Шекспір майстерно відобразив абсурдність давньої ворожнечі двох сімей. Ніхто навіть не згадує про причини конфлікту між Монтеккі й Капулетті, проте в нього мимоволі втягнуте все місто.

Жертвами ворожнечі стають не тільки юні Ромео і Джульєтта, а й друг Ромео Меркуціо, брат Джульєтти Тібальт, Паріс — друг сім’‎ї Капулетті, слуги обох родин.

Любов, що спалахує між молодими Монтеккі й Капулетті, ще виразніше підкреслила жорстокість і безглуздість продовження конфлікту. Але ця любов стала водночас поштовхом до примирення ворогів, припинення тривалої ворожнечі.

Покохавши, головні герої змінюються з разючою швидкістю. Джульєтта з лагідної, наївної дівчинки перетворюється на жінку, готову порвати з власного сім’‎єю та ризикнути життям заради кохання. На початку п’‎єси Ромео — легковажний юнак, який картинно страждає через захоплення красунею Розаліною. Його оточують схожі на нього молоді люди, з якими він марнує час у розвагах. Але зустрівши Джульєтту й зіткнувшись із перешкодами на шляху до щастя, Ромео виходить із образу пересічного ловеласа, демонструє мужність і рішучість.

Ромео і Джульєтта стали вічними образами.

Вічний образ — це художній образ, що зберігає своє художнє значення для багатьох поколінь. Шекспірівські герої як вічні образи втілюють силу та велич справжнього кохання.

Дослідники відзначали, що «Ромео і Джульєтта» починається як комедія, а закінчується як трагедія. Такі персонажі, як Меркуціо, Бенволіо, мамка Джульєтти, були б цілком доречними в комедії. Лише після сцени смертельного поранення Меркуціо починає переважати трагічний елемент.

Безумовно трагічним є фінал п’‎єси — загибель юних закоханих. Але незважаючи на те, що твір завершується твердженням «Сумніших оповідей не знайдете, / Ніж про любов Ромео і Джульєтти», фінал можна назвати світлим. Смерть героїв змушує давніх ворогів усвідомити згубність протистояння і примиритися. Таким чином, трагедія несе в собі ідею перемоги кохання над злом і ворожнечею.

- Бесіда

1. Яких тем торкнувся Шекспір у трагедії «Ромео і Джульєтта»? Яка з них є головною? (Драматург розкрив теми кровної помсти та забобонів, забороненого кохання, трагічного випадку. Головною є, безумовно, тема кохання.)

2. Що називають конфліктом твору? Пригадайте відомі вам твори про кохання і скажіть, у чому полягає конфлікт у цих творах.

3. Тема нашого уроку — «Конфлікт справжнього почуття і забобонів у трагедії». Про які саме та чиї почуття й забобони йдеться?

4. Коли у п’‎єсі вперше виявився цей конфлікт? Назвіть його учасників.

5. Виразно прочитайте в особах першу сцену дії першої до слів князя. Що було причиною протистояння двох родин у цій сцені?

6. Як городяни та правитель Верони ставляться до бійок Монтеккі й Капулетті? У відповіді використовуйте цитати з тексту.

7. Яка першопричина ворожнечі Монтеккі й Капулетті?

8. Хто з представників двох родин більше схильний до ворожнечі та постійно шукає поводу схрестити шпаги з ворогом?

9. Хто з роду Капулетті не відчуває пекучої ненависті до ворогів?

10. Чому, на вашу думку, члени двох родин не прагнуть припинити кровопролиття ?

- Робота з обладнанням

Учні прослуховують аудіозапис музичного фрагмента «Монтеккі й Капулетті» з балету С. Прокоф'єва «Ромео і Джульєтта» висловлюють думки про те, як музика співвідноситься зі змістом п'єси, які передає почуття та настрій.

- Слово вчителя

Головною перепоною на шляху до щастя закоханих є не тільки застаріла ворожнеча двох родин. У п’‎єсі зображено ще один конфлікт — протистояння юних героїв і невблаганної долі. Уявлення про те, що людина — це іграшка в руках долі, було характерним для давньогрецької трагедії. Воно втілене й у багатьох творах Шекспіра.

- Виконання завдання (робота в парах)

Знайдіть у трагедії сцени, де згадується жорстока доля. Виразно прочитайте їх.

- Бесіда

1. Окрім основного конфлікту, до якого втягнуто майже всіх дійових осіб трагедії, а також протистояння людини і долі, є ще й конфлікт побічний — зіткнення в родині Капулетті. Що це за зіткнення?

2. Як розвивається конфлікт між Джульєттою і її батьками?

3. Як ви вважаєте, яка роль внутрішнього сімейного конфлікту в трагедії?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Які дві традиції лягли в основу англійського ренесансного театру?

2. Чим англійський театр доби Шекспіра відрізнявся від сучасного?

3. Який сюжет покладено в основу трагедії «Ромео і Джульєтта»?

4. Які три конфлікти розвиваються в п’‎єсі?

5. Хто, на ваш погляд, програв, а хто став переможцем у центральному конфлікті трагедії — протистоянні закоханих зовнішнім обставинам, зумовленим ворожнечею родин? Аргументуйте власну думку.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання групам. Скласти характеристику героя трагедії «Ромео і Джульєтта» за планом:

1. Вік.

2. Сім’‎я.

3. Основні риси характеру.

Перша група складає характеристику Джульєтти, друга — Ромео.