БАРОКО ЯК ХУДОЖНІЙ НАПРЯМ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ІНШИХ ВИДАХ МИСТЕЦТВА. ВИДАТНІ ПРЕДСТАВНИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАРОКО - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

БАРОКО ЯК ХУДОЖНІЙ НАПРЯМ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ІНШИХ ВИДАХ МИСТЕЦТВА. ВИДАТНІ ПРЕДСТАВНИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАРОКО - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів із поняттями «бароко», «художній напрям», «стиль», особливостями естетики та поетики бароко; розвивати навички роботи в групах, виступу перед аудиторією, вміння готувати повідомлення, усне зв'язне мовлення, вміння узагальнювати; виховувати інтерес до історії культури та літератури.

Обладнання: словник літературознавчих термінів, репродукції картин художників, портрети представників напряму бароко, фотографії пам'яток архітектури, що згадуються в повідомленнях учнів (див. перебіг уроку), виставка книжок авторів, які представляють літературу бароко.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель ознайомлює клас із результатами контрольної роботи, коментує типові помилки, зачитує найбільш вдалі уривки творів.

II. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

1616 р. світова культура втратила двох геніїв: В. Шекспіра та М. де Сервантеса. З цього моменту відлічують кінець доби Ренесансу. XVII ст. підхоплює тенденції суспільного та культурного життя Західної Європи, але розвиває їх по-новому. У західноєвропейській культурі народжуються два нових напрями — бароко і класицизм.

На сьогоднішньому уроці ознайомимося з характерними ознаками й видатними представниками першого з них — бароко.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

- Слово вчителя

(Текст виступу вчителя див. на сайті interactive.ranok.com.uа) Учні заповнюють таблицю «Бароко».

БАРКО

Умови появи бароко


Визначення поняття «бароко»


Основні риси бароко


ПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Історичні умови появи бароко.

2. Бароко як художній напрям.

3. Художні принципи мистецтва бароко.

4. Образ людини у мистецтві бароко.

5. Течії в літературі бароко.

Учитель перевіряє таблиці 3—4 учнів.

- Повідомлення учнів

(Тексти повідомлень «Архітектура бароко», «Бароко в живописі», «Бароко в Україні» див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Учитель. Із повідомлень, які ви підготували вдома, ми дізнаємось, як напрям бароко виявився в архітектурі та живописі, а також про мистецтво й культуру бароко на українських теренах.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Що таке бароко?

2. Назвіть хронологічні межі доби бароко.

3. Якими були соціально-політичні умови цього періоду?

4. Назвіть особливості бароко як художнього напряму.

5. Які риси характерні для літератури бароко? Архітектури? Живопису?

6. У чому полягала особливість українського бароко?

- Складання кластеру (робота в парах)

Складіть кластер «Особливості поетики бароко» (у вигляді сонця). На променях сонця напишіть основні риси бароко.

Учні однієї з пар малюють кластер на дошці, клас коментує роботу та доповнює схему.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’‎ять вірш Луїса де Гонгори-і-Арготе «Галерник» (за хрестоматією).

<


На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.