ОСПІВУВАННЯ ЧИСТОГО ПРИСТРАСНОГО КОХАННЯ В П'ЄСІ В. ШЕКСПІРА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА». ТРАГЕДІЯ І ТОРЖЕСТВО КОХАННЯ ГЕРОЇВ - ВІДРОДЖЕННЯ

ОСПІВУВАННЯ ЧИСТОГО ПРИСТРАСНОГО КОХАННЯ В П'ЄСІ В. ШЕКСПІРА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА». ТРАГЕДІЯ І ТОРЖЕСТВО КОХАННЯ ГЕРОЇВ - ВІДРОДЖЕННЯ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: проаналізувати з учнями образи Ромео і Джульєтти, розкриття теми кохання в трагедії; розвивати навички аналізу образної системи драматичного твору, виразного читання, вміння обстоювати власну думку; виховувати вміння цінувати високі почуття, прищеплювати естетичний смак.

Обладнання: повний текст трагедії «Ромео і Джульєтта» в перекладі І. Стешенка, ілюстрації до трагедії різних художників (на вибір учителя).

Перебіг уроку

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Імена Ромео і Джульєтти відомі всім людям — навіть тим, хто не читав трагедії В. Шекспіра, не бачив її постановки на сцені. Чому образи героїв стали вічними, символом першого кохання та вірності? На уроці ми спробуємо відповісти на ці питання, схарактеризувавши образи головних персонажів та обговоривши втілення теми кохання в п’‎єсі.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Схарактеризуйте головних героїв твору, спираючись на складену вдома характеристику.

2. Хто з закоханих першим з’‎являється на сторінках п’‎єси? За яких обставин? Що він відчуває?

3. Виразно прочитайте слова Ромео про кохання. Що він думав про це почуття до знайомства з Джульєттою?

4. Чи знаєте ви, який художній засіб використовує перекладач у словосполученнях «легкості тягар», «полум’‎я холодне», «цілюща слабість», «безсонний сон»? (Це оксюморон — поєднання протилежних понять.)

5. На вашу думку, з якою метою в цьому монолозі Ромео використано оксюморон?

6. Що Ромео говорить про Розаліну?

7. Як ви гадаєте, почуття Ромео до Розаліни справжнє, щире? Аргументуйте свою відповідь.

8. Порівняйте слова Ромео про Розаліну з тим враженням, яке на нього справила Джульєтта під час першої зустрічі. Що змінилося в переживаннях героя?

9. Чи вірите ви в можливість кохання з першого погляду? Наведіть приклади такого кохання з творів літератури чи кіно.

10. Побачивши Джульєтту, Ромео миттєво забув про Розаліну. Чи можна вважати героя легковажним? Чи має рацію брат Лоренцо, який звинувачує юнака в непостійності (друга дія, сцена 2)?

11. Чи спалахнуло почуття Джульєтти настільки швидко, як у Ромео? Наведіть уривок із тексту на підтвердження своєї відповіді.

12. Що цінують закохані одне в одному? Чи можна стверджувати, що їх приваблює лише зовнішність? Обгрунтуйте відповідь.

13. Як ви вважаєте, чому Джульетта не покохала Паріса — юнака знатного та благородного?

14. Який момент у стосунках закоханих здається вам найбільш поетичним? Чому?

15. Літературознавець О. Смирнов у статті «Ромео і Джульєтта» сказав: «Джульєтта протягом усієї п’‎єси проявляє набагато більше енергії та ініціативи, ніж Ромео, вигадуючи засоби захисту свого кохання, борючись із долею або активно прямуючи назустріч долі. Адже їй, юній дівчині, набагато тяжче відірватися від родини, ніж Ромео». Чи згодні ви з думкою вченого? Аргументуйте свою відповідь.

16. У яку мить хитке щастя закоханих почало руйнуватися?

17. Як Джульєтта відреагувала на звістку про загибель брата?

- Виразне читання художнього тексту в особах

Учні читають в особах сцену прощання Ромео і Джульєтти.

- Бесіда

1. Які почуття викликала у вас ця сцена?

2. Чому закохані загинули?

3. Чи можливим було щастя Ромео і Джульєтти? Чи їхнє кохання було приречене вже від початку? Аргументуйте відповідь.

4. Чи можна стверджувати, що смерть героїв була марною?

- Виконання завдання (робота в групах)

Проаналізуйте, як змінилися головні герої п’‎єси від першого знайомства до фіналу.

Перша група аналізує образ Ромео, друга — образ Джульєтти.

Учасники груп представляють класу результати спостережень.

- Вільна дискусія

Деякі дослідники стверджують, що Ромео і Джульєтта свідомо кинули виклик застарілому звичаю кровної помсти, виборювали

своє право на щастя. За іншою версією шекспірівські персонажі — зовсім не борці, а звичайні юнак і дівчина, які бажають лише одного: кохати й бути коханими. Яку точку зору ви підтримуєте? Чому?

Двоє учнів відстоюють протилежні позиції. Клас доповнює їхні аргументи.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Зробіть висновок: як розкривається тема кохання в п’‎єсі Шекспіра?

2. У чому полягає трагедія кохання Ромео і Джульєтти?

3. Як ви гадаєте, чому в темі уроку йдеться про торжество кохання героїв, адже вони загинули?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Визначити й записати ознаки трагедії в п’‎єсі В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.