ВЕДИ ЯК ПАМ'ЯТКА ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ II—І ТИСЯЧОЛІТЬ ДО Н. Е. ОБРАЗИ ВЕДІЙСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

ВЕДИ ЯК ПАМ'ЯТКА ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ II—І ТИСЯЧОЛІТЬ ДО Н. Е. ОБРАЗИ ВЕДІЙСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів із будовою Вед, космогонічною концепцією ведизму, пантеоном богів ведизму, проаналізувати ідейно-художні особливості двох уривків із Вед; розвивати вміння конспектувати лекцію за планом, навички аналізу художнього тексту; прищеплювати інтерес до історії культури, повагу до національних культур інших народів.

Обладнання: план лекції на дошці, хрестоматія.

Перебіг уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Бесіда

1. Користуючись таблицею, заповненою на попередньому уроці, скажіть, коли та де виник ведизм.

2. Як називається священна книга ведизму?

3. У що вірили послідовники ведизму?

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

(Текст виступу вчителя див. на сайті interactive.ranok.com.uа)

Під час розповіді вчителя учні записують основні відомості про Веди за планом:

1. Значення назви книги.

2. Час створення.

3. Будова книги, її частини.

4. Боги та духи Вед.

5. Значення Вед для світової науки та культури.

(Учитель перевіряє записи 3—4 учнів.)

- Виразне читання твору

Два учні по черзі виразно читають гімн із Рігведи «До Агні».

- Бесіда

1. Визначте тему гімну.

2. Чого люди благають у бога?

3. З яким відчуттям звертаються люди до Агні?

4. Які художні засоби використав перекладач гімну П. Ріттер для характеристики бога Агні та передання почуттів людей?

5. Чим давній гімн до Агні відрізняється від гімну в найпоширенішому сучасному розумінні — пісні, яка є державним символом?

6. На основі проведеного порівняння сформулюйте та запишіть визначення гімну як літературного жанру. (Гімн — хвалебна урочиста пісня. Гімн може містити молитовне благання до бога, славослов’‎я богові.)

- Виразне читання твору

Учень виразно читає гімн із Рігведи «Космогонія».

- Бесіда

1. Слово космогонія означає уявлення (або вчення) про виникнення світу. Які ви знаєте міфи, казки чи легенди про народження світу? Перекажіть їх.

2. Як Веди змальовують картину Всесвіту до виникнення землі, неба та життя?

3. Які питання ставлять перед собою творці Вед? Як ви гадаєте, чому їх турбують ці питання? Чому вони не дають на ці питання відповідей?

4. На уроці було сказано, що мова Вед метафорична, у текстах гімнів багато епітетів, синонімів. Наведіть приклади цих художніх засобів, які використовує перекладач.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Підсумкова бесіда

1. Що таке веди? Які твори за змістом і жанром містять Веди?

2. Які уявлення про виникнення та устрій світу втілено у Ведах?

3. Чим характеризується мова текстів Вед?

4. Чому Веди цікавили вчених та митців минулого?

5. Яке враження справили на вас прочитані уривки з Вед?

6. Над чим вас змусив замислитись гімн «Космогонія»?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання трьом групам. Користуючись словником «Міфи народів світу» або інформацією з інтернету, підготувати коротке повідомлення про одного з богів Вед: перша група — повідомлення про Агні; друга група — про Індру; третя група — про Сому.

Індивідуальне завдання. Підготувати цікаві факти про Біблію.