КОНТРОЛЬНА ЗА ТЕМОЮ «ВІДРОДЖЕННЯ» - ВІДРОДЖЕННЯ

КОНТРОЛЬНА ЗА ТЕМОЮ «ВІДРОДЖЕННЯ» - ВІДРОДЖЕННЯ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: визначити рівень засвоєння учнями знань із вивченої теми, навчати практично застосовувати вивчений матеріал; розвивати письмове мовлення, вміння концентруватися; виховувати акуратність, старанність.

Обладнання: картки з завданнями контрольної роботи (для кожного учня).

Перебіг уроку

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Учитель роздає учням картки з завданнями контрольної роботи (у двох варіантах).

II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

- Написання контрольних робіт

Варіант І

Початковий рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 0,5 бала)

1. Укажіть, що називають Відродженням у сучасній науці.

а) Напрям у літературі Західної Європи та Сходу;

б) філософську школу;

в) культурний та інтелектуальний рух у Західній Європі;

г) те саме, що гуманізм (тобто людяність).

Відповідь: в.

2. Укажіть, із якою країною пов'язані життя та творчість Ф. Петрарки.

а) 3 Англією;

б) з Нідерландами;

в) з Іспанією;

г) з Італією.

Відповідь: г.

3. Укажіть, який літературний рід досягнув найвищого розвитку в англійському Відродженні.

а) Драма;

б) лірика;

в) епос;

г) ліро-епос.

Відповідь: а.

4. Укажіть справжнє ім'я Дон Кіхота.

а) Алонсо Кіхано;

б) Альберт Кіхано;

в) Луїс Кіхада;

г) Мітель Кехада.

Відповідь: а.

Середній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

5. Запишіть, яка ідея лежить в основі ренесансного гуманізму.

Відповідь: ідея поліпшення, вдосконалення природи людини, розвиток душі людини через вивчення античної літератури.

6. Напишіть схему римування рядків італійського сонета.

Відповідь: а баб абаб ббв ггв (або абаб абаб бвг бвг чи абаб абаб ббв гвг).

7. Підкресліть засоби художньої виразності, які Д. Павличко використав у перекладі уривка сонета В. Шекспіра №1. Напишіть їхні назви.

Ми прагнем, щоб краса потомство мала,

Щоб цвіт її ніколи не зачах,

Щоб квітнула троянда нетривала,

Все наново постаючи в бруньках.

Відповідь: «краса потомство мала», цвіт краси «ніколи не зачах» — метафори, троянда «нетривала» — епітет.

Достатній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

8. Напишіть, які базові людські якості втілюють вічні образи Ромео і Джульєтти.

Відповідь: здатність щиро та міцно кохати, незважаючи на перешкоди; вірність, чистоту душі.

9. Розкрийте зміст поняття «донкіхотство».

Відповідь: донкіхотство — світогляд, поведінка та спосіб життя благородної людини, яка прагне принести користь іншим в ім’‎я нездійсненних ідеалів.

Високий рівень

(за повне розкриття теми нараховується 3 бали)

10. Напишіть невеликий твір-роздум на одну з запропонованих тем.

а) Мої роздуми над сонетами В. Шекспіра.

б) В. Гюго: «За сміхом Сервантеса криються сльози» (за романом М. де Сервантеса «Дон Кіхот»).

Варіант II Початковий рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 0,5 бала)

1. Укажіть хронологічні межі Ренесансу.

а) XII—XIII ст.;

б) XIV—XVI ст.;

в) XV—XVII ст.;

г) XVII—XIX ст.

Відповідь: б.

2. Укажіть, у чому полягає новизна поезії Ф. Петрарки.

а) В увазі до суперечностей людської душі, відображенні індивідуального начала;

б) у введенні до кола тем поезії теми кохання;

в) у винаході жанру сонета;

г) у використанні латини.

Відповідь: а.

3. Укажіть провідні жанри літератури іспанського Відродження.

а) Сонет, новела;

б) трагедія, новела;

в) пригодницький роман, ода, гімн;

г) драма, шахрайський роман, лицарський роман.

Відповідь: г.

4. Укажіть, яким замислювався твір М. де Сервантеса «Дон Кіхот».

а) Як лицарський роман у трьох частинах;

б) як роман-сповідь колишнього лицаря;

в) як роман-пародія на лицарські романи;

г) як любовний роман.

Відповідь: в.

Середній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

5. Напишіть, у якій країні й коли зародився Ренесанс.

Відповідь: в Італії у другій половині XIII cm.

6. Запишіть схему римування рядків англійського сонета.

Відповідь: абаб вгвг деде жж.

7. Підкресліть засоби художньої виразності, які Д. Павличко використав у перекладі уривка сонета В. Шекспіра №55. Напишіть їхні назви.

Владарські монументи мармурові

Переживе могутній мій рядок.

І сяятимеш ти в оцьому слові,

А те каміння западеться в змрок.

Відповідь: «монументи мармурові переживе мій рядок», «сяятимеш ти в слові», «каміння западеться в змрок» — метафори, рядок «могутній», монументи «владарські» — епітети.

Достатній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

8. Напишіть основні теми сонетів В. Шекспіра.

Відповідь: теми кохання, дружби, поезії, філософська тема (зокрема роздуми про панування зла у світі).

9. Напишіть, які базові людські якості втілюють вічні образи Дон Кіхота і Санчо Панси.

Відповідь: безмежну віру в ідеал, прагнення служити добру, благородство і тверезий практицизм.

Високий рівень

(за повне розкриття теми нараховується 3 бали)

10. Напишіть невеликий твір-роздум на одну з запропонованих тем.

а) Тема кохання в літературі доби Відродження (сонети Ф. Петрарки, Ф. Шекспіра, трагедія В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»).

б) Спільні й відмінні риси Дон Кіхота і Санчо Панси (за романом М. де Сервантеса «Дон Кіхот»).

- Збір учителем контрольних робіт

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання групам. Підготувати повідомлення на теми «Архітектура бароко», «Бароко в живописі», «Бароко в Україні».

<