ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ДЖОНА ДОННА. ЦИКЛ «СВЯЩЕННІ СОНЕТИ». НАПРУГА ПОЧУТТІВ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ В СОНЕТІ №19 («ЩОБ МУЧИТЬ МЕНЕ...») - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ДЖОНА ДОННА. ЦИКЛ «СВЯЩЕННІ СОНЕТИ». НАПРУГА ПОЧУТТІВ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ В СОНЕТІ №19 («ЩОБ МУЧИТЬ МЕНЕ...») - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю Дж. Донна, проаналізувати ідейно-художні особливості сонета №19 (із циклу «Священні сонети»); розвивати навички конспектування лекції, аналізу ліричного твору, вміння узагальнювати; прищеплювати естетичний смак, виховувати інтерес до англійської поезії.

Обладнання: хрестоматія, репродукції портрета молодого Джона Донна невідомого автора та мініатюри І. Олівера з зображенням поета, таблиця «Ідейно-художні особливості сонета Дж. Донна №19» (на дошці), картки з перекладом сонета № 19 російською Д. Щедровицького (кожному учневі).

Перебіг уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Перевірка домашнього завдання

5—б учнів за бажанням зачитують твори-мініатюри. Клас коментує та оцінює роботи, визначає найкращі. Учитель збирає твори для позакласної перевірки.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

(Текст виступу вчителя див. на сайті interactive.ranok.com.иа)

Учні заповнюють схему «Творчість Дж. Донна».

ПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Родина Дж. Донна.

2. Хронологія життя поета.

3. Характеристика творчості Дж. Донна.

Учитель перевіряє схеми 3—4 учнів.

- Виразне читання твору

Учитель. Вершиною творчості Джона Донна вважають цикл віршів під назвою «Священні сонети». Це 19 сонетів, 16 із котрих написані 1609—1611 рр., а останні три — після 1617 р. Теми цього циклу — віра в Бога, любов до нього, усвідомлення людиною неминучості смерті, подолання страху смерті та шлях до безсмертя, гріх і спокута. Сонетам властива пристрасність і напруга почуття. Прослухайте сонет №19 «Щоб мучить мене...».

Учитель виразно читає вірш Дж. Донна.

- Бесіда

1. Яке враження справив на вас вірш? Які почуття викликали роздуми ліричного героя?

2. Яким у творі постає ліричний герой?

3. Що мучить, непокоїть героя?

4. Як ви вважаєте, що привело ліричного героя до такого стану, коли його роздирають суперечності?

5. Пригадайте, що таке антитеза. Знайдіть приклади використання антитези у вірші. З якою метою автор вдається до цього прийому?

6. Які ще засоби художньої виразності використані у творі?

7. До якої тематичної групи лірики (любовна, пейзажна, громадянська, філософська тощо) ви віднесли б сонет? Чому?

8. Як ви гадаєте, чому поет включив твір до циклу «Священних сонетів», що присвячені роздумам над важливими для християнина питаннями: посмертної кари за гріхи, відданості Богові, каяттю?

9. Як ви розумієте останні рядки сонета? Про який страх говорить поет? Чому, як він сподівається, йому принесуть спасіння саме ті дні, коли він тремтів від страху? (Поет має на увазі одну з християнських чеснот — страх Божий, тобто страх розгнівати Бога власними недобрими вчинками, думками, намірами.)

10. Сформулюйте ідею твору. (Право людини сподіватися на спасіння, незважаючи на суперечливі пристрасті в її душі, її злети й падіння.)

11. Які ознаки барокового світосприйняття ви відзначили в сонеті? Якою уявляє людину Джон Донн?

12. До якого типу сонетів належить твір: італійського чи англійського? Аргументуйте відповідь.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Виконання завдання

Спираючись на спостереження за твором, заповніть таблицю «Ідейно-художні особливості сонета Дж. Донна №19».

ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ СОНЕТА ДЖ. ДОННА №19

Тема


Ідея


Образ ліричного героя


Засоби художньої виразності


Схема римування рядків


Учень представляє результати роботи, клас доповнює його відповідь.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Порівняйте російський і український переклади сонета Джона Донна. Результати спостережень занесіть у таблицю «Російський і український переклади сонета №19».

РОСІЙСЬКИЙ І УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАДИ СОНЕТА №19

Переклади

Переклад В. Марача

Переклад Д. Щедровицького

Спільне

 

Відмінне- Картка

СОНЕТ XIX

Я весь — боренье: на беду мою,

Непостоянство — постоянным стало,

Не раз душа от веры отступала,

И, клятву дав, я часто предаю.

То изменяю тем, кого люблю,

То вновь грешу, хоть каялся сначала,

То молится душа, то замолчала,

То — всё, то — ничего, то жар терплю,

То хлад; вчера — взглянуть на небосвод

Не смел, сегодня — угождаю Богу,

А завтра задрожу пред карой строгой.

То набожность нахлынет, то уйдёт,

Как в лихорадке — жар и приступ дрожи...

Все ж лучшие из дней — дни страха Божья!..

(Переклад Д. В. Щедровицького)

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення «Історія написання комедії „Міщанин-шляхтич»».

<