ЛУЇС ДЕ ГОНГОРА-І-АРГОТЕ. ВІРШ «ГАЛЕРНИК»! ТЕМА ЛЮДИНИ І ДОЛІ У ТВОРІ. ОБРАЗ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

ЛУЇС ДЕ ГОНГОРА-І-АРГОТЕ. ВІРШ «ГАЛЕРНИК»! ТЕМА ЛЮДИНИ І ДОЛІ У ТВОРІ. ОБРАЗ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю Л. де Гонгори-і-Арготе, проаналізувати вірш «Галерник», виявити у творі типові для бароко ознаки; розвивати навички конспектування лекції, аналізу ліричного твору, вміння узагальнювати, аргументувати власну думку; прищеплювати естетичний смак, виховувати інтерес до літератури Іспанії.

Обладнання: хрестоматія, репродукція портрета Луїса де Гонгори-і-Арготе художника Дієго Веласкеса.

Перебіг уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Одних поетів, як, наприклад, Франческо Петрарку, ще за життя визнають великими, оточують пошаною, високо цінують читачі та критики. Іншим випадає доля бути уславленими лише після смерті. Таким був представник іспанського бароко, найвидатніший лірик XVII ст. Луїс де Гонгора-і-Арготе. За життя лірика не було надруковано жодної його книги. Твори виходили лише в антологіях, поширювалися в рукописах та були відомі в колі поціновувачів поезії.

Сьогодні Луїс де Гонгора-і-Арготе — визнаний класик світового рівня, чиї вірші, поеми та драми перекладають, видають і вивчають у багатьох країнах.

Познайомимося з біографією та творчістю цього дивовижного поета.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

- Слово вчителя

(Текст виступу вчителя див. на сайті interactive.ranok.com.uа)

Учні складають хронологічну таблицю «Життя Л. де Гонгори-І-Арготе».

ЖИТТЯ Л. ДЕ ГОНГОРИ-І-АРГОТЕ

Дата

ПодіїПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Відомості про біографію поета.

2. Жанрова різноманітність творчості Л. де Гонгори-і-Арготе

3. Летрильї та сонети Гонгори.

4. Барокові риси у творах Гонгори.

Учитель перевіряє таблиці 3—4 учнів.

- Виразне читання художнього твору

3—4 учні напам'ять декламують вірш Луїса де Тонгори-і-Арготе «Галерник». Клас коментує їхню роботу, визначає найкращого читця.

- Бесіда

1. Яке враження справив на вас вірш?

2. Яка тема вірша? (Доля людини, що опинилася надовго відірваною від дому, від коханої. Тему задано назвою твору: «Галерник».)

3. Яким настроєм пронизаний твір? Чи змінюється настрій вірша від початку до фіналу? Аргументуйте відповідь.

4. Хто є ліричним героєм твору? Розкажіть про його долю.

5. Яким ви уявляєте собі ліричного героя за зовнішностю, характером, світосприйняттям?

6. За допомогою яких засобів художньої виразності перекладач передав тугу галерника за батьківським краєм, за жінкою?

7. У якій формі побудовано вірш? (Твір складається з трьох частин: вступу-експозиції, де змальовано становище та портрет галерника, монологу нещасного та заключної частини, в якій йдеться про те, як наглядач обірвав монолог героя.)

8. Як ви вважаєте, чому поет обрав таку побудову вірша?

9. Пригадайте, якою зображували людину в літературі бароко. Чи можна сказати, що Гонгора дотримується барокових принципів зображення?

10. Читачі сприймають вірш як глибоко символічний. На ваш погляд, чому? Що можуть символізувати образи галери, галерника? (Галерник є символом людини взагалі, яка не спроможна обирати власну долю. Кожна людина «прикута», приречена до того, що обрали для неї небеса. Човен несе її бурхливим морем життя проти її волі. Її життя — це «вічна каторга при веслах».)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Виконання завдання

Запишіть риси барокової літератури, втілені у вірші. (У творі втілено традиційні для бароко теми приреченості людини, протистояння реальності й ілюзії (тілом ліричний герой на галері, а думками — на волі, біля жінки). Типовими для бароко є також песимістичний настрій твору, контраст між картиною «коронованих і гордих» мурів батьківського дому і приниженим, безправним становищем раба-галерника, спогадами про вільне життя і неволею, у якій ліричний герой перебуває вже десять років.)

Учень представляє результати роботи, клас доповнює його відповідь.

- Підсумкова бесіда

1. Що вам відомо про родину Луїса де Гонгори?

2. Яку освіту здобув поет?

3. Ким він працював?

4. Які жанри розробляв Гонгора?

5. Чому поет прагнув до «темного» стилю? Як ви розумієте, що таке «темний» стиль?

6. Чи згодні ви з іспанським класиком, що мистецтво повинно бути доступним лише невеликій кількості людей? Аргументуйте відповідь.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати твір-мініатюру за твором Луїса де Гонгори-і-Арготе «Галерник» на одну з запропонованих тем.

1. Лист галерника додому.

2. Як галерник опинився в полоні.

<